Baskın Gen Nedir? Baskın Gen İle Çekinik Gen Arasındaki Farklar

Genlerimiz hayatımız boyunca sahip olduğumuz her şeyi belirleyen ana unsurlardır.

Genlerimiz hayatımız boyunca sahip olduğumuz her şeyi belirleyen ana unsurlardır. Aynı zamanda genetik miras ile ailemizden aldığımız bazı özellikler bu gen aktarımlarıyla mümkün olur. Genler üzerine yapılan araştırmalar ise gösteriyor ki baskın gen ve çekinik gen olarak iki farklı tür var.

Yazımızda ve Baskın Gen Çekinik Gen Genetik DNA Genotip Fenotip Baskın ve Çekinik Genler ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Baskın
Baskın Gen Nedir? Baskın Gen İle Çekinik Gen Arasındaki Farklar

Bunlar DNA yapısını oluşturan genler olarak iki farklı şekilde ifade ediliyor. Eğer bir özelliği sağlayacak olan gen baskın gen ise büyük harf ile gösteriliyor. Eğer çekinik gen ise küçük harf ile ifade ediliyor.

  • Baskın Gen

Gen çiftinin özelliğini belirleyen gendir. Direkt olarak taşıdığı özelliği yansıtır.

  • Çekinik Gen

Çekinik gen baskın gen gibi özelliğini yansıtamaz. Genin işlevsel olarak bu özelliği yansıtabilmesi için gen çiftinde ikisinin de çekinik gen olması gerekir.

Dominant gen olarak da anılan baskın gen her zaman için o gen çiftinin özelliğini belirler niteliktedir. Örnek olarak şöyle bir şemadan söz etmek mümkündür.

  • A: Uzun boy
  • B: Mavi göz
  • C: Kıvırcık saç
  • D: Sarı saç

Burada büyük harf ile gösterilen baskın gen aynı zamanda o gen çiftinde bu özelliğin aktif olduğunu gösterir. Oysa Resesif yani çekinik gene baktığımızda şöyle bir ifade biçimi söz konusu olacaktır.

  • a: kısa boy
  • b: kahverengi göz
  • c: seyrek saç
  • d: siyah saç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir