Rahman Suresi Arapça Latince Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri ve Sırları

Allah’ın bir sıfatı ve ismi olan Rahman ve bu isim sadece bir başlık olmayıp, Allah’ın rahmetinin cinler ve insanlar üzerindeki nimetlerinin zikredildiği ve tartışıldığı Sure’nin konusunu oluşturmaktadır

İçeriğimizde ve Rahman Suresi Arapça Latince Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri Sırları Kuran konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Rahman Suresi Kaçın Cüz Kaçıncı Sayfa? Nerede İndi?

Rahman Suresi, Kuran-ı Kerim’in 55. suresidir. 27. Cüzde yer almaktadır. İlk ayeti 530.sayfada başlar ve 78.yani son ayeti 533.sayfada biter. Bazı alimler onun Mekke suresi olduğuna inanırken, bazıları Medine döneminde nüzul olduğunu söylemektedir.

Rahman
Rahman Suresi Arapça Latince Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri ve Sırları

Rahman Suresi Arapça Latince Okunuşu

1. Er rahman.

2. Alleme lkur’ane.

3. Halekal insane.

4. Allemehul beyan.

5. Eş şemsu vel kameru bi husban.

6. Ven necmu veş şeceru yescudan.

7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8. Ella tatğav fil mizan.

9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10. Vel erda vedaaha lil enam.

11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14. Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19. Mereclbahreyni yeltekıyani.

20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26. Kullu men ‘aleyha famin

27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48. Zevata efnanin.

49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50. Fiyhima ‘aynani tecriyani.

51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62. Ve min dunihima cennetan.

63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64. Mudhammetan

65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66. Fihima aynani neddahatan.

67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70. Fihinne hayratun hısan

71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72. Hurum maksuratun fil hıyam

73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

(Allah) Rahmandır! 

Kuran’ı öğreten O’dur. 

İnsanı yarattı. 

Ona güzel konuşmayı öğretti. 

Güneş ve ay (tam olarak) hesaplanan rotaları takip eder; 

ve yıldızlar ve ağaçlar hepsi secdeye kapanırlar, 

ve O, göğü yükseltti ve bir denge kurdu. 

Dengeyi bozmayasınız diye. 

ama her şeyi eşit bir şekilde tartın ve terazide eksik olmayın. 

Ve yeryüzünü bütün varlıklar için yarattı. 

Orada meyve ve hurma ağaçları vardır, hurmaları kılıf içindedir. 

ve hem kabuğu hem de tahılı olan çeşitli mısırlar. 

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

İnsanı çömlek gibi kuru balçıktan yarattı, 

ve cinleri ateşin alevinden yarattı. 

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

İki doğunun ve iki batının Rabbi O’dur. 

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin güçlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

O, iki denizi (tuzlu su ile tatlı denizi) birbirine kavuşturdu. 

yine de aralarında aşamayacakları bir engel vardır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Bu denizlerden inciler ve mercanlar çıkar. 

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Denizde dağlar kadar yüksek yüzen hareket eden gemiler O’nundur.

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

Yeryüzündeki her şey yok olacak, 

Azamet ve izzet sahibi Rabbinin çehresinden başka bir şey kalmaz. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ihtiyaçları için O’na yalvarır; Yeni, güçlü bir görev O’nu her gün meşgul eder. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Ey (yeryüzünde) yük olan ikiniz, biz sizinle ilgileneceğiz ve sizi hesaba çekeceğiz. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, onları aşın! Ancak sonsuz güç gerektirdiği için onların ötesine geçemeyeceksiniz. 

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin güçlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

Üzerinize hem dumansız ateşten alevler hem de (erimiş) tunç gönderilecek ve kendinizi savunamayacaksınız. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Sonra gök yarıldığı ve kırmızı yağ veya kırmızı deri gibi pembe veya kırmızı olduğu zaman. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

O gün ne insanlara ne de cinlere günahlarını sormaya gerek yoktur. 

