Nemesis İsminin Anlamı

Nemesis İsminin Anlamı

Nemesis İsminin Anlamı Pek sık rastlanmayan bir isim olan Nemesis, özellikle Yunan mitolojisinde önemi oldukça büyük olan bir ruhtur. Antik Yunan’da Tanrılar karşısında kibirli feveran ve olumsuz işlerde bulunan kişilerin ilahi adaleti bulmasını sağlayan ruhun adı Nemesis’tir. Türk kültüründe de pek çok mitolojik isme rastlansa da Nemesis ismi kökeni Antik Yunan’a dayanan ve Türk kültüründe özel bir anlamı bulunmayan bir isimdir. Türkiye’de bu ismi kullanan kayda alınmış bir kişi bulunmamaktadır. 

Çocuğuna bu ismi koymak isteyen kişilerin internette “Nemesis isminin anlamı nedir?” aramasını gerçekleştirdiği görülmektedir. Nemesis ismi, alınan intikam, haklı bir şekilde yöneltilen öfke, ilahi cezalandırıcı ruh anlamlarına gelmektedir. Bu ismin kendisine özellikle Yunan mitolojisinde yer bulması, ismin günümüzde kullanımını sağlamaktadır.

Günümüzde pek çok kişi özellikle Yunan mitolojisi başta olmak üzere farklı milletlerin mitolojik ögelerini araştırmaktadır. Nemesis ismi de yapılan araştırmalar sonucu en çok rastlanan ve anlamı en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Bu isimdeki kişilerin başka insanları hırpalamaktan hoşlandıkları görülmektedir. Nemesis, anlamı gereği öfkeyi ve şiddeti çağrıştıran bir isimdir. Bu isme sahip kişiler, büyük bir şevkle mücadele etmeye hazırlardır.  

Nemesis ismi kız çocuklara koyulan bir isim olsa da erkek çocuklarına da koyulması mümkündür. Gerekli incelemeler yapıldığında Nemesis isminin anlamı ilahi adaleti ve karmayı yansıtmaktadır. Özellikle günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan karma temasına hizmet eden bu ruhun, sevilen bir mitolojik unsur olduğu görülmektedir.

Çocuklarına isim arayışında olan kişilerin en sık sordukları sorulardan bir tanesi de “Nemesis ismi Kuran’da geçiyor mu?” sorusudur. Bu sorunun yanıtı hayır şeklindedir. Nemesis ismi Kuran’da geçmeyen, Türk ve Arap kültüründe kökenleri bulunmayan bir isimdir. İsmin kökeni Yunanlılara dayanmaktadır ve bu isme Kuran’da rastlanmamaktadır.

Çocuğuna Nemesis ismini koymak isteyen kişilerin odak noktasında bulunan sorulardan birisi de “Nemesis ismi caiz midir?” şeklindedir. Bu isim caiz değil demek mümkün olmasa da çocuğuna bu ismi koymak isteyen kişilerin detaylı bir araştırma yapması gerekmektedir. İsmin harf analizine, kişilik analizine, numerolojisine ve daha farklı etkenlere bakarak çocuğa bu ismi koymak daha doğru olacaktır.

Yapılan araştırmalar sonucu Nemesis isminin harf analizi incelendiğinde genel itibariyle harflerin anlamlarının oldukça olumlu olduğu görülür. N harfi sağduyuyu, E harfleri mücadeleci ruhu, M harfi ticari zekayı, S harfleri hayalperestliği, İ harfi ise hassaslığı temsil etmektedir. Genel itibariyle bu isimde bulunan harflerin anlam karşılıkları olumludur.

Özellikle astrolojiye meraklı kişiler tarafından Nemesis ismi numeroloji araştırması da sıklıkla yapılır. Bu numerolojiye ulaşmak için isim içerisinde geçen harflerin alfabedeki karşılık geldikleri sayıları bulmak ve isim içerisindeki bütün sayıları toplamak gereklidir. Nemesis isminin toplamda denk geldiği sayı 101’dir.

Nemesis ismi incelenirken dikkat edilen bir diğer detay da bu isme sahip kişilerde bulunan ortak fiziksel özelliklerdir. İnceleme yapıldığında Nemesis isminin fiziksel özellikleri arasında öncelikle büyük ve etkileyici gözler yer almaktadır. Bu isme sahip kişilerin genellikle seslerinin daha kısık ve boğuk olduğu da görülmektedir. Ayrıca kıvrımlı ve geniş bir burun, düz kalçalar, pürüzsüz cilt, beyaz ten, gür ve kalın saçlar bu ismi taşıyan kişilerde en sık görülen fiziksel özelliklerdir.  

nemesis-isminin-anlami-67517
Nemesis İsminin Anlamı

Nemesis ismiyle benzerlik gösteren çeşitli isimler bulunmaktadır. Bu kapsamda Nemesis ismine benzeyen isimler olarak Dysis, Genesis, Tamesis, Eudosis, Neapolis, Netis, Nergis, Nemir gibi isimlere rastlanmaktadır. Çocuğuna Nemesis ismini koymak istemeyen kişilerin bu isimleri de değerlendirmeye alması mümkündür. 

Nemesis isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – intikam, haklı öfke

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Nemesis ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Nemesis ismini kullanan bulunmamaktadır.
İstanbul’da Nemesis ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Nemesis ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Nemesis ismini kullanan bulunmamaktadır.

Nemesis isminin Türkiye sıralaması

Nemesis en çok kullanılan 28748. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 12183. isimdir.

Nemesis isminin Harf Analizi

Kişiye Nemesis ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

Nemesis İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Nemesis ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Nemesis isminin anlamını gözden geçirin!

Nemesis İsminin Numerolojisi

Nemesis isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

N: on yedi
E: altı
M: on altı
E: altı
S: yirmi iki
İ: on iki
S: yirmi iki
TOPLAM: 101

40599