Rüyada kıl görmek ne anlama gelir

Kıl

Düşte, kişi vücudunu saran kıllar, uzun ömürle, dünya malıyla yorumlanır. Düşte normal olmayan bir şekilde kıllanmak ise rüya sahibinin borçlanacağını gösterir. Düşte satılan kıl, dünyaya, ahiretten daha fazla önem vermeye, dinden uzaklaşmaya işarettir Rüyaya giren hayvan kılları ise rızıkla, malla yorumlanır. Rüyada kıl yemek, haram paraya delildir. Kişi yıkanmak amacıyla vücuduna kıl sürüyorsa; bur rüya da borcunun ödemeye ve lüzumsuz yere para harcamaya işarettir. Bir kadının kıl yemesi, gebe kalacağına işarettir.

Rüyada kıl görmek ne anlama gelir
Rüyada kıl görmek ne anlama gelir

Rüyada Kıl Görmek

Rüyada kıl görmek rüyayı gören kişini çok para kazanacağına ve bu para ile mutlu ve rahat olacağına delalet eder. İnsan bedeninde görülen kıllar uzun bir ömre mal ve dünyada anormal şekilde kullanmak borçlu duruma düşmeye işaret eder.

Kıl satmak dünyayı ahirete tercih etmeye verdiği önem vermemeye görülen kıl hayvan kılları ise rızık ve mala delalet eder. Rüyada görülen kılın şekli ve durumu dedikodu çıkacağına iftiraya sıkıntıya sinir bozukluğuna ve incitici sözlere işaret eder.

Kız görmek mal ile yorumlanır biraz kıl bulduğunu görenin eline almış olduğu miktar kadar mal geçer. Rüyayı gören kişi kılı yediğini görse haram kazanılacak mala yorumlanır.

Bir bayan rüyasında kendinin kıl yediğini görmüş ise gebe olur. Bazen de kız görmek iki şekilde yorumlanır bunlar borcunu ödemek ve gereksiz yere para harcamak anlamına gelir.

Rüyada Kendi Bedeninden Kıllar Bittiğini Görmek

Rüyada kıl görmek genellikle mala ve uzun bir ömre işaret eder. Bir kişi rüyasında kendi bedeninden kıllar bittiğini görse zengin olacağına ve mevki olarak yükseleceğine işaret eder.

Rüyada kıl görmek çok mal ve uzun bir ömür ile ol Bir rızık ve bol kazanca işaret ile yorumlanır. Yorumların çoğunluğu beden kıllarını genellikle mala işaret olarak yorumu yapılmıştır.

Rüyada Burun Delikleri ve Kulaklarda Kıl Görmek

Rüyada kıl görmek yorumların genelinde beden kıllarını vallahi işaret olarak yorumlarken burun deliklerinde ve kulaklarda görülen kıllar aşırı derecede uzun olmaması kaydı ile iyiye ve hayra işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kılların yok edilmesi uygun olmayan kılları tıraşlayarak ya da yolarak koparmak iyi olarak sayılmaz. Kişinin rüyada kıl çıkması adet olmayan bir yerinde kıl çıktığını görmesi Rüya sahibi için iyi değildir.

Buraya kişinin işten çıkarılması ya da toplumda itibardan düşmesi saygınlığını yitirmesi gibi olumsuz olarak yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre bedeninde kıl bitmeyen bir yerde kıl çıktığını görmesi rüya sahibinin borçlarını alacağını fakat Allah’ın yardımı ile borcunu ödemeye de işaret eder.

Kişinin rüyada koltuk altlarında ve kasık kısımlarında bulunan tüyleri tıraş ettiğini görmesi onun dindarlığın a işaret eder. Başka bir yoruma göre koltuk altını tıraş ettiğini görmek kişinin muradına erimesine arzusuna kavuşmasına işaret eder.

Rüyada Koltuk Altındaki Kılları Yolmak

Rüyada bir kimse koltuk altı kıllarını olduğunu görmesi daha iyi bir yoruma işaret eder. Bu kılların uzadığını görmek iyi sayılmaz. Rüyada kıl görmek Dinin mekruh gördüğü bir işi yapmaya delalet eder.

Kasık tüylerinin uzamış olduğunu görmek ise gelecek olan musibete zarar ve ziyana işaret eder. Rüyada kasık tüylerini yolduğunu görmek iyi sayılmaz. Buraya para cezası ödemeye ya da malını israf ederek gereksiz bir şekilde sarf etmek şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada gövdesinde ya da herhangi bir yerinde kıl bitmiş olduğunu görmesi malın artmasına rızkının genişliğine mevki ve itibarının yükseleceğine delalet eder. Göğsünde ve arka kısmında kıllar bulunduğunu görmek itibarını düşürecek bir harekette bulunacağına işaret eder. Beren kıllarının ölecek kadar uzamış olduğunu görmek ticaretten ve kazançtan mal edileceğine delalet eder.

Rüyada Sakalın Kılını Uzamış Görmek

Bir kimse rüyasında sakalının kılını uzamış olarak görmesi halk arasında mevkiinin ve itibarının artmasına delalet eder.

Yine rüyada sakalındaki tüylerin bembeyaz bir hale geldiğini görmek dinde kuvvete sözünde doğru olmaya ve amellerin de sürekliliğe işaret eder.

Rüyada kıl görmek Rüyada bedeninden kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş olduğunu görmesi makam ve mevkiinin yükseleceğine ve rızka işaret eder.

Bazen de bedeninde kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş olduğunu görmek borca girmeye ve sonra bu borçları ödeyeceğine delalet eder. Rüyada görülmüş olan hayvan kılları rüya sahibi için ve mala işaret eder.

Rüyada Bacakta Kıl Görmek

Bir kimse rüyasında bacakta kıl görmesi cinsiyetlere göre değişik tabir edilir. Rüyada görülen bacak kılı gören kişi kadın ise bu zarara uğramaya ya da sahtekarlığa işaret eder.

Rüyada bacak kılı gören kişi eğer erkek ise hidayetten uykun uygunsuz bir hale düşeceğine işaret eder. Rüyada görülen kıllı bacak rüya sahibinin borçların olacağını ya da büyük bir sıkıntıya geleceğine delalet eder.

97746