Peygamberi Efendimiz (SAV)’e Salavat Nasıl Getirilir? Sevgiliye En Güzel Salavatı Şerifler Nelerdir?

Salavat getirmek bir Müslüman’ın Allah’a bağlılığının yanı sıra aynı zamanda onun elçisi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v) için gönülden bağlılığımızı gösteren bir eylemdir. İslam dünyasında da önemli bir yere sahip olan bu zikir her zaman dilimizde olmalıdır. Çünkü bizzat peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde de bu konudan bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e direkt olarak “Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” ifadesini kullanarak kendisine salavat getirilmesinin ne denli önemli olduğuna vurgu yapmıştır. 

Cennete gitmek isteyen, Allah’ın kudretinden suali olmayan ve iyi bir kul olduğunu ispatlamaya çalışan her Müslüman salavat getirmek zorundadır. Bunu Kuran-ı Kerim’e baktığımızda da Ali İmran suresinin 31.ayetinde görebiliyoruz. Ayette: Ey Muhammed de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Burada salavatın Allah inancıyla ve Peygambere olan bağlantıyla ne kadar ilintili olduğunu kanıtlıyor. 

Salavat Nedir? Nasıl Getirilir? 

Salavat aslında salat kesilmesinin çoğulu olarak bilinen ve selam anlamında da kullanılan bir terimdir. Özünde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) izinde olduğumuzu, onun gibi iyi, örnek ve Allah’a bağlı bir yaşam sürmeye gayret ettiğimizi belirtme isteği vardır. Bunu Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirerek yapmak hem peygamber efendimizin nurunun üzerimizde olmasını sağlar hem de Allah’ın bizden razı gelmesine sebep olur. 

Öyle ki Allah’ın rahmetine ve bereketine ulaşmak isteyen her Müslüman’ın aklına Deylemi el Firdevs 634’te geçen: Eğer ki beni anan mümin tam anlamı ile selam ve salat getirmediği takdirde o kul Peygamberinden değildir öyle ki ben de onun Peygamberi olmam. Rabbim! Bu kuluna ilgisini sürdürenle Sen de ilgini sürdür. Tam tersi ilgisi devam etmeyen, kesen bir kişiyle Sen de ilgini kes. Hadis-i şerif gelmelidir. Hadis açıkça salavat çekmeyen bir Müslüman’ın maneviyatının sorgulanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Salavat “Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd.’’ şeklinde çekilir ancak Müslümanlar bunu kısa olarak “Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed.” şeklinde çekmektedir. 

Hem Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e hem de onun soyundan gelen Ehli Beyt’e saygı ve sevgi göstermenin bir yoludur. Salavat her Müslüman’ın diline pelesenk olması gereken bir tanımdır. 

Salavat Getirmenin Faziletleri ve Sırları Nelerdir?

Salavat getirmenin faziletleri direkt olarak bir Müslüman’ın Hz. Muhammed’in izinden gitmesidir. Onun gibi kutlu bir insanın hidayetine erebilmek, iyi kalpli olmak, insanlara faydalı ve yararlı olmak, hiçbir kötülükte bulunmamak ve örnek davranışlar sergilemeyi beraberinde getirir. Yalnızca Hz. Muhammed’e sevgi ve saygıyı ifade eden bir anlamdan ziyade kendini onun yoluna feda etmeyi arzular. 

Keza salavat getiren kimselerin cennette Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile bir araya gelme ihtimalleri vardır. Bu bile bir Müslüman için son derede değerli bir kazanımdır. Ayrıca bu konuyla ilgili rivayette: O kaçınılmaz günde, müminler arasında benimle mesafesi kısa olanlar ve şefaatime mazhar olanlar ve Peygamberine sürekli salavat getiren kişilerdir. Peygamberin izinden giderek Allah’ın kudretini ve gücünü kabul eden Müslümanlardan olmak ahiret hayatınızda yapacağınız en önemli yatırım olacaktır. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e Salavat Nasıl Çekilir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e o dönemlerde bir soru yöneltildi: “Ya ALLAH’ın Resulü! Sana selamın nasıl olduğunu artık biliyoruz ama salavat hakkında bilgimiz yok nasıl getirilir?1 Bu sorunun yanıtını bütün müminler için salavat duasının da öğrenilmesini sağlamış ve bizlere rehber olmuştur. 

Salavat duası Arapça Latince okunsa da Türkçe meali şu anlama gelir: Rabbim! Sen ki nasıl İbrahim (a.s)’e rahmetinden verdin, Müslümanların lideri Peygamber Efendimiz ve onun aline de aynı şekilde rahmet eyle. Kuşkusuz ki sen methetmelere yaraşır ve ulusun. Mevla’m! Nasıl ki İbrahim (a.s)’e ve onun yolundakilere iyi ameller ve bolluk nasip ettin, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yanında bulunan kişilere de aynı şekilde hayır ve bolluk nasip et. Kuşkusuz bütün hamdlar sana yaraşır Sen ki yücesin. (Salat ve rahmet aynı manalarda kullanılmaktadır) 

Salavat Getirmenin Çeşitleri Nelerdir?

Salavat getirmenin birkaç farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar arasında kısa ve uzun olarak pek çok ifadeye rastlanabilir. 

 • En kısa salavatlardan ilki: “Allahümme salli ala Muhammed.”
 • Anlamı: “Rabbim! Müslümanların Önderi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e rahmet eyle.
 • Kısa salavatlardan ikincisi: Aleyhisselam
 • Meali: Rabbim! Selamı da Resulünün üstünde olsun.
 • Kısa salavatlardan üçüncüsü: Aleyhissalatu vesselam
 • Manası: Rabbinin selamı ve salatu O’nun üstüne olsun..
 • Kısa salavatlardan dördüncüsü: Sallallahu aleyhi ve sellem
 • Anlamı: Yüce Yaradan Mevla’m, Resulüne salatu selam eylesin.
 • Beşinci salavat örneği: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
 • Meali: Ey Rabbim! Sevgili Peygaberimiz, önderimiz Hz Muhammed (s.a.v)’e ve soyuna, ve O’nun yanındakilere rahmet nasip et.
 • Altıncı salavat: Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike
 • Manası: Rabbim! Resulüne ve O’nun izinden gidenlere sonsuz ilminden rahmet et ve bolluklar nasip et. 

Aynı zamanda salavat örnekleri çeşitlendirilebilir. Keza bunlar arasında da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’i öven ve onun efendimiz olduğunu ifade eden pek çok cümleye yer verilebilir. 

 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn
58317