Müezzinlik Nasıl Yapılır? Ezanının Okunuşu ve Anlamı Nedir? 

Müezzinler sizlerin de bildiği üzere Müslümanları Namaza çağıran ezanı okuyan kişilerdir. Böylesi mübarek bir işi icra edenler için de Peygamber Efendimiz (s.a.v) iyi haberleri vermiştir. Eğer siz de müezzinlik yapmayı hayal ediyorsanız, nasıl yapılır, ezan okunuşu nasıl olmalı, Türkçe Meali nedir, hangi dualar edilmelidir gibi soruların yanıtlarına göz atabilirsiniz. 

ALLAH’ın Resulü, duaların olumlu sonuçlanacağı süreler içinde yer alan ezan ve kamet arasının ne kadar değerli olduğu bir hadisi şerifte de geçmektedir. Sahabeden birinin duyduklarına göre: Müezzin müminleri namaza çağırdığı sırada, onun ağzından çıkan tüm cümleleri aynı şekilde okuyun. Sonra da bana (Peygamber Efendimiz (s.a.v))’e ve soyumdan gelenlere dua edin. Hangi mümin bunu yaparsa Yaradan Rabbimiz bunun mükafatı olarak sizlere 10 katını verir. Ardından benim adıma Rabbimizden Vesile talep edin. Vesile öyle bir mevki ki Rabbimiz yalnızca bir kuluna nasip edecektir ve O’nun da kendim olacağını ümit ediyorum. Hangi mümin kardeşimiz bu Vesile’yi talep edersen o kulların günahlarının affedilmesi için aracılık yaparım. 

Şüphesiz ALLAH’a hangi zaman dua etsek etkilidir, o ki bağışlayandır, affedendir, merhametlidir, kulum istesin ki vereyim diyendir. Lakin öyle anlar var ki dualarımızın yerine gelmesi daha kolay ve etkili olmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) müezzin ve imamlarla ilgili şöyle demiştir: İmamlar, onun safında namaz kılanlara kefil olan kişidir. Müezzin ise müminlerin iman ederken emin oldukları kişidir. Ya Rab! İmamlık görevini icra edenleri diğer kullarına iyi emsal olabilecek şekilde hakikat yoluna yönlendir ve ezanı okuyan müezzinleri de bağışla. 

Ezan Duası Nedir? Hangi Dua Okunur?

Günde 5 vakit ezan duyuyoruz ama hangi bölümler kaç kere tekrar ediliyor, Türkçe olarak ne anlama geliyor? Belki de bilmiyoruz. Özet olarak ezanı namaza çağrı olarak nitelendiriyoruz ama tam anlamını da bilmeniz de fayda var. 

 • Dört sefer “ALLAH-u Ekber” denilecek. (ALLAH en yüce ve tek büyük olandır)
 • İki defa “Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah” okunacak. Tanıklık ederim ki Yaradan Rabbimiz dışında ilah yoktur. 
 • İki kez “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” Tanıklık ederim ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) O’nun elçisidir. 
 • İki defa “Hayye ale’s-salâh” Hadi namaza gelin
 • İki kez “Hayye ale’l-felâh” Hadi kurtuluşa gelin
 • Yalnızca Sabah Ezanında İki sefer söylenir “As-salatu hayrun mine’n nevm” Namaz sizler için uykudan daha hayra sahiptir.
 • İki sefer “ALLAH-u Ekber” okunacak. (ALLAH en ulu, azametli ve büyük olandır)
 • Bir defa “Lâ ilâhe İllAllah” (Yaradan Rabbimizden başka ilah bulunmaz. )
muezzinlik-nasil-yapilir

Cemaat ile Birlikte Namaz Nasıl Kılınır? Kamet Sırasında Hangi Dua Okunur?

 1. İlk olarak müezzin ezanı okur ve Müslümanları namaza davet eder.
 2. Ezanın bitmesine müteakip müezzin şu duayı eder: Arapça Latince Okunuşu: Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.

Ezan Duası Türkçe Anlamı: Ya Rab! Çağrılmamızın nedeni ve kılacağımız namazın ALLAH’ı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) vesileyi erdemi ve en iyi mertebeyi ona nasip et. O’nu elçine vaat ettiğin o mevkie (Makam-ı Mahmud’a) çıkar. 

 • Farz namazına geçmeden önce şu şekilde kamet getirilmelidir:

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Eşhedü en Lailahe illallah,

Eşhedü en Lailahe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah

Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh

Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh

Kad kâmetis-Salâh, Kad kâmetis-Salâh (Namaz başladı anlamına gelir)

Allahu Ekber, Allahu Ekber

La ilahe illallah”

 • Farz namazı ardından selam duasına geçilir.

Selam Duası: “Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm.”

 • “Alâ Rasulina salavat” söylendikten sonra cemaat de salavat çeker.
 •  Daha sonra müezzin “Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” duasını söyler.
 •  Dua tamamlanınca cemaat içinden Ayetel Kürsi okur.
 •  Müezzin; Ve huvel aliyyil azimi zul celali Subhanallah der. Bütün cemaat 33 defa; subhanallah diye söyler. 
 •  Müezzin sonraki aşamada Subhanel Kerimi daimenil hamdulillah der. Cemaat bu sefer 33 kere; elhamdülillah diye söyler. 
 • Müezzin; Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber der. İmamın arkasındakiler 33 sefer; Allahu Ekber der.
 • Tesbih ardından müezzin: La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir der.
 • “Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” denir, cemaat ellerini açarak dua etmeye başlar.
48512