Tora İsminin Anlamı

Tora İsminin Anlamı

Tora İsminin Anlamı Hem söylenişi kolay ve güzel hem de anlamı güzel bir isim arayışında olan anne babalar doğacak kız ve erkek çocuklar için Tora ismini tercih edebilirler. Tora isminin anlamı nedir? merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Tora Japonca da “kaplan” demektir, eski Yunancada ise “şimdi” anlamında zaman zarfıdır.  Tora isminin anlamı TDK’ya bakıldığında fidan ve doruk anlamına gelmektedir. Erkek ismi olarak, yiğit, cesur anlamına geldiği söylenmektedir. İzmir çevresinde ve halk dilinde Tora, fidan anlamına gelmektedir. Süpürge sapı ve torba anlamları da vardır.

Tora en bilinen anlamıyla ise Hz. Musa ya indirilmiş olan kutsal kitap Tevrat’ın bir diğer adıdır. Tevrat’tan türeyen Torah zamanla Tora halini almıştır.  Eski ahit de denilmektedir. Tora ismini koyarken anlamını gözden geçirmek gereklidir.

Tora ismi esasen İbranice kökenlidir. Arapçada da aynı kelime bulunmaktadır. Tora ismi Kur’an da geçiyor mu diye bakıldığında geçmediği görülür. Anlam ve söyleniş bakımından güzel bulunduğu için erkek ismi olarak tercih edilmektedir.

İsimlerin içerdiği harfler ve taşıdığı anlamlar olarak sahibinde görülen bazı özellikler vardır. Özellikle bazı insanların çocuklarında görmek istediği cesaret, soğukkanlılık ve özgüven bazı isimlerde baskın olabilir. Söylenişi sert, t ve r harfi gibi harfleri içeren isimlerde bu özellikler bulunur.  Tora isminin analizi yapılacak olunursa dört harften oluşan bu isimler soğuk ve enerjik olduğu görülmektedir. Duygularını belli etmeyen, içine kapalı ve gizliliği seven ama enerjik ve cesur yönlerin bir arada bulunduğunu görebiliriz.

Tora ismini taşıyan kişilerde bazı ortak özellikler, olumlu ve olumsuz yönler öne çıkabilir. Tora isminin kişilik analizi yapılırsa problemleri barışçıl bir şekilde çözen, sevdiği insanlara aşırı değer veren ve derin duygularla bağlanan kişilerdir. Sakin insanları ve sakin ortamları severler. Bulundukları ortamda gerginlik varsa uzaklaşırlar. Sevgilerini kendilerine has bir ilgi ile ifade ederler. Sert ve soğuk görünmelerine rağmen çabuk incinen bir duygusallıkları vardır. Öfkeli olduklarında ve sevmedikleri insanlara karşı oldukça yıkıcı olabilirler. Hırslıdırlar ve önlerine çıkan engellerden yılmazlar. Sevdikleri kişilere olan bağlılık kıskançlık şeklinde ortaya çıkabilir.

Olumlu yönleri titiz, dikkat ettikleri şeye odaklanan titiz insanlardır. Titizlikleri iş hayatında başarılı olmalarını sağlar. Düzenli ve mükemmeliyetçidirler. Takdir edilmeyi beklerler. Sakin ve tutarlı bir kişilikte olmaları beklenir. Çalışkan ve detaylara önem veren bir yapısı vardır. Sevdikleri insana bağlanırlar ve ruhen yakın olmak isterler.

Olumsuz yönleri titiz olmalı nedeniyle tahammülsüz olabilirler. Geri planda olmak istemezler. Sevmedikleri insanlara karşı duygularını hissettirirler. Öfkeli olduklarında kırıcı ve yıkıcı olabilirler. Olumsuz yönleri baskılamak için duygularını doğru şekilde yönetmek ve davranışları kontrol altına almak gereklidir. Bu karakterdeki kişiler onay sözleri ile ve karşılıklı duyguların net ifade edilmesi ile anlayışlı şekilde davranmayı seçeceklerdir.

Fiziksel özellikleri, geniş alınlı, büyük gözlü, kıvrımlı ve hacimli bir burun olabilir. Geniş omuzlu kısık sesli ve çok uzun olmayan bir fiziksel yapıları olabilir. Düz bir kalça yapısına sahip olabilirler.

Tora ismini duyan insanların üzerinde bıraktığı etkiye bakılacak olursa, uçucu, neşeli, yaratıcı, özenli, ciddi, maymun iştahlı, şanslı gibi çağrışımlar yapmaktadır.

tora-isminin-anlami-91263
Tora İsminin Anlamı

Tora ismi sakıncalı bir isim olarak görülmemektedir. Tora ismi caiz midir? Yasaklanan ve hoş görülmeyen isimlerden değildir. Anlam olarak ve söylenişinin kolaylığı ve güzelliği açısından da isim olarak konulmaya uygundur.

Tora ismi Türkiye’de çok yaygın bir sim değildir. Genellikle kız ismi olarak tercih edilmektedir. 13 kişi bu ismi taşımaktadır.

İsim uyumuna bakarak tercih etmek isteyenler için Tora ismine benzer isimler, Dora, Flora, Toraman, Bora, Aybora gibi isimlerdir.

Tora isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İzmir ve çevresinde, halk arasında fidan anlamında kullanılan kelime.
  • 2 – Torah (veya Tevrat) sözcüğünden türetilmiş ad; Hz. Musa’ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı.
  • 3 – Japonca kaplan.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: İbranice
Kuran ‘da geçmiyor.

Tora ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Tora ismini kullanan 13 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Tora ismini kullanan 8 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Tora ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Tora ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.

Tora isminin Türkiye sıralaması

Tora en çok kullanılan 9508. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 3894. isimdir.

Tora ismini kullananların sayısı, son bir yılda 3 kişi artmıştır.

Tora isminin Harf Analizi

Kişiye Tora ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

O : Gizliliği sever manasını kişide uyandırır,olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Tora İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Tora ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Tora isminin anlamını gözden geçirin!

Tora İsminin Numerolojisi

Tora isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

T: yirmi dört
O: on sekiz
R: yirmi bir
A: bir
TOPLAM: 64

İsmi Tora olan bazı ünlü kişiler:

  1. Tora Berger: Norveçli biatlon sporcusu. Olimpiyat madalyaları kazanan ve dünya şampiyonu olan başarılı bir sporcu.
  2. Tora Harris: Amerikalı çizgi roman sanatçısı. “Gone with the Blastwave” adlı çizgi roman serisiyle tanınmıştır.

Bu listede Tora ismini taşıyan bazı ünlü kişilere örnekler verilmiştir. Ancak, isim oldukça nadir olarak kullanılan bir isim olduğu için daha fazla ünlü Tora ismini taşıyan kişiye rastlamak mümkündür.

95304