Teşvik-i Sanayi Kanunu Neden Çıkarılmıştır?

Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber adeta ayaklarının üzerine kalkan ve şahlanan bir ülke modeli planlanmıştır. Bu plan doğrultusunda da çeşitli hamleler yapılmış ve bu hamleler halka yansıtılmıştır. Yönlendirme ve teşvik için belirlenmiş alanlardan birisi ise sanayi olmuştur. 

Bu içerikte ve Teşvik-i Sanayi Kanunu Kanunun çıkarılma nedeni Sanayi Teşvik Ekonomi politikaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Teşvik-i
Teşvik-i Sanayi Kanunu Neden Çıkarılmıştır?

Teşvik-i sanayi kanunu kalkınma sağlamak ve ülkenin gelişimini hızlandırmak adına oluşturulmuştur. Ekonomik güce sahip olmak, dış bağımlılığı azaltmak ve aynı zamanda ülkenin kalkınmasına destek olmak için 1927 yılında kanun olarak çıkarılmıştır.

Teşvik-i sanayi kanunu temel anlamda şu nedenlere dayanmaktaydı. 

  • Sanayileşmenin hızlanması 
  • Üretim işletmelerinin arttırılması 
  • Artan üretim kapasitesiyle beraber istihdam sağlanması
  • Yerli ve milli üretim açısından önemli adımlar atılabilmesi
  • Girişimde bulunan işletmelere ekonomik destek sağlanması 
  • Ekonomiye yeni bir soluk getirilmesi ve kazanç elde edilmesi
  • Ekonomik kalkınma ile beraber ülkenin güçlenmesi 

İlk etapta ciddi atılımlara ve girişimlere sebep olan kanun geçerliliğini korumuş ve işlevsel bir biçimde beklentileri karşılamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarına tekabül eden 1927 yılında yürürlüğe giren Teşvik-i sanayi kanunu yaklaşık olarak 15 yıl boyunca yürürlükte kalıp çok sayıda işletmeye teşvik dağıtmıştır.

Bu sayede üretim artmış, ekonomik kalkınma planları beklentilerin üzerine çıkmıştır. Ancak 15 yılın sonunda teşvik-i sanayi kanunu yürürlükten kaldırılmış ve teşvik programları durdurulmuştur. Bunun üzerine ise sanayi alanında işletmelerin sayısı düşmüş, istihdam edilen işçi sayısı azalmış ve dolayısıyla işsizlik baş göstermiştir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir