Mukadderat İsminin Anlamı

Mukadderat İsminin Anlamı

Mukadderat İsminin Anlamı Hepimizin taşıdığı ve ömür boyunca taşıyacağı isimlerimizin mutlaka bir anlamı olmaktadır. Çoğu zaman ilk defa duyulan isimlerin anlamının ne olduğu merak konusu olsa da her isminin ne anlam taşıdığı, ülkemizde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Özellikle bazı isimler var ki ilk duyulduğu andan itibaren insanın aklında kalmayı kolaylıkla başarıyor. İşte bu isimlerden bir tanesi de Mukadderat ismi olurken, Mukadderat isminin anlamı ve taşıdığı özellikler duyan herkesin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi.

Ebeveynlerin sık sık sorduğu “Mukadderat isminin anlamı nedir?” sorusuna verilebilecek cevap için iki farklı kaynak bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu ismin, kişilerde kullanıldığı zamanki anlamıdır. Diğeri ise bir kelime olarak kullanıldığında karşılık geldiği anlamı olmaktadır.

Mukadderat, rica eden kişi ve dileyen, arzulayan kişi anlamına gelmektedir. Bu isim ilk duyulduğunda eski Türkçeye aitmiş gibi bir algı oluştursa da ismin kökeni Moğolcaya dayandırılmaktadır. Dolayısıyla Moğolcada bu isim dileyen kişi anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumuna göre de bu isme karşılık gelen bir anlam bulunmaktadır. Bu anlamda “yazgı” kelimesine denk gelmektedir. Genel olarak bakıldığında Mukadderat isminin yazgı ve kaderi de ifade ettiğini söylemek mümkündür.

Bunun yanı sıra ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim genellikle isim olarak değil, cümlelerimizi tamamlayan bir kelime olarak kullanılmaktadır. Mukadderat kelimesinin ülkemizde kullanış biçimi ise “takdir olunmuş veya kaçınılması mümkün olmayan” şeklindedir.

Arapçada kullanımı sıklıkla tercih edilen Mukadderat kelimesinin, kader kelimesi ile birçok ortak noktası olduğu tespit edilmiştir. Fakat bu tespit, isim olarak kullanılan Mukadderat için geçerli olamayabilir. Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, Mukadderat ismi kişilere oldukça güzel ifadeler yüklemektedir.

Bu isim hakkında merak edilen bir diğer hususlar arasında Mukadderat isminin özellikleri de yer almaktadır. Bu ismin özellikleri ve dolayısıyla da ismi kullanan kişilerin özellikleri; ince düşünce, romantik olma, zarif bir duruşa sahip olmak ve dost canlısı bir tutum şeklindedir.

Mukadderat ismi, özellikle geçmişi akıllara getirse de aslında oldukça yenilikçi ve çağdaş bir isimdir. Çocuklarına bu ismi vermek isteyen ebeveynlerin, ismin anlamını ve özelliklerini dikkatle incelemesinde fayda olacaktır.

İsim özelliği olarak kişilere sakinlik ve duygularını yoğun olarak yaşamalarını sağlayan sıfatlar yükleyen Mukadderat ismi ülkemizde çok fazla tercih edilen isimler arasında bulunmamaktadır. Peki, Mukadderat ismini kaç kişi kullanıyor?

Ülkemizde Mukadderat ismini kullanan kişi sayısı toplam, 49 olmaktadır. Bu ismi kullanan 10 kişi İstanbul’da, 5 kişi de Ankara’da bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde nadir olarak kullanılan isimler arasındadır. Bunun yanı sıra Mukadderat isminin gerek kadınlarda gerekse erkeklerde kullanıldığı da bilinmelidir.

Tüm bunların yanı sıra Mukadderat ismine dair oldukça merak edilen bir soru daha bulunmaktadır. Bu soru, “Mukadderat ismi Kuran’da geçiyor mu?” şeklindedir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Fakat ismin kullanımında da Kur’an-ı Kerim bakımından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yani Mukadderat ismi caizdir.

mukadderat-isminin-anlami-78840
Mukadderat İsminin Anlamı

Her ismin bir hikayesi ve bir anlamı olduğu gibi Mukadderat isminin de oldukça yoğun bir anlamı bulunmaktadır. Çocuklarına bu ismi verecek olan ebeveynlerin, mutlaka bilmesi gereken husus, bu ismin oldukça güzel anlamlar ifade ettiği şeklindedir. 

İsimlerimiz ne olursa olsun, bizleri en iyi ifade eden ve toplum içerisinde hatırlanmamızı sağlayan en temel sembollerdir. Dolayısıyla isimlerin taşıdığı anlam herkes tarafından sıkça karşılaştığımız sorular arasında her zaman olacaktır. Bu sebepten ötürü Mukadderat isminin toplum içerisinde daima olumlu biçimde hatırlanacağı ve akılda kalacağı oldukça net bir biçimde görülmektedir.

Mukadderat isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Rica Eden, Dileyen

Cinsiyeti: Üniseks
Kökeni: Moğolca
Kuran ‘da geçmiyor.

Mukadderat ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mukadderat ismini kullanan 48 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mukadderat ismini kullanan 10 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mukadderat ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mukadderat ismini kullanan bulunmamaktadır.

Mukadderat isminin Türkiye sıralaması

Mukadderat en çok kullanılan 7405. isimdir.

Üniseks isimleri arasında, en çok kullanılan 566. isimdir.

Mukadderat ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Mukadderat isminin Harf Analizi

Kişiye Mukadderat ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

Mukadderat İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mukadderat ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mukadderat isminin anlamını gözden geçirin!

Mukadderat İsminin Numerolojisi

Mukadderat isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
U: yirmi beş
K: on dört
A: bir
D: beş
D: beş
E: altı
R: yirmi bir
A: bir
T: yirmi dört
TOPLAM: 118

87189