Sosyal Bilimleri Oluşturan Bilim Dalları

Birçok bilim dalının bir araya gelmesi ile oluşan sosyal bilim dalları bilimlerinin konusu insan, toplum ve bu iki özelliğin ilişkileri olmaktadır. Sosyal bilimleri oluşturan bilim dalları nelerdir ve özellikleri nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Bu makalede ve Sosyal Bilimler Bilim Dalları Sosyoloji Antropoloji Psikoloji Ekonomi Siyaset hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sosyal bilimler insanın kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini incelemenin yanında toplumların da hem kendi oluşumları ve çevreleri ile ilişkileri gibi yaşamsal tüm konuların sosyal alanlarını inceleyen bilim dallarıdır. Sosyal bilimler incelenmesi uzun yıllar alan bilimsel bilgilerin birçok özel yöntem kullanılarak hazırlandığı ve temel olarak yaşantı ve yaşantı eğilimlerini inceleyen bilim dallarıdır. Bu bilim dallarının her biri kendi içinde farklı amaçlara sahip olmasının yanında birbirini de etkileyebilen özellikte olmaktadır.

Sosyal
Sosyal Bilimleri Oluşturan Bilim Dalları

En yaygın olarak kullanılan sosyal bilim dalları şunlardır;

Tarih; ülkelerin kökenlerini dillerini yaşayışlarını ve yaşadıkları bölgeleri araştıran geçmiş medeniyetler hakkında bilgi edinmeyi sağlayan ve günümüzde çıkarılan her bir kalıntıyla daha da geçmişe ulaşarak bilgi edinerek güncellenebilen sosyal bilimler çeşididir. Tarih bilimi diğer sosyal bilimlere kaynak olabildiği gibi onları da etkileyen özellikte bir bilim dalıdır. 

Coğrafya; dünyanın yaşamsal döngüsü ile yer şekilleri iklim ve bunlara bağlı olarak nüfus hakkında bilgiler ortaya çıkaran ve insanların yaşamlarını nerelerde sürdürdükleri ile ilgili bilgileri toplayan bilim dalıdır. Coğrafya insan için bulunduğu bölgedeki iklim koşulları ve tüm iç ve dış etmenleri ortaya koyarak diğer bilimleri etkilemektedir. 

Psikoloji; insanın davranışlarının nedenlerini ve altında yatan karmaşık düşünce yapısının nasıl olduğunu araştıran bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarının nedenlerini tespit ederek insanın aslında sosyal bilimlerin ilk ortaya çıkma serüvenin başı olduğunu da göstermektedir. Psikoloji bilimi bu yönüyle diğer sosyal bilimlere kaynaklık etmektedir. 

Sosyoloji; insanın sosyal olarak topluluklar içinde varlığını ve toplumları oluşturarak diğer toplulukları nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji toplumlar arası farklılıkları ve kültürel belirgin özellikleri de ortaya koyarak toplum ilişkilerini araştırmaktadır. 

Felsefe; insan varlığının temelinde yatan sorgulama ve bilime ulaşma amaçları konusunda yol ve yöntemleri ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. İnsanın sorularla kendini ve çevreyi tanıyabileceği ve düşünce sistemleri ile tüm hayatının şekillendiğini felsefe bilimi ile ortaya koymak mümkündür. 

Antropoloji; sosyal olarak insanın kökeni ve toplum haline gelmiş bireylerin hangi eğilimler içinde olduğunu ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. İnsan çeşitliliğini araştırmaktadır. 

Arkeoloji; insanın geçmiş dönemlerde nerelerde yaşam sürdüğünü ve insan kalıntılarını kazı yöntemleri gibi yöntemlerle oraya çıkararak diğer sosyal bilimlere de kaynak olan bir bilimdir. 

Hukuk; sosyal ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanın uyması gereken kuralları ve bu kurallara uymadığında uygulanan yaptırımları konu edinen bir bilimdir. İnsanların geçmişten günümüze kadar hangi hukuk kurallarını kabul ettikleri ve bunların nedenlerini de bu bilim dalında incelemek mümkün olmaktadır. 

Ekonomi; insanların maddi olarak yaşam amaçlarını ve çeşitli uğraşlarla ürettikleri mal ve hizmetleri karşılığında elde ettikleri maddi gelirleri ve bunların dünya üzerindeki etkilerini incelemeye yarayan bir bilim dalıdır. Ekonomi para ve iktisadi malların alımı, satımı ve üretimi ile ilgili konuların tamamı hakkında bilgi vermektedir. 

Sosyal bilimleri oluşturan ana bilim dalları içerisinde diğer bilim dalları da oluşmakta ve her bilim dalı birbiriyle olan ilerleme imkanı sayesinde yeni bilim dallarının da ortaya çıkmasına imkan vermektedir. Her bir bilim dalı kendi altında birçok bölümlere ayrılmaktan ve böylece bilimin varlığı daha geniş şekilde incelenebilmektedir. Buna bağlı olarak sanat tarihi, filoloji, müzikoloji, eğitim bilimleri siyaset bilimi gibi birçok yan dal oluşmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir