Metal, Ametal, Yarı metal ve Soygazların Özellikleri Nelerdir?

Periyodik tabloda metal, ametal, yarı metal ve soygaz olarak birbirinden farklı elementler bulunur.

Periyodik tabloda metal, ametal, yarı metal ve soygaz olarak birbirinden farklı elementler bulunur. Bunların her biri farklı bir kategoridir ve kendisine has özellikler barındırır. Niteliklerine göre tanımlamaları ise şu şekilde yapılabilir.

Yazımızda ve Metal Ametal Yarı metal Soygazlar Özellikler Kimyasal özellikler Fiziksel özellikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Metal,
Metal, Ametal, Yarı metal ve Soygazların Özellikleri Nelerdir?
 • Metal 

Metaller periyodik tablonun sol tarafında konumlandırılmış olan elementlerdir. Aralarında sadece civa oda sıcaklığında sıvı formdadır. Geri kalan tüm metaller katı formunu korur. İşlenebilir bir yapıları, parlak bir yüzeyleri vardır. Hem ısı iletkenliği yüksektir hem de elektriği iletebilirler. Metaller bir araya gelerek bileşen oluşturamaz. Bileşen oluşturabilmek için ametale ihtiyaçları vardır. Ancak metaller bir araya gelerek homojen bir karışımla alaşım oluşturabilir. 

 • Ametal

Ametaller son derece kırılgan bir yapıya sahip olan, işlenemeyen, tel ve levha gibi formlara dönüştürülemeyen elementlerdir. Katı olabildikleri gibi sıvı ya da gaz formunda da olabilirler. Yüzeyleri olabildiğince mattır ve ne ısıyı ne de elektriği iletemezler. Fakat kendi aralarında bileşen oluşturmaları mümkündür. 

 • Yarı Metal

Yarı metaller oda sıcaklığı söz konusu olduğunda yine katı formdadırlar. İşlenebilir olduklarından dolayı levhaya dönüştürülebilirler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri ise metale oranla son derece düşüktür. Ancak elektrik ve ısı iletkenliği olmayan ametallere kıyaslandığında da yüksektir. Hem parlak hem de mat renkte olabilen yüzeyleri vardır. Yarı metaller kendileri bileşen oluşturabileceği gibi ametallerle de bileşene dönüşebilirler. 

 • Soygaz 

Soygazlar periyodik tablonun sağ tarafına baktığınızda gördüğünüz elementlerdir. Kararlı yapıda olup 2 veya 8 elektrona sahiptirler. Bileşen olmak için uygun olmadığı gibi bileşik oluşturmakta kullanılmazlar. Eğer ortam oda sıcaklığında ise gaz formundadırlar. 

Metallerin Ortak Özellikleri 

 • Metaller oda sıcaklığında katı formda bulunurlar. Oda sıcaklığı olarak ortalama 25 santigrat derece baz alınır. Bu sıcaklık değerlerinde yalnızca civa sıvı formdadır. 
 • Esnek ve işlenebilir bir yapıya sahiptirler. Tele ya da levhaya dönüştürülebilmeleri mümkündür. 
 • Isıyı ve elektriği iletirler. 
 • Işığı yansıtmazlar.
 • Yüzeyleri parlaktır.
 • Ametallerle bileşik oluşturmaları mümkündür.
 • Metaller birleştirilerek bileşik oluşturulamaz. Bir ametale ihtiyaç vardır. 
 • Metaller birleştirilerek yalnızca alaşım oluştururlar. Örneğin Au+Cu ile düşük kalitede altın alaşımı oluşur. Cu+Zn ile pirinç alaşım oluşur. Pb+Sn ile lehim alaşım oluşur. Cr+Ni+Fe alaşımı ise paslanmaz çeliktir. 
 • Erime noktası bir hayli yüksektir.
 • Kaynama noktaları yüksektir. 
 • Son seviyede 1, 2, 3 elektron bulunur. Reaksiyon sonucunda bileşiklerine pozitif değer verirler. 
 • Tek atomlu molekül yapıları vardır.
 • Canlı yapısında az miktarda bulunmaktadır. 

Ametallerin Ortak Özellikleri

 • Işığı geçirgen bir yapıya sahiptirler. Işığı kırabilirler. 
 • Yüzey yapıları mattır. 
 • Kırılgan olmalarından dolayı işlenmeleri mümkün değildir. Levha veya tel yapılması olanaksızdır. 
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz olarak her formda bulunabilirler. 
 • Isı ve elektrik iletkenlikleri yoktur. (Grafit dışında)
 • Metallerle bir araya gelerek bileşik oluşturabilirler.
 • Ametaller