Mısır’da Kurulan İlk Müslüman Türk Devletleri Kimlerdir?

Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk Devletleri

Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk Devletleri; Tolunoğulları, İhşidler, Eyyübiler ve Memlüklülerdir. Bu Türk Devletleri hakkında kısa kısa bahsedeceğiz.

Bu içerikte ve Mısır Kurulan İlk Müslüman Türk Devletleri Türk Devletleri Müslüman Türk Devletleri Mısır’da Tür hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Mısır’da
Mısır’da Kurulan İlk Müslüman Türk Devletleri Kimlerdir?

Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk Devletleri

  1. Tolunoğulları
  2. İhşîdîler
  3. Eyyubiler
  4. Memlûkler

Tolunoğulları (868-905)

Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti unvanını almayı başarmıştır. Abbasiler bağlı olarak yaşayan Ahmet Tolun, vali olarak görevini yürüttüğü sırada bağımsızlık ilanıyla birlikte Tolunoğulları devletinin temelini atmıştır. Çevre bilmesi ve iyi bir lider olması sayesinde Mısır, ekonomik açıdan iyi gelişmeler yakalamıştır. Bir süre sonra Abbasilerle girdiği mücadeleyi kazanamamış ve yıkılmışlardır. 37 senelik ömrü olan bu devlet, Ahmet Tolun Camii’ni miras bırakmıştır.

İhşîdîler (935-969)

 Muhammed b. Toğaç, yine Abbasilerde görev almış, ailesinde çok sayıda asker bulunan bir isimdi. Kendisi de Valili görevini icra ederken kendi devletini kurmaya karar vermiştir. 34 sene hüküm süren İhşidiler, Mekke, Medine, Suriye gibi yerleri ele geçirmiş, kutsal toprakları kontrolüne alan ilk Türk Devleti unvanına sahiptir. Fatimiler ile olan mücadelesini kaybederek yıkılmıştır.

Eyyubiler (1174-1250)

Eyyüb oğlu Salahaddin tarafından Mısır’da kurulmuş bir Türk devletidir. Onun kurduğu Eyyübiler’de vatandaşın büyük kesimi Türklerde oluştuğu gibi orduyu da sadece Türklerden oluşturmuştur. Türkçeye önem vermiştir. Sünni Müslümanlık politakası aslında B.Selçuklu’nun tıpa tıp benzeridir. O dönemlerde Fatimiler Haçlılarla birlik olmuştu. Eyyübiler de bu durumu affetmedi ve Fatimileri ortadan kaldırdı.

Haçlılar ile yapılan savaşlarda öyle zaferler kazandı ki, bölgenin hem doğusunda hem de batısında herkes tarafından bilinen bir isim haline geldi. Meşhur Hıttin zaferi sonrası Haçlıları Kudüs’ten yollamayı başarmıştı. Mısır-Suriye-Filistin-Yemek gibi en önemli yerleri ele geçirmiştir. Haçlıları attıktan 6 sene sonra hayatını kaybetmiştir. 10.yüzyılın sonlarına doğru ailenin erkekler ülkeyi bölüşmüş ve parçalanmışlardır. Güç kaybettikleri için Memlüklüler ile olan savaşı kaybederek tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Memlûkler (1250-1517)

 Kıpçaklar, bir süre Abbasilerde görev yapmaya başlamışlardı. Tabii, bu durum Eyyübilerin askerli birliklerinde Türk Memlüklü sayısını ciddi oranda fazlalaştırmıştur. Meşhur komutan Aybek isyanı ardından Eyyübiler ortadan kaldırılmış, Mısır’da dördüncü Türk İslam Devleti olan Memlüklüler tarih sahnesine çıkmıştır.

Memlüklerdeki bir özellik onları diğer bütün devletlerden ayırmaktadır. Emirlerden hepsinin devletin başına geçmeye hakkı vardır. Bunun amacı aslında mücadele ruhunu artırmak olsa da zararları daha çok olmuştur. Memlüklülerde en bilinen isimler Baybars ve Kalavun olarak bilinmektedir. Baybars, iyi bir komutandı, Moğollar gibi güçlü bir saldırıyı bertaraf ederek Mısır ve Suriye’yi istiladan kurtarmıştır.

Moğolları durdurmak her babayiğidin harcı değildi. Hem onları yenmeleri hem de Kudüs ve Antakya civarındaki Haçlıların izlerini silerek İslam Dünyasında büyük ün yakalamışlardır. Tabii, Abbasi Halifesini de temsil etmelerinin payını hiçe sayamayız.

Baharat Yolu’nu da ele geçiren Memlüklüler, Mısır’a çok paralar kazandırmış, birçok meşhur Cami, çarşı gibi eserlerin yapılmasına olanak sağlamışlardır. 8 yıllık yaşama 80 yıllık iş sığdıran Yavuz Sultan Selim, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Halifeliğin Osmanlılara geçmesini sağlamış ve Memlüklüler devri sona ermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir