Sofistlerin Bilgi Görüşlerinin Temel Özelliği Nedir?

Sofistlerin bilgi ve görüşleri

Sofistlerin bilgi ve görüşlerini temel aldığı noktalar nelerdir ve sofistlerin bilgilerinin temel özelliği nedir sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

Sofistlerin bilgi görüşleri bilgilerin elde edilme konuları hakkındaki fikirlerine bakıldığı zaman rövalizm etkili bir görüşün hakim olduğu görülmektedir. Rövalizm ise göreceli bir doğruluk kavramını ifade eden bir akım olarak kabul edilmektedir.

Sofistlerin
Sofistlerin Bilgi Görüşlerinin Temel Özelliği Nedir?

Sofizm

Yunanlılar tarafından ortaya atılan bir görüş olarak ortaya çıkan Sofizm insanların bilgiye ulaşmalarında ve doğru bilgi konusunda araştırmalar yapması ve sonucunda doğru bir bilginin olmayacağını bilginin doğru olmasının göreceli olduğunu öne sürmüşlerdir.

Bu dönemde Sofizm alanında uğraşan ve insanlara bu konularda eğitim veren öğretmenlere ise sofist adı verilmiştir. Sofizm diğer adı ise görecelilik yani rövalizm olarak bilinmektedir.

Sofizm temsilcileri arasında en bilinenleri Protogoras ve Gorgias’tır. Sofizm alanında yapmış oldukları çalışmalar ile tanınmışlardır.

Sofist Protagoras (M.Ö. 480-410)

Protogoras düşüncesine göre insan her şeyin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Buna göre evrendeki doğru bilginin kaynağı ancak duyular yoluyla alınabildiği için algılar, koşullar ve kişilere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu değişkenlik ise bilginin tek bir doğru olmadığını ve genellenemeyeceğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu düşünceye göre bir insanın herhangi bir konuda algısı farklı olurken aynı ortamda bulunan başka bir kişinin algısı tamamen farklı olabilmektedir. Bu da ortak bir doğru olmadığını göstermektedir.

Sofist Gorgias (M.Ö. 483-375)

Gorgias’a göre ise Hiçbir şey var değildir, herhangi bir şey var olmuş olsa bile bilinemez, bilinmesi mümkün olsa bile başkasına iletemeyiz görüşü yer almaktadır. Buna göre insanların farklı algılara ve koşullara sahip olmaları nedeniyle gerçek ve doğru bir bilgiye tam anlamıyla ulaşmak imkansızdır.

Dolayısıyla bu görüşe göre aslında bilginin kaynağını elde etmek imkansız olmasının yanında insanın algılarının ve bilmesinin farklı olması sayesinde bir tek bilginin olmasının mümkün olmadığını savunmaktadır. Hiçbir şey var olmadığı için anlaşılamaz ve bilgilerde kesin değildir görüşü bu yönde oluşmaktadır.

Sofistik düşünce akımlarının yönlendirilmesiyle elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda görüşlere sahip olanların temel kaynağı bilgi edinmenin ve doğru bilginin tek olmadığı konusunda mutabık olmalarının yanında insanın ve evrenin varolması veya varolmadığı görüşünde de ayrımlar bulunmaktadır. Sofistler duyular yoluyla öğrenme ve algılama olduğu için kesin bir bilginin varlığından emin olmamak gerektiğini savunmaktadırlar. Onlara göre her şey göreceli bir durumdur. Bu nedenle rölativizm Sofizm ile iç içe olmaktadır.

ZCRD3v3R

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir