rüyada Âdem peygamberi görmek ne anlama gelir

Âdem Peygamber Rüyada ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’i görmenin birçok değişik tabirleri ve yorumları vardır. Günah, tövbe, bir büyüğe karşı gelmek, düşmana aldanmak, ilim, hac yolculuğu, dost toplantısı bu tabirlerden birkaçıdır. Bilinmelidir ki, Hz. Âdem, dünya üzerinde ilk defa rüya gören ve rüyayı ilk defa yorumlayan kişi olduğundan, Hz Âdem’i rüyada görmek tabir ilminde başarılı olunacağının da bir belirtisidir. Rüyada kutsal birini Hz. Âdem’in yerine konuşmuş bir şekilde görmek istenilen bir şeye ulaşılacağına işarettir. Başka bir yorumla rüyada Hz. Âdem’i gören kimse bir günah işlemiştir ve bu rüya o kişinin tövbe etmesi için bir çağrıdır. Bazı yorumcular, rüyada Hz. Âdem’i görmeyi, düşman sözüne kanmak olarak da tabir ederler. Rüyada Hz. Âdem’i görmek hacca gitmek ve dostlarla bir araya gelmek anlamlarına gelmenin yanı sıra, bir nesil devamı anlamına da gelir. Bunun haricinde rüya sahibi, kız evladına kıyasla erkek evladı tarafından rızık anlamında daha fazla hayır görecektir, demektir. Bu rüyanın sahibinin gözlerinde bir ağrı varsa bu ağrı yok olacaktır. Rüyada kişi, kendisinin yahut da arkadaşının Hz. Âdem olduğunu gördüyse; bu da adaysa devlet adamı olacağına, bir âlimse talebelerinin artacağına ve onun ilmine ihtiyaç olacağına delildir. O’nu rüyada görmenin diğer bir anlamı da hata, unutkanlık, hile, şeytan rızkı yemek ve dedikodu olarak yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya, şiddete, hırçınlığa ve gözyaşına delildir. Şayet rüyada Hz. Âdem noksan bir şekilde görüldüyse bu rüya, rüya sahibinin bir işinin yarım olacağına işarettir. O’nu iyi bir şekilde ele alan rüya ise büyük bir hayra vesiledir. 16373