Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir

Kuyu


Hile ve aldatmaya, hastalığa, ölüme ve zalim kişilerin zulmüne işaret eder.

Rüyada Kuyu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kuyu görmek genel olarak güzel yorumlanmaz. Genellikle hile ve aldatma anlamına gelir. Özelikle bir kimse için kuyu kazmak ya da kazılan kuyuya düşmek istenen hilenin geri tepeceğine delalet eder. Kuyudan abdest almak ise borcun ödeneceğine ve var ise üzüntüden kurtuluşa erişileceğine delalet eder.  

Kuyuda biriken su görmek bol rızka işaret olurken su çıkmaması ise hileye yorumlanır. Çekilmiş kuyu görmek ise şirk gibi büyük bir günahın işleneceğine delalet eder. Kuyudan su içmek bazı durumlar için hastalığa yorumlanır. Her bir durum kendi içinde değerlendirilir ve ona göre yorumlanır.

Rüyada kuyu görmek hileli ve aldatmalı bir arkadaşlığa işaret edilmektedir. Eğer bir kişi için kuyu kazılıyor ise o kişiye karşı hileyi ve zararı temsil eder. Eğer kazılan kuyuya kişi kendi girer ise kendisinin zarar göreceğine yorumlanır. Genel olarak kötü ve hayırsız olarak görülür ve iyiye yorumlanmaz.

Her bir rüya kendi içinde farklı yoruma tabi olmaktadır. Bir kişinin gördüğü bir durum ile diğer bir kişinin gördüğü aynı durum farklı yorumlanabilir. Bu nedenle mutlaka rüyanın ve görenin durumunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Tabirciler bu şekilde yorum yapmaktadırlar. Rüyada görülen kuyu da bu şekilde yorumlanmaktadır. Bazı durumlar için iyi ve hayra yorumlanırken bazı durumlarda ise kötü ve şer olarak yorumlanır.

Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir
Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir

Rüyada Kuyudan Düşmek

Rüyada kuyudan düşmek büyük insanlar ile birlikte olunacağına işaret edilir. Ayrıca yüksek makama ve izzete rivayet edilir. Büyük bir insanın kendisine misafirliğe geleceğine de yorumlanır. Kuyuyu temizlemek veya temizleyen birini görmek ise geçimin ortalamaya geleceğine var ise hastanın vefat edeceğine yorulur.

Kuyudan su çekilmesini gören erkek ise ciddi bir şekilde uyarı alır. Eğer orta yaşlarda bir erkek bu rüyayı görmüş ise yeni ve hayırlı bir işe gireceğine yorulur. Genç erkek görmüş ise evlilik teklifinde bulunacağına, evli bir kadın ise tehlikeli bir işe delalet eder.

Rüyayı gören bir alim ise ilminin yayılmasını ister. Rüyada kuyu görmek aile ile arasında sıkıntının olacağına işaret eder. Sıkıntı sonunda gelecek olan mağduriyete delalet eder. Daha sonrasında ise kişinin haklı olacağına yorumlanır.

Rüyada Kuyunun Taştığını Görmek

Rüyada kuyunun taştığını görmek hayırlı yorulmaz. Karısını ve malını kaybedeceğine rivayet edilir. Rüyada kuyu görmek zahmetli bir durum olarak görülür. Eğer kuyu dibi aydınlık ise rüya hayırlı rüya olarak tabir edilir.  Kuyudan su çekip içen kimsenin eline karısının parasının geçeceğine işaret edilir.

Kuyudan boş kova çekmek sakat çocuğa ya da eksilecek bir uzva yorulur. Kuyu suyu ile sulamak ise zengin bir kadınla evliliğin olacağına işarettir. Caferi Sadik kuyuyu 5 şekilde yorumlar.

  • Evlenme
  • Alşm
  • Büyük bir zat
  • Ölüm
  • Hile

Ebu Sait El Vaiz ise her durum için farklı yorumda bulunmuştur. Erkek için kuyu görmek mal ve hayırlı bir evliliğe delalet eder. Kadın için ise ahlaklı bir koca olarak yorumlanır. Kuyu suyu ise mal olarak tabir edilir. Kuyunun dibine düştüğünü gören kişinin ise yakın zamanda öleceğine işaret edilir.

Kirmani ise rüyada kuyudan su içtiğini gören kişinin hasta olacağına işaret eder. Kuyuya inen kişinin öleceğine ya da tutuklanacağına yorumlar. Uykunun en ağır döneminde görüldüğüne inanılan rüyalar hakkında bilim henüz net bir şey söyleyememektedir. Ancak dinler için önemli bir yeri vardır. Dinlerin hemen hepsi için iyi ve kötü rüyalar bulunmaktadır. Bu nedenle her rüyanın kendi içinde yorumu yapılır ve yorumlanır.

Kuyudan Su Çektiğini Görmek

Kuyudan su çektiğini görmek haram mala işaret eder. Eğer çıkan suyu başka bir kaba aktardığınızı görürseniz kazanılan malı harcayacağınıza işaret eder.  Kuyudan su çektiğini gören kişinin evinde hamile var ise doğacak çocuğun erkek olacağına inanılır. Eğer evde hasta var ise iyileşir. Evinde hapiste olan var ise çıkar ve rahata erer.

Rüyada kuyu görmek arzulanan ve istenilen bir kadına işaret eder. Eğer görülen su bulanık ise sıkıntıya yorumlanır. Rüyada kuyu sahibi olduğunu görmek ise iyi ve hayırlı bir eş olarak yorumlanır. Kuyunun kapandığını gören kimse karısı hasta ise iyi olacağına rivayet edilir. Eğer eşi hamile ise rahat bir şekilde doğuracağına işarettir. Abdulgani Nablusi ise kuyuyu şu şekilde yorumlar. Eğer rüya sahibi erkek ise güzel ve hoş bir eşe, kadın ise hayırlı bir kocaya yorumlanır. Ayrıca duruma göre evlilik, hapis ya da hileli iş olarak da görülür.

Rüyasında kuyu gören kimse sonunda kurtulacağı bir imtihan ile karşı karşıya kalır. Bazı durumlarda üzüntünün ve kederin gideceğine ve refaha erişileceğine işaret eder. Özellikle mezkur bir kuyu görmek gören kişi için yolculuğa delalet eder. Kuyu görmek bazı kişilerin durumlarına göre kötü işe ve hapse girmeye delalet etmektedir.

Rüyada Kuyudan Su İçmek

Rüyada kuyudan su içmek hileli mala işaret eder. Eski bir kuyudan su içildiğini görmek ise o yörede bulunan hayırsever bir zengine delalet eder. Eğer kuyunun suyu taşıyor ise yörenin zarar göreceği şeklinde tabir olunur.

Evinde bulunan kuyunun suyu bulunak ise zarar görülecek adamları işaret eder. Berrak su ise faydalı insanlara yorulur. Kuyunun üzerinde oturmak ise hile sahibi biri ile arkadaş olunacağına ancak ondan zarar görülmeyeceğine işaret eder. Rüyada susuz kuyu görmek ise ecelin yaklaştığına rivayet edilir.

Kendi için ya da başkası için kazılan kuyuda su görülmesi kişinin başarılı olacağına işarettir. Eğer su çekiyor ise istediği bir işte başarılı olacağına delalet eder. Kuyudan düştüğünü gören kimsenin var ise dertlerinin gideceğine ve gamının azalacağına rivayet edilir. Bunun yanında izzet ve şeref sahibi olacağına da delalet eder. Ancak kuyu görmek üzüntüye ve kedere yorumlanır. Bazı alimler kuyu görmeyi hapislik olarak da yorumlarlar.

Rüyada Kuyunun Yıkıldığını Görmek

Rüyada kuyunun yıkıldığını görmek, kişi evli ise karısının öleceğine işaret eder. Kuyuda ezan okunduğunu görmek ise hayırlı ve kazançlı işe yorumlanır. Tarlasında ya da iş yerinde kuyu gören kimsenin işleri açılır ve sıkıntılarından kurtulur. Kuyuya giren kimse gökyüzünü görmüyor ise malının çalınacağına işaret eder. Abdest alan kimsenin malının yerine geleceğine yorumlanır. Abdest alan kimsenin gönlünde var olan sıkıntılar azalır ve gönlü ferahlar.

Rüyaların içerisinde görülen farklı durumlar var ise ağır ve hayırlı olan yorumlanır. Abdest ve kuyu bir arada görülmüş ise abdest tabir olunur. Kuyuda yıkanmak da bu şekilde tabir olunur. Kişi üzerinde var olan borçlardan kurtulur ve feraha erer. Günahlarından tövbe eder ise İnşallah tövbesi kabul olur. Hapiste ise buradan kurtulur.

Kuyuya düştüğünü gören kimse geçim sıkıntısına düşer. İşinde atılabilir. Boş kuyu ise işlerin duracağına ve sıkıntının başlayacağına işarettir. Rüyada kuyuya düşmek ayrıca hileli işe delalet eder. Bunun neticesinde ise ceza alacağına yorumlanır. Kuyudan abdest almak ise çalınan eşyanın bulunacağına işarettir. Genel olarak rüyada kuyu görmek üzüntüye işaret etmektedir.

61788