Yunus Emre Kimdir? En Etkileyici Güzel Sözleri ve Şiirleri

Yunus Emre, en sevilen tasavvuf şairlerimizdendir. Öyle anlamlı sözleri, yürekleri dağlayan şiirleri vardır ki herkesi kendine hayran bırakır.

Yunus Emre Kimdir? En Etkileyici Güzel Sözleri ve Şiirleri Yunus Emre, İslami tasavvuf şairlerindendir. 1241-1320 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Hayatının tamamını Anadolu’da geçirmiş, Anadolu’nun dört bir yanında tanınmış ve sevilmiştir. Yunus Emre sözleri ve Şiirleri ile ünlüdür.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönem, Selçuklu Devleti’nin çöküş ve Moğolların istila zamanlarına denk geldiği için, hakkında çok fazla bilgi yoktur. Eğitim hayatıyla ilgili de pek bir şey bilinmeyen Yunus Emre, Farsça ve Arapça bilgisini şiirlerinde ve sözlerinde ortaya koymuştur.

Ancak bu eğitimi nereden ve nasıl aldığı da bilinmiyor. Moğol istilası dolayısı ile, dönemin mutasavvıf, sanatçı ve bilim insanları Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu zulüm dolu dönemlerde yaşamış olmasından mıdır bilinmez, Yunus Emre’nin en güzel sözleri, hoşgörü ve sevgi üzerinedir.

Evlilik hayatı ile ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte Yunus Emre’nin şiirleri içerisinde geçen bir dizede, çocuklarının olduğunu düşündüren ifadeler bulunmaktadır. Şeyhinin Tapduk Emre olduğunu, onun yolundan gittiğini de eserlerinde belirtmiştir. Hatta bazı eserlerinde Tapduk Yunus mahlasını kullanmıştır.

Yunus Emre’nin En Güzel Sözleri

Yunus Emre’nin En Güzel Sözleri Şairin söz ve şiirleri, zamanın şartlarına rağmen günümüze kadar gelmiştir. Hatta öyle ki, hayatımızın birçok yerinde Yunus Emre’den özlü sözler karşımıza çıkmaktadır. Yunus Emre der ki;

  • İnsan; iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.
  • Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, bela ile imtihan edilirsin. Zü’l celali ve’l ikram, önce kahır sonra ikram.
  • Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini bil.
  • Neyi çok bekler ve umarsan, o senden uzaklaşır. Hem ne demiştik; istediğini almak değil, verilene razı olmaktır imtihan.
  • Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise, o nasip alır.
  • Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.
  • Eğer göğün yedi kat üstüne çıkmaksa niyetin, aşktan güzel merdiven bulamazsın.
  • Sen doğru dur, eğri belasını bulur.

Dil söyler, kulak dinler. Kalp söyler, kainat dinler.

Hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir.

Elini kır, ayağını kır ve dahi gerekirse boynunu kır. Ama gönül kırma. Gönül kıranın abdesti tutmaz, namazı olmaz.

Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Var mı yalan dünyada baki kalan? Mal da yalan mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Sen doğru ol da, varsın sanan eğri sansın. Unutma ki; sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.

Kişi neyi sever ise, dilinde sözü o olur.

Az söz erin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür.

Olsun, sen aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır.

Ölümlünün ölümlüye aşkı, rüzgarda kuma yazı yazmak gibidir.

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok.

Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.

Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Derviş baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır sacda değil.

Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim, işte buyum ben.

Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur.

İyi inci dervişin gönlündedir. Onun büyük denizlerde olduğunu sanma.

Keşke demek için bile geçtir vakit. Geçti bir ömür ah ile. İçi dolu eyvah ile…

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Aşk ile yürüyen, sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır.

Sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti.

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen alıp döndük mezara.

Yunus Emre’nin Şiirleri

Yunus Emre’nin Şiirleri, Yunus Emre sözleriyle olduğu kadar şiirleriyle de gönüllerde taht kurmuştur. İlk eseri ve en önemli eserlerinden biri Divan’dır. Bu eserde yaklaşık 400 tane şiiri vardır. Bir diğer önemli eseri ise Risaletü’n Nushiyye’dir. Türkçe karşılığı nasihatler kitabı olan bu eser, mesnevi olarak yazılmıştır. Yunus Emre’nin şiirleri içerisinde bir kaç tanesini sizin için derledik.

Dost Elinden Ölürsem

Dost elinden ölürsem, hiç gümansız geru gelem

Ganimet görem bu demi, can şükrane veri gelem

Canın diri tutan kişi, Dost katından ırak düşer

Feda kılam yüz bin canı, ıraklıktan beru gelem

Cercis’leyin ol Dost beni, yetmiş gez öldürür ise

Bin gez dahi ölür isem, yüz bin gez ileru gelem

Yüz bin gez doğam uyagam, Dost burcunda cevlan kılam

Hem Bunda olam, hem Anda, Bunda Anda varı gelem

Yavu kılındım ne çare, yürürem dün gün avare

Sorulara cevap budur, ben esrügem deyu gelem

Bin yıl toprakta yatursam, ben komayam Enelhakkı

Ne vakit gerek olursa, aşk nefesin uru gelem

İnanmayan gel sinime, Dost adını eyit, kıgır

Kefen donum pare kılup, toprağımdan duru gelem

Bundan böyle n’olasını, değme akil şerh etmeye

Yunus eydür aşıklara, Dost haberin veri gelem.

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Gönlüm düştü bu sevdaya

Gel gör beni aşk neyledi

Başımı verdim kavgaya

Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

Ne akilim ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluben yürürüm

Dostu düşümde görürüm

Uyanır melul olurum

Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi

Aldı gönlüm hasteyledi

Öldürmeğe kast eyledi

Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserim yeller gibi

Gah tozarım yollar gibi

Gah akarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım

Dertli yüreğim dağlarım

Yarim için ben ağlarım

Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş

Bağrım pare, ciğerim baş

Halden bilen dertli kardeş

Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim

Baştan ayağa yareyim

Dost elinden avareyim

Gel gör beni aşk neyledi

Allah

Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider

Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider

Kar etti firak canıma, aşık oldum ol Sultana

Aşk zencirin dost boynuna, taka geldi, taka gider

Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne

Bu gözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider

Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı

Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider

Bülbül eder ah ü figan, hasretle yandı bu can

Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider

Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri

Dost bahçesinde gülleri, koka geldi, koka gider.

1 Yorum

Tek kelimeyle muhteşem vallahi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap