Salavat-ı Kübra Duası Faziletleri ve Türkçe Okunuşu

Dinimize özel farklı salavat çeşitleri vardır. Bunlardan birisi de Kübra Duasıdır. Arapça anlamını bilmeyenler için Türkçe okunuşuna göz atabilirsiniz.

Salavat-ı Kübra Salavat Peygamberimize yapılan dua, tebrik ve rahmet gibi anlamlara gelir. Kısaca Hz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan dua Mânâsında kullanılır. İslamiyette özel salavatlar vardır.

Bunların en faziletlerinden biri de Salavatı Kübra Duası‘dır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Suresi’nde Allah ve onun melekleri Peygambere Salat ederler. Ey müminler siz de ona Salat ve samimiyetle selam veriniz denilmiştir.

Salavat-ı Kübra Duası Peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Cebrail aracılığı ile gelmiştir. Bu salavat Allah’ın bir hediyesidir. Bu salavatın bir ismine gökyüzü mânâsına gelmektedir. Salavat-ı kübra duası okunduğunda 1 milyon sevap yazılır. Bu salavatı 3 kez okuyan kişi Kur’an-ı Kerim’i, Zebur’u, İncil’i ve Tevrat’ı okuyan kimsenin sevabını alır. Büyük Salavatı Kübra’nın Sırları vardır.

Salavat-ı Kübra Duası Faziletleri ve Türkçe Okunuşu
Salavat-ı Kübra Duası Faziletleri ve Türkçe Okunuşu

Salavat-ı Kübra Duası Faziletleri

Salavatı Kübra Duasının faziletleri ve Arapça okunuşu büyük sırları barındırır. Bu salavât devamlı okunduğunda bir insana aile huzuru, aile içinde barışı ve sevgiyi elde etmesini sağlar. Aile rızkının temini kolaylaşır. Yiyecek ve erzak noktasında Allahü Teâla o kişiye yardım eder.

İbadetlerini yapan ve bu salavatı okumaya devam eden kişiyi Allah Celle Celaluhu, belalardan, kazalardan muhafaza eder. Hac ve Umre niyeti varsa onun yapmasını sağlar. Bir zafer elde etmek için bu salavatın devamlı okunması gerekiyor.

Devlet kademesinde rütbe ve mevki için bu salavat ol devamını okumak gerekir. Bir yerde yaşanan problemi çözmek için yine bu salavat okunmalıdır. Bu salavât-ı okumaya devam edenlere beklenmedik rızık ve servet geçim kolaylığı Rabbimiz tarafından verilir.

Bütün işlerimize iyi niyetimiz ve samimiyetimizle huşu içinde, ihlaslı bir biçimde bu salavatı okumak gerekir. Bu salevatı okuyan 600.000 değerinde Nimet ve sevap alır. Salavat-ı Kübra Duasının faziletleri bu şekildedir.

Salavat-ı Kübra, İslam geleneğinde Hz. Muhammed’e salavat göndermek için okunan bir duadır. Bu dua, kişinin maneviyatını güçlendirmek ve Allah’ın rahmetini üzerine çekmek için büyük bir fazilete sahiptir. İşte Salavat-ı Kübra’nın bazı faziletleri:

 1. Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.
 2. Salavat-ı Kübra’yı okuyan kişinin sevabı, Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan’ı okuyan kimselerin sevabıyla eşitlenir.
 3. Salavat-ı Kübra, nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda o nesneleri hazine değerine dönüştürebilir.
 4. Düşmanlar ve zalimler için 100 defa okunarak onlara karşı koruma sağlayabilir.
 5. Ev satın almak veya eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunabilir.
 6. Ruhsal ve fiziksel güçlenme için 100 defa okunabilir.
 7. Zihin, kalp gözü ve hafıza güçlenmesi için okunabilir.
 8. Hayvanların dillerini anlamak için 45 defa okunabilir, ancak 41 gün boyunca oruç tutmayı gerektirir.
 9. Ev, cami veya okul inşa etmek veya hacca gitmek için 3 yıl boyunca her Cuma gecesi abdestli olarak okunabilir.
 10. Perşembe günü kuşluk vakti namazından sonra okunarak beklenmedik yerlerden rızık elde etme ve duaların kabul olma şansını artırır.
 11. Salavat-ı Kübra’yı her gün 3, 5 veya 7 defa okumak, büyücü veya cinlerin zararlarından korunmayı sağlar ve büyü veya sihirin etkisini engeller.
 12. Özellikle Fatiha okumalarından sonra Salavat-ı Kübra’yı 11 defa okumak etkilidir.
 13. Muhabbet, sevgi ve sevdiğine kavuşmak için 11 veya 45 defa okunabilir.
 14. Hastaların şifa bulması, işlerin kolaylaşması, servetin artması ve rızık elde etmek için okunabilir.
 15. Kalp gözünün açılması için, Yâ Latif ismiyle 1000 defa zikir yapılıp ardından Salavat-ı Kübra 3 defa okunabilir.
 16. Salavat-ı Kübra’yı okuyan kişinin maneviyatı güçlenir.
 17. Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için Salavat-ı Kübra, sabah namazından sonra okunabilir.
 18. Salavat-ı Kübra’yı okuyan kişi Allah’tan mağfiret ve kurtuluş dilemelidir.
 19. Salavat-ı Kübra’yı okuyan kişiden yetmişbin çeşit bela def edilir.
 20. Salavat-ı Kübra, kişinin günahlarının bağışlanmasına yardımcı olur.

Bu faziletler, Salavat-ı Kübra’nın okunmasının kişiye sağlayabileceği olumlu etkileri yansıtmaktadır. Her Müslüman, niyeti ve inancı doğrultusunda Salavat-ı Kübra’yı okuyabilir ve bu dua sayesinde manevi bir güç elde edebilir.

Salavat-ı Kübra Duası Okuma Zamanı ve Yöntemi

Salavatı kubra duası düşmanın mağlup edilmesi ve zalimin tümünün son bulması için 100 defa okunması gerekir.

Nesnelere ve nimetleri okunduğunda takriben 45 veya 100 defa onlar bereketlenir ve hazine olur.

Devamlı okuyanlarda zihin, kalp Gözü ve hafıza güçlenir. Fiziksel olarak veya ruhsal olarak güçlenmek için 100 defa okunmalıdır. Özellikle cuma gecesi okumalıdır.

Cuma gecesi vakti, Perşembe gece 12’den sonra başlayan gecedir. Perşembe günü eğer kuşluk vaktinde bu dua okunursa dilekler yerine getirilir. Gizemli sırlara kavuşmak için Allah’ın ya Latif ismi ile beraber okunursa Çok etkili olur.

1000 ya Latif zikrinin çekip, ardından 3 kere bu duanın okunması gerekir. Kalp gözü açılır ve birçok sıra erişilir. Devamlı okuyan kişilere büyü ve sihir işlemez. Aynı zamanda feraha kavuşur. İki kişi arasındaki muhabbeti artırmak istiyorsanız, bu duayı 11 kez okumak gerekir. Çok borcunuz varsa ve bu borçlardan kurtulmak istiyorsanız, her namazın arkasından Salavatı Kübra Duası okunmalıdır.

Salavat-ı Kübra Duası

Salavat-ı Kübra Duasının Okunuşu

Salavt’ı kübra duası Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya seyyidel mürselin.
 • Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamın Aleyke Ya seyyiden nebiyyin.
 • Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamın Aleyke Ya seyyides sadikin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel raki’in. 
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyides sacidin
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın Aleyke Ya seyyides kaidin.
 • Elfü elfi Selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides musallin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyidez zakirin.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyideş Şahidin.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya seyyidel evvelin.
 • Elfü elfi Selatin ve elfü elfi selamın aleyke ya seyyidel ahirin.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Resulullah.
 • Elfü elfi Selatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Nebi Allah.
 • Elfü elfi Selatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habib Allah.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men Ekremehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men azzemehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya şerrafehüllah.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ezherehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menihterahüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men sevverahüllah.
 • Elfu elfi Selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men abedellah.
 • Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamin aleyke ya hayra halkıllah.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hatame Rasulullah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Sultan el Enbiya.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Burhan el esfiye.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın Aleyke Ya Mustafa.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın Aleyke Ya Mualla.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın Aleyke ya mücteba.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müzekki.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mekkiyyü.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya medeniyyü.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya arabiyyu.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya kuraşiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya haşimiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya ebtahıyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya zemzemiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya tihamiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya umiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Seyyid veledi Adem.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya Ahmed.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Muhammed.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın Aleyke Ya Taha.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Yasin.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Müddessir.
 • Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahibel Kevser.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya yevmil Mahşer.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya sahibettac.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya sahibel Mi’rac.
 • Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsin’in.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessekaleyn.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya sahiben na’leyn.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidi ya Resulullah ya hatemel Enbiya vel murselin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya nebiyyallahi yevmeddin.
 • Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve Selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin Amin.

Salâvat-ı Kübrâ’nın Türkçe Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allah’ın Rasûlü!

Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Lütfen Dikkat

Doğru, üç farklı Salavat-ı Kübra türü bulunmaktadır ve karıştırılmamalıdır. İşte bu üç Salavat-ı Kübra’nın özellikleri:

 1. Salavat-ı Bedevi Kübra (Büyük Derviş): Bu Salavat-ı Kübra, Delailü’l Hayrat adlı eserin yazılmasına vesile olan salavattır. Muhammed Süleyman Cezuli tarafından yazılmıştır.
 2. Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat): Bu Salavat-ı Kübra, Cebrail (a.s) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v) getirilmiştir. Allah’ın en büyük hediyesi olarak kabul edilir. Bu salavat, “En Büyük Salatü Selamlar” kitabında yer almaktadır.
 3. Es Salat’ul Kübra (En Büyük Salavat): Bu Salavat-ı Kübra, 33 salavat ve 25 Kuran-ı Kerim ayetinden oluşur. Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından Irak, Bağdat’ta yazılmıştır.

Bu üç Salavat-ı Kübra, farklı manevi değerlere ve kaynaklara sahiptir. Her biri ayrı bir öneme sahiptir ve bu nedenle dikkatlice ayırt edilmelidir.

39127

3 yorum

Allah hergün okumayı nasip etsin.

emeğinize sağlık huuuu

amin amin aminnnnnn

Yorumlar kapalı.