Ülkemizdeki Kültürel Çeşitliliğin Zengin Olmasında Etkili Olan Unsurlar Nelerdir?

Ülkemizde her bölgede farklı kültür ve medeniyetin özelliklerinin bir arada olduğu görülmektedir. Bu kültürel özelliklerin ve kültürel zenginliğin çeşitli olmasına neden olan unsurlar nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizde kültürel çeşitliliğin var olmasında en önemli özellik birçok farklı kültüre dine ve millete sahip olan insanların bir arada huzurla yaşaması yer almaktadır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ile başlayan ve üzerinde birçok devletin yer aldığı coğrafyada en uzun süre hakimiyeti olan Osmanlı devletinin varlığı da kültürel zenginliğin unsurlarından olmaktadır.

Osmanlı devletinin genişleme ve ilerleme anlayışı ile birçok devleti kendi bünyesinde toplayarak barışla hüküm sürmeyi sağlaması kültürel olarak da etkileşimleri arttırmayı sağlamıştır. Bu nedenle farklı birçok kültür bir arada varlığını uzun yıllar sürdürerek özel bir zenginlik ortaya çıkmıştır.

Ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin ortaya çıkmasında geçmişin etkilerinin yanında Asya ve Avrupa arasında bir köprü vazifesi kurması da etkendir. Bununla beraber farklı birçok ülke ile komşu olmak onlarında kültürlerinden etkilenmek de kültürel zenginliği beslemektedir.

Kültürel çeşitlilik konularında özellikle farklı dinlerin ve mezheplerin aynı sınırlar içinde yaşanması kültürel çeşitliliği desteklemektedir. Tarihi unsurların yer alması ve turizm etkileri ile de kültürel zenginlik beslenmektedir. Diğer unsurlar ise ırk, dil ve yaşam biçimleri olarak kabul edilmektedir.

 

Stw9CzZO

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir