Yetişkin Böbrek Hastalıkları Neden Olur? Şikayetleri Nelerdir? Tanısı ve Tedavisi

Böbrek hastalıkları yeterli su tüketilmesi yetişkenlerde ve çocuklarda görülür. Ağrı vb şikayetler ile kendini gösterir. Erken teşhis ve tedavi mümkündür.

Birçok hastalıkta kişisel farklılıklar ve etkiler mevcuttur. Böbrek hastalıkları söz konusu olduğunda ise çok daha tafsilatlı durumlardan bahsedilebilir.

Bu makalede ve Yetişkin Böbrek Hastalıkları Böbrek Hastalıkları Nedenleri Böbrek Hastalığı Şikayetleri Böbrek Hast hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Zira doğuştan gelen genetik böbrek hastalığı ile sonradan gelişen yetişkin böbrek hastalıkları oldukça farklı davranışlar gösterirler. Bu noktada teşhis ve tedavi tamamen kişinin durumuna göre şekillenir.

Kişiler en ufak rahatsızlıklarını ertelemeden ya da ihmal etmeden kısa sürede bir hekime başvurmalıdır. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi bazen tedavisi çok pratik yöntemlerle mümkün olsa da, gecikmiş teşhislerin akabinde tatsız tablolar ile karşılaşmak kaçınılmazdır.

Yetişkin Böbrek Hastalıkları Ne Sıklıkta Görülür?

Yetişkin böbrek hastalıkları ne sıklıkta görülür sorusu istatistiklerle belgelenmiştir. Dünya üzerinde ortalama on kişiden birinde böbrek hastalığına rastlanmaktadır. Kişiler bazen hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen böbrek hastalığı ile yaşamını sürdürebilir.

Ardından son evrelere ilerlemiş bir hastalık safhasına gelince ağır semptomlar neticesinde hastalığın tespiti yapılır. Fakat bu nadir bir durumdur. Ülkemizde her yedi yetişkinden birinde yetişkin böbrek hastalıkları ya da kronik böbrek hastalığı olarak nitelendirilen hastalıklara rastlanmaktadır.

Bu istatistiksel veriler neticesinde aslında sandığımız kadar az saptanan bir rahatsızlık olmadığını söyeleyebiliriz. Yalnızca kimi hasta da daha zorlu süreçler iel tedavi protokolü düzenlense de bazı hastalar da günlük hayatlarına birtakım ilaçlarla devam etmektedirler.

Tehlikeli Bir Hastalık mıdır?

Böbrek hastalığı böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilme riskleri yüksek olan bir hastalıktır. Yetişkin böbrek hastalıkları tehlikeli midir sorusu yapılan tetkikler sonucu cevaplanır. Bu risk genelde pek çok etkenin tetiklemesi ile oluşur

Ancak tekrar etmek gerekir ki doğuştan gelen böbrek hastalıkları ile yetişkin böbrek hastalığı farklı seyreden yapıdadırlar. Hastaların öykülerini iyi bilmek ve bu noktada teşhis koymak esas kilit meseledir.

Bu da tabi ki hekimin işidir. Akut böbrek hastalığı ve kronik böbrek hastalığı olarak sınıflandırılan böbrek hastalıkları tehlike olasılıkları değerlendirmede en doğru parametrelerdendir.

Akut böbrek hastalıkları riskleri itibariyle ele alındığında doğru tedavi uygulandığında neredeyse yok denecek kadar azdır. Ayrıca kronikleşmeden tedavi edilip ortadan kaldırılması da mümkündür. Ancak kronikleşmiş böbrek hastalıklarınin tedavi yaklaşımı biraz daha zordur.

Yani kronik böbrek hastalığı riskleri çok daha fazladır. Bu nedenle tedavinin devamlılığı aksatılmadan ve tetkikler yaptırılarak hekim kontrolleri rutib bir şekidle devam etmelidir. Böylece, böbrek hastalığı tehlikeli bir hastalık olmaktan çıkıp, kontol altında tutulabilir.

Yetişkin Böbrek Hastalıkları Neden Olur?

Yetişkinlerde görülen böbrek hastalığı neden olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu hastalıklar pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Bu faktörleri ana hatlarıyla inceleyecek olursak:

Şeker hastalığı: Kandaki insülin düzeyi, olması gereken değerleri aştığında birtakım doku ve organ hasarları oluşmaktadır. Şeker hastalığı da böbrek yetmezliği gibi kalıcı hasarlara yol açmaktadır.

Hipertansiyon (Yüksek kan basıncı): Sık sık ve devamlı yüksek tansiyona maruz kalan damarlarda yapısal bozukluklar ortaya çıkar. Hipertansiyon ise en çok böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyen özelliği ile bilinmektedir.

İlaçlar: Antibiyotik ve antienflamatuar gibi kuvvetli yapıda ve baskın içerikteki ilaçların kullanımı böbrek hastalıklarına yol açabilmektedir.

Böbrek Taşları: Doğuştan var olan ya da sonradan nedene bağlı/ nedensiz oluşmuş olan böbrek taşları eğer uzun vadede tedavi edilmezse geri dönüşsüz böbrek harabiyeti kaçınılmaz son olacaktır. Zira bu taşlar idrar yolları ve idrar kanalını tıkarlar. Böyle olunca idrar çıkışını da engelleyecekleri için hastalığın sıkıntılı süreçlere evrilmesine neden olmaktadır.

Nefrit ve Sistit: İdrarda protein kaçağı, idrar yolu enfeksiyonu ve kanamalar böbreğin işlevini tamamen yitirmesine sebep olabilme potansiyeline sahipir.

Yapısal Hastalıklar / Bozukluklar: Polikistik böbek hastalığı teşhis edilmiş olan hastalar da böbrek hastalıklarının ağır seyretme ihtimali ile sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Böbrekte bulunan kistler böbreğin olması gerektiği gibi çalışmasını engellemektedir.

Yetişkin Böbrek Hastalıkları Kimlerde Görülür?

Yetişkin böbrek hastalıkları kimlerde görülür ve risk altında mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken ve sağlığınızı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Çok basit bir hayat düzeni olmasına rağmen bol su içmek, böbrek sağlığı üzerindeki etkileriyle yadsınamaz boyutlardadır.

Bu açıdan yetişkin böbrek hastalıkları baz alındığında bol su içmeyen hemen herkes potansiyel hasta adayıdır. İleri yaş, sürekli ve kontrolsüz ilaç kullanımı, aşırı kilo, yüksek şeker ve yüksek tansiyon, kalp hastalığı, ailede böbrek hastalığının genetik olması ve günlün ideal dozdan daha fazla tuz tüketimi böbrek hastalığına zemin hazırlayan başlıca etmenlerdir.

Bu etmenlerden bir ya da birkaçını taşıyan ve hayat şartları bu minvalde olan kişilerde böbrek hastalığı görülme oranı oldukça yüksektir.

Hastanın Şikayetleri Nelerdir?

Yetişkin böbrek hastalıklarında hastanın şikayetleri nelerdir sorusunun cevabını birçok farklı etkeni gözlemleyerek anlayabiliriz.

  • Halsizlik ve hemen yorulma,
  • Mide bulantısı, kusma,
  • Kanlı idrar, idrar renginde koyuluk/ köpük,
  • Genel idrar yapma alışkanlığında farkılılık (daha az ya da daha sık idrara çıkma, idrar yapamama, yanma/ batma)
  • Tansiyonun yüksek olması ve ilaçlarla dahi düşmemesi (inatçı tansiyon)
  • Nefes alamama, nefes açlığı,
  • El, ayak ve yüzde bariz şişkinlik, su toplanması
  • Tat alma eksikliği,
  • Ağız kokusu

Gibi belirtiler böbrek hastalarının şikayetleri arasında yer almaktadır.

Yetişkin Böbrek Hastalıkları Tanısı Nasıl Konur?

Yetişkin böbrek hastalıkları tanısı nasıl konur konusunda sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Çünkü kolay ve ekonomik birtakım tetkikler dizisi ile mümkündür.

Aslına bakılırsa ilk etapta hekime başvurulan şikayetler doğrultusunda yapılan kan tahlilleri oldukça açıklayıcı neticeler verir.

Kanda bakılan bazı değerler böbrek fonksiyon testleri içeriğini kapsamaktadır. Bu gibi sonuçlar yeterli bulunmazsa radyolojik incelemeler de hekimin tavsiyesi ile yapılan böbrek inceleme tetkikleri olarak yapılmaktadır.

Yetişkin Böbrek Hastalıkları Tedavisi Mümkün müdür?

Yetişkin böbrek hastalıkları tedavisi mümkün müdür sorusu da kafanızı kurcalıyor olabilir. Fakat günümüzde gelişen ilaç sektörü ve girişimsel tedaviler ile pek çok hastalığın tedavisi mümkündür. Şayet ilerlememiş bir böbrek hastalığı varsa bazı diyet ve ilaçlar neticesinde bu hastalıktan kurtulmak ya da olumsuz etkilerini azaltıp stabil bir seviyeye sabitlemek olasıdır.

Ancak ileri kronik böbrek hastalıkları daha farklı tedavi yöntemlerini kapsamaktadır. Bazı hastalar için bol su içmek diyetin bir parçasıdır. Ancak bazı böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için ise diyaliz tedavinin daimi bir parçasıdır.

Bu noktada da su içmek hasta için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İşte tam da bu gibi farklıklardan dolayı tedavi, hasta ile hastalığın durumuna göre geniş çaplı bir değerlendirmeyle ele alınarak oluşturulur ve devamlılığı sağlanır.

 

 

82094