Mücrimler (müşrikler, mücrimler, günahkârlar vb.) işaretlerinden (siyah yüzleri) tanınacak ve perçemlerinden ve ayaklarından tutulacaklar. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Bu, suçluların inkar ettiği cehennemdir. 

Onunla (Cehennem) kaynayan sıcak su arasına girecekler! 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Fakat [Allah ve Resûlü Muhammed (s.a.v)’in emrettiği bütün vazifeleri yerine getiren ve İslam’da yasaklanan her türlü günah ve şerden uzak duran ve] Rabbinin huzurunda kıyamdan korkan kimse için , iki cennet olacaktır. 

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

Bu bahçeler yeşil, çiçek açan dallarla dolup taşacak. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

İki cennetin her birinde akan iki pınar vardır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Her ikisinde de her meyveden ikişer çift vardır. 

Siz insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edeceksiniz? 

İpek işlemeli sedirlere yaslanmış, iki cennetin meyveleri yakın olacaktır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Bunların ortasında mütevazı, ölçülü bakışlarla bakireler olacak; daha önce hiçbir insanın ve cinlerin dokunmadığı kızlar. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Yakutlar ve inciler kadar güzel. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi? 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Bu ikisinin altında iki bahçe daha var. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

İki Bahçe, koyu yeşil ve taze. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Onlarda (her ikisinde de) su fışkıran iki pınar vardır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Orada meyveler, hurmalar ve narlar olacaktır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

İçlerinde bakirelerin en güzeli (yani en iyi; en seçkin) ve en güzeli vardır. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Çadırlarda korunan bakireler olacak. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Kendilerinden önce ne insanların ne de cinlerin dokunmayacağı, 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Yeşil minderlere ve muhteşem halılara uzanacaklar. 

O halde siz (cinler ve insanlar) Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 

Azamet ve izzet sahibi Rabbinin (Allah) adı ne yücedir. 

Rahman Suresi Faziletleri ve Sırları

Nimet için Ar Rahman Suresi Okumak 

Muhakkak ki Rahman Suresini okumak bize sadece dünya hayatında değil, Allah’ın bu sözleri ahirette de yardımcı olacaktır.

Cabir’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Kur’an şefaatçi ve doğru bir savcıdır. Kim önüne koyarsa onu Cennete götürür. Kim onu ​​arkasından atarsa, onu cehennem ateşine sokar. ( Sahîh İbn Hibbân 124) 

 Sağlık İçin Rahman Suresini Okumak

Şüphesiz, Kur’an-ı Kerim’in her kelimesi şifa verme kabiliyetine sahiptir. Ve Rahman Suresi’ni okumanın ve okumanın bedensel rahatsızlıklar üzerinde mucizevi etkileri olduğu defalarca görülmüştür. Kritik durumdaki yeni doğanlara Rahman Suresi okumanın sağlıklarını büyük ölçüde iyileştirdiği birçok örnek vardır. Ayrıca kanser, diyabet, böbrek hastalıkları, Hepatit ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıklarda Rahman Suresi’nin okunmasının iyileşme olduğu kanıtlanmıştır. 

Ruh Sağlığı ve Zindelik İçin Rahman Suresi Okumak

Rahman Suresi, zihni, kalbi ve bedeni sakinleştiren en iyi Surelerden biridir. Mümin her ayeti anlam ve anlayışla okuduğunda sakinleştirici etkisi daha da belirginleşir. Allah’ın bize bahşetmiş olduğu nimetlerin farkına varmamızı sağlar.

Peygamber (s.a.v) ashabın yanına gitti ve Rahman Suresini okudu, fakat hepsi sustu. Cinlere gittiğini ve onlara okuduğunu söyledi ve onlar da cevap verdiler. Ve o, Rabbin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? ayetlerini okuduğunda cinler, Sizin nimetleriniz arasında bizim inkar edeceğimiz hiçbir şey yoktur, bütün hamdler Allah’a mahsustur derlerdi. 

