MEB 5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello Sorularının Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5.Sınıflar için hazırlanmış olan İngilizce ders kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5.Sınıflar için hazırlanmış olan İngilizce ders kitabının ilk ünitesi Hello olarak tanımlanmış. Hello ünitesinde ise öğrencilerin genellikle zorlandıkları soru cevaplar yoğunlukta. Bilhassa 12.sayfa itibariyle başlayan ve 27.sayfaya kadar devam eden kısım buna örnek olarak gösterilebilir. Bu yüzden MEB 5.Sınıf İngilizce 1.Ünite cevapları aşağıda sayfalar halinde listelenmektedir. 

Bu makalede ve MEB Sınıf İngilizce Ünite Hello Sorular Cevaplar Eğ hakkında bilgi bulabilirsiniz.

MEB
MEB 5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello Sorularının Cevapları

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 12.Sayfa Cevapları 

1. a) Read and repeat the countries and languages. (Ülkeleri ve dilleri okuyun ve tekrarlayın.)

b) Look at the map. Where are the children from? (Haritaya bak. Çocuklar nereli?)

c) Look at the map above. Match the children with the languages they speak. (Yukarıdaki haritaya bakın. Çocukları konuştukları dillerle eşleştirin.)

Tom –> English

Sara –> Spanish

Elif –> Turkish

Yang –> Chinese

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 13.Sayfa Cevapları 

2. Listen to the people and complete the speech bubbles. (İnsanları dinleyin ve konuşma balonlarını tamamlayın.)

Hello! I’m Antonio.

I’m from Italy.

I am thirteen.

I speak Italian and Englisch.

Hi! I’m Diane and this is Susan.

We’re from France.

We’re seventeen.

We speak Engisch and French.

3. Complete the table and talk about it. (Tabloyu tamamlayın ve bunun hakkında konuşun.)

Name: Antonio

Country: Italy

Nationality: Italian

Age: 13

Languages: Italian, English

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 14.Sayfa Cevapları 

4. Listen to the recording and complete the missing letters. (Kaydı dinleyin ve eksik harfleri tamamlayın.)

Türkiye Turkish

England English

France French

Russia Russian

Japan Japanese

Germany German

Italy Italian

5. Find eight countries and nationalities. (Sekiz ülke ve milliyet bulun.)

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 15.Sayfa Cevapları 

6. Read the picture story and make a similar dialogue with the questions below using puppets. (Resimli hikayeyi okuyun ve kuklaları kullanarak aşağıdaki sorularla benzer bir diyalog kurun.)

What’s your name? My name is ….

Can you speak French? Yes, I can.

How old are you? I can speak Italian French and English.

Where are you from? I’m 14.

How many languages do you speak? I am from France.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 16.Sayfa Cevapları 

7. Tick the classes you like. (Beğendiğiniz dersleri işaretleyiniz.)

Science, Physical Education (P.E.), Art, English, Music, Turkish

8. Read the speech bubbles. Work in pairs and make similar dialogues. (Konuşma balonlarını okuyun. Çiftler halinde çalışın ve benzer diyaloglar yapın.)

A- What’s your favorite class?

B- I like history.

A -Do you like music?

B- No, not really. Art is my favorite.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 17.Sayfa Cevapları 

9. a) Listen to the people and complete the table. (İnsanları dinleyin ve masayı tamamlayın.)

April

Age 15

Nationalty Englisch

Likes Maths Scence

Dislikes Geography

b) Talk about the people above. (Yukarıdaki insanlar hakkında konuşun.)

April is fifteen years old. She’s from England. She likes maths and science but she doesn’t like geography.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 18.Sayfa Cevapları 

10. Walk around the classroom and ask your friends about their favorite classes. Then talk about them. (Sınıfta dolaşın ve arkadaşlarınıza en sevdikleri dersleri sorun. O zaman onlar hakkında konuş.)

You Englisch Maths

Elif Art Geography

Azra Music Scince

Leo loves art but he hates music. Ex: What is your favonte class Elif?

Bill likes history but he doesn’t enjoy science. Elif: My favorite class is Art. / I like Art, but I doint like sicience.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 19.Sayfa Cevapları 

11. a) Read the speech bubbles and tick the topics they are talking about. (Konuşma balonlarını okuyun ve konuştukları konuları işaretleyin)

family classes country friends

I’m Kemal from Ankara, Türkiye. I study at 29 Ekim Elementary School. I am good at art and I love solving problems. I don’t enjoy doing experiments.

My name is Adriana. I’m from Brazil. I study at Hightown Secondary School. I love music but I am not good at art. I enjoy learning languages, too.

b) Read the speech bubbles again and complete the sentences. (Konuşma balonlarını okuyun ve konuştukları konuları işaretleyin)

1. Kemal is from Ankara, Turkey .

2. Adriana loves music.

3. Kemal dislikes doing expenments .

4. Adriana is Brazilian.

5. Kemal is good at art .

6. Adriana likes learning laoguages.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 20.Sayfa Cevapları 

12. a) Answer the questions. (Soruları cevapla.)

How many classes do you have a week?

Which courses do you have today? Englisch, Maths, Art, Music…

How many classes do you have a week?

Which courses do you have today?

13. Complete the sentences. (Cümleleri tamamlamak.)

I love English

but I don’t like French.

I like art.

but I dislike expeiments.

I am good at solving problems.

but I don’t enjoy doing expeiments

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 21.Sayfa Cevapları 

Follow the route and say the favorite classes of the children below. (Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların favori sınıflarını söyleyin.)

Art is Umut’s faworite class.

Physiral Education is Steve’s favorite class.

Maths is Selin’s favorite class.

Science is Maria’s favorite class.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 22.Sayfa Cevapları 

a) Listen to the song and complete the lyrics. (Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.)

Say _________ to everyone, _________ English is really fun. _________ problems isn’ t easy, Drawing _________ is number one.

Classes classes every day. It’s my pleasure friends say. They are never far away. Singing loud is the best way. Science, physics, _________, art,

_________ and fill in the chart. _________ exercise is really hard, Don’ t worry just sing the chant. Classes classes every day.

It’s my pleasure friends say. They are never far away. Singing loud is the best way.

b) Listen to the song again and sing. (Şarkıyı tekrar dinleyin ve şarkı söyleyin.)

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 23.Sayfa Cevapları 

Write your own dream timetable showing your class schedule. (Sınıf programınızı gösteren kendi rüya zaman çizelgenizi yazın.)

Monday – Music Music English English

Tuesday – Maths Maths Physiral Eduration Physiral Eduration

Wednesday – Art Art Science Science

Thursday – English English Music Music

Friday – Maths Maths Art Art

Reflect on your English (İngilizcenizi yansıtın)

I can introduce myself. (X)

I can give information about myself. (X)

I can tell my favorite classes. (X)

I can name countries and nationalities. (X)

I can tell the classes I like. (X)

I can tell the classes I don’t like. (X)

I can read the timetable for my lessons. (X)

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 24.Sayfa Cevapları 

Activity 1. Find the countries and nationalities. (Faaliyet 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun.)

1. U T R K H S I T (Turkish)

2. A E R N G M G (German)

3. H C F E N R F (French)

4. R S I S A U N R (Russian)

5. A Y T L I I (Italy)

Activity 2. Complete the dialogue with the correct questions ()

Linda : Hello! I’m Linda.

Sue : Hi, Linda. I’m Sue. How are you doing.

Linda : Not bad, thanks. Whre are you from.

Sue : I’m from London, you?

Linda : I’m from Canada. How old are you.

Sue : I’m seventeen, and you?

Linda : I’m sixteen. How may languages do you speak.

Sue : Three. English, Spanish and German.

Linda : Great. I speak only English.

Sue : What’s your favorite class.

Linda : Well, I love maths but I don’t really like history.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 25.Sayfa Cevapları 

Activity 3. Match the objects with the classes. (Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.)

(6) Science

(3) Physical Education

(1) Maths

(5) Art

(4) Music

(2) Social Studies

Activity 4. Complete the paragraph with one word only. (Etkinlik 4. Paragrafı sadece bir kelime ile tamamlayın.)

Hello! I am Aslı. I am from Türkiye. I study at Atatürk Secondary School. I am at 8th grade. I speak Turkish and English. I like maths because I am good at solving problems. I dislike Physical Education because I am not good at sports.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 26.Sayfa Cevapları 

Activity 5. Order the conversations (Etkinlik 5. Konuşmaları sıralayın)

(2) Very well, and you?

(4) See you. Bye.

(1) Hello, Dan. How are you doing?

(3) I’m OK, thanks. See you at school

(1) Do you like science?

(4) Oh, yes. It’s my favorite.

(3) What about art?

(2) No, not really. I hate doing experiments.

Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions. (Etkinlik 6. Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.)

1. Which classes does he have on Monday? Tom has Maths Music classes on Monday.

2. When is his English course? It’s on Wednes day.

3. Does he have science on Friday? No he doesn’t have science on Findey.

4. How many classes does he have a week? Tom has eight classes on week.

5. Is social studies on Thursday? No, sociel studies is on findey.

5.Sınıf İngilizce 1.Ünite Hello 27.Sayfa Cevapları 

Activity 7. Look at the pictures and make sentences. (Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.)

1- He likes climbing but he hates swimming.

2- He enjoys playing quitar but he dislikes daying expentmens.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir