Rüyada eşek görmek ne anlama gelir

EŞEK


Eşek Görmek ve ona binmek nasiplerinin açılacağına, hayır ve iyilik ile tabir olunur. Çok fazla sayıda eşek görmek mal ve bolluk ile tabir olunur. Eşekten inip tekrar binmek bir dönem işlerinizin duraklayıp tekrar bollaşmasına işaret eder.

Eşekten düşmek birkaç sıkıntı atlatmaya, eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına işaret eder. Eşek eti yemek malından olacağına işaret eder. Eşek satın almak hayra yorumlanır. Eşeğin anırdığını görmek ev halkından birinin günah işlemesine ve bu yüzden sıkıntı çekeceğine işaret eder. Dişi eşeğe binmek evlenmeye işaret eder. Eşek satıcı görmek haram mal ile tabir olunur.

Eşek kesmek kötü bir işe karışmaya işaret eder. Anıran eşek sevmediğiniz birinden azar işitmeye delalet eder. Eşeğe binmek uzun bir yola çıkmaya işaret eder. Vahşi bir eşek görmek mal ile tabir edilir. Eşeğin asi olduğunu gören kişinin işleri zorlaşır.

Kirmani’ ye göre; vahşi eşek cahil ve ahmak bir kimse ile tabir olunur. Üstüne bindiği halde düşen bir kimsenin istekleri olmaz. Kör bir eşeğe binmek çok mal ile tabir edilir.

Beyaz eşek görmek altın ve takı ile tabir edilir. Siyah ise sevinç ve mutluluk ile tabir edilir. Eşek yavrusuna binen kişi hanımı veya çocuğu tarafından üzüntüye uğrar.

Rüyada eşek görmek ne anlama gelir
Rüyada eşek görmek ne anlama gelir

Rüyada Eşek Görmek

Rüyada eşek görmek, kişinin onun nasıl gördüğü biçimine göre değişiklik gösterebilir. Rüyada eşek görmek güzel bir rüyadır. Genel olarak eşek rüyaları, şansın netliği ve bir kişinin ulaşacağı üst rütbe olarak yorumlanır.

Rüyada eşek görmek, hayırlı işlere, hayırlı iş ilişkilerine ve önemli bir mevkiye işarettir. Eşek bolluğun, zenginliğin, başarının, haysiyetin ve kadının sembolüdür.

Eşek iyi de olsa kötü de olsa, rüyayı gören kişiye göre yorumlanır. Eşek rüyası uğur, bolluk, bereket, helal yol ve hayra işarettir.

Zenginliğin artması, nasıl bir servete sahip olacağınıza işarettir. Bu, hayatınızın daha kolay olacağı ve rahatlayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Eşek Görülmesinin Anlamı

Rüyada eşek görmek, şehvet, seyahat veya bilgi yoluna delalet olur. Bir rüyada eşek anırması, değersiz bir kişi tarafından eleştirildiğinize işaret eder.

Rüyada eşek, alimin amelsizliği, yatak, kilim gibi insanların üzerine bastığı şeyleri temsil eder. Rüyada katır ve eşek görmek veya onlara binmek, mal veya çocuklarla ilgili niyetlere delalettir.

Dişi eşek, yaşam destekçisi, yardımcı ve birçok kuşak kadının simgesidir.

Eşeğin sesi, kötülük ve şiddetin bir işareti ve bir arıza görünümüdür. Rüyada eşek görmek, ister sert ister zayıf olsun, bir kişinin çalışması ve çabasıdır.

Rüyada Kocaman Eşek Görülmesi

Eşek büyükse yüksektir. Güzelse sahibi için güzelliktir. Beyazsa, sahibi için bir süstür. Zayıf olması sahibi için fakirlik, uygun şekilde tavlanmış ise mal olarak kabul edilir. Siyahsa sahibine neşe verir. Yeşil ise din ve takva göstergesidir. 

Eşek kuyruğunun uzunluğu, kendisinden sonra gelen neslin halinin ve görkeminin bir devamıdır. Bir eşeğin ölümü, sahibinin ölümüne veya ömrünün uzun olduğuna işaret eder.

Bazı rüya yorumcularına göre; eşek ölürse, rüya sahibi parasını kaybedeceğini veya akrabalarıyla bağı kesileceğini, dükkânının yıkılacağını ve dükkânını terk edeceği söylenir. Bilinmeyen eşek, cahil, çok inatçı veya inançsız bir kişidir.

Rüyada eşek görmek, et yiyenlerin zenginlik ve büyüklük kazanacağına işarettir. Eve giren bir eşeğin yük taşıdığını görmek, o eşeğin yükünün asıl değeri ve kıymeti nispetinde o kişiye hayırlı olacağına alamettir.

Bir kimse, eşeğinin katıra dönüştüğünü görürse, muhtemelen seyahat ederek geçimini sağlayabilecektir. Eşeğinin nasıl ata dönüştüğünü gören kişinin geçimi devlet tarafından sağlanacaktır. Eşek gübresi topladığını gören kimsenin malı daha çok olur.

Cenâb-ı Hak, bir eşeği olduğunu veya onu bağladığını veya evine getirdiğini gören kimseye lütufta bulunur ve onu her türlü sıkıntı ve kederden korur. 

Rüyada eşek görmek, üstünden düştüğünü görmek, maddi anlamda sıkıntıya girdiğinize delalettir. Bindiği başka birinin eşeğinden düştüğünü gören kişi ile arkadaşı arasında bir kopukluğa işarettir.

Tabirde eşek sesinden daha kötü bir şey yoktur. Bu itibarla eşek, insanın emeği, kıymeti ve geçimidir.

Rüyada Dişi Eşek Görülmesi

Dişi eşek, kişinin hizmetkarı veya tüccarıdır.

Rüyada eşek sütü içen herkes hafif bir hastalığa yakalanacağına işarettir. Ya da hastalığından daha iyi olacaktır.

Dişi eşeğin erkek çocuk doğurduğunu görenler, geçim kapılarını aralayacak ve o kişi iyi bir üne ve şöhrete kavuşacaktır. Bir eşeğin dişi yavru doğurması kötü şansa işarettir. 

Eşeğin ölümü görmek zarafeti, sahibinin fakirliğini gösterir. Rüyada eşekten inip onu satmak fakirliktir. 

Rüyada eşek kuyruğu görmek, bol miktarda bereket rızkını temsil eder. Kimin bir veya birden fazla eşeği olduğunu görürse saadeti ve sevabı fazla olur. Yaban eşeği görmek ise günaha delalettir.

Rüyada eşek görmek, isyan edip yere düştüğünde veya sinirlenirse, günah, üzüntü ve korkuya dalalettir.

66260