Evlilik İçin Rahman Suresi Okumak

Müminin sağlam imanı, Allah’ın lütfuyla her şeyi başarmasını sağlayabilir. Helal amaçlarımızı gerçekleştirmek için Rahman Suresini okumak, Allah’ın gücüyle imkânsızı gerçekleştirebilir. Muhakkak ki Allah’ın nimetlerinden biri de eş edinmektir. Bu yüzden Rahman Suresi’ni okumak, evlilik ihtiyacımızı karşılamada büyük bir etkiye sahip olabilir. 

İhtiyaçlarımızı Karşılayan Rahman Suresini Okumak

Ve hatırlayın o zaman Rabbiniz, ‘Eğer şükrederseniz, muhakkak size iyiliğimi artıracağım. Ama inkâr ederseniz, şüphesiz benim azabım çetindir. ( İbrahim 14: Ayet 7)

Rabbimiz ne kadar merhametlidir ki, bize verdiği nimetlere şükrettiğimizde lütfumuzu artırmayı vaat ediyor. Rahman Suresi’nin O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? ayeti, bizim ne kadar mübarek olduğumuzu anlamak ve düşünmek için açıklanmaktadır. Bunu anladığımızda ve şükrettiğimizde Allah bize daha çok nimetler bahşeder. 

Korunmak İçin Rahman Suresini Okumak

Allah’ın her sözü bir mümini koruma gücüne sahiptir. Rahman Suresi’ni okumak nazardan kurtulmada, sihirden korunmada faydalı olduğu gibi, sürekli anılması da mümini büyük zararlardan koruyabilir. 

Başarı için Rahman Suresini Okumak ve Okumak

Hepimiz biliyoruz ki, elde ettiğimiz hayır ve başarı ancak ve ancak Allah’a aittir. Tevekkülümüzü Allah’a koyduğumuzda her şeyi başarabiliriz. Ve Allah’ın gücünü kendimize hatırlatmak için Rahman Suresini okumaktan daha güzel ne olabilir? Güne Rahman Suresini okuyarak başlamayı alışkanlık haline getirmek çok faydalı olabilir. Bizi bütün gün pozitiflikle dolduracak. 

Rahman Suresi Konusu, Kısa Tefsiri

Bu Kuran’da, insanların yanı sıra yeryüzünün irade ve eylem özgürlüğüne sahip diğer yaratıkları olan cinlere de doğrudan hitap edildiği ve hem insanların hem de cinlerin bu gerçeği idrak ettirildiği tek Suredir. Allah’ın kudretinin harikalarını, sayısız nimetlerini, acizliklerini ve O’nun huzurunda hesap verebilirliklerini müşahede etmişler ve O’nun itaatsizliğinin kötü sonuçları konusunda uyarılmışlar ve O’nun itaatinin en güzel sonuçlarından haberdar edilmişlerdir. 

Kuran’ın başka birçok yerinde cinlerin de insanlar gibi irade ve hareket özgürlüğü bahşedilmiş, hesap sorulabilir, inanç ve küfür özgürlüğü verilmiş bir yaratık olduklarını gösteren açık işaretler olmasına rağmen. İnsanlarda olduğu gibi, müminler ve kafirler, itaatkârlar ve isyancılar da vardır. Bunların arasında da Allah’ın gönderdiği peygamberlere ve ilâhî ilâhîlere inananlar vardır. 

Kitaplar, bu Sure, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mesajının ve Kuran’ın hem insanlar hem de cinler için olduğunu ve Peygamberliğinin sadece insanlarla sınırlı olmadığını açıkça belirtmektedir.

Surenin başında hitap sadece insanlara yönelik olduğu halde, yeryüzünün halifeliği sadece onlara aittir, onların arasında sadece Allah’ın elçileri diriltilmiş ve onların dillerinde sadece İlahi kitaplar indirilmiştir. 13. ayetten itibaren hem erkeklere hem de cinlere hitap edilmiş ve her ikisine de aynı davet yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir