İslam Felsefesinin Genel Özellikleri

İslam felsefesi

İslam felsefesi her ne kadar direkt olarak Müslüman kimselerle özdeşleştirilse de tarih boyunca çok daha geniş bir coğrafi yapıda ele alınmıştır. Öyle ki İslam’ın yaygın olduğu coğrafyalarda yalnızca İslam dini değil diğer dinlere mensup kişiler de felsefeye katkı sağlamıştır. Buna herhangi bir dini inanca sahip olmayan filozofları da dahil etmek mümkündür.

Bu makalede ve İslam Felsefesi Genel Özellikler İslam Düşüncesi İslam’da Felsefe İslam Felsef hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İslam
İslam Felsefesinin Genel Özellikleri

Çünkü İslam özünde ilme olan yatkınlığından ötürü pek çok bilimsel çalışmaya da kapı açmıştır. Hem Müslüman hem de Müslüman olmayan filozofların bir arada sundukları farklı savlar neticesinde de İslam felsefesi yavaş yavaş şekillenerek daha geniş bir kitleye yayılmıştır. Hatta bu durum teknik açıdan incelendiğinde pek çok alt dala sahip olmasını sağlamıştır. Bunlara en net örnekler ise deizm ve materyalizm üzerinedir.

 • İslam Felsefesinde Deizm Temelleri

İslam felsefesine katkıda bulunan isimlerden birisi olan filozof Razi tarafından yaratıcı Allah(c.c) ile kulları insanlar arasında bir aracı olabilme ihtimalinin olmadığı öne sürülmüştür. Bu deist yaklaşım aracıların kulaktan doğma ve duyumlar neticesinde ortaya çıkarılmış olduğunu savunur.

 • İslam Felsefesinde Materyalizm Temelleri

İslam filozoflarından İbnü’r Ravendi tarafından ortaya atılan düşünce ise herhangi bir yaratıcının varlığının mümkün olmayacağıdır. İbnü’r Ravendi her zaman olan ve sonsuza kadar olmaya devam edecek olan tek kıstasın madde olduğunu ileri sürmüştür. Bu ise materyalist bir yaklaşım olarak materyalizmin temellerini oluşturur.

İslam Felsefesinin Genel Özellikleri Nelerdir?

 • İslam felsefesi hem inancı hem de akıl ve imanı tartışan bir alan yaratmıştır.
 • İslam felsefesi en çok Antik Yunan felsefesinin etkisi altında kalmış ve şekillenmiştir.
 • Felsefenin genel anlamda gelişimi için ciddi katkılar söz konusu olmuştur.
 • İslam felsefesi doğmadan evvel ortaya çıkan felsefi sorunlar tartışılmaya devam edilmiştir.
 • Batı felsefesi, Antik Yunan felsefesinden sonra en çok etkilenilen alan olmuştur.
 • Çeviriler yapılmıştır.

Aynı zamanda İslam felsefesinin problemleri olarak öne sürülen bazı kıstaslardan da söz etmek gerekiyor.

 • Bir yaratıcının var olduğunu kanıtlama problemi
 • Toplumsal yaşamı etkileyen bir dizi sorun
 • İrade özgürlüğünün yarattığı problemler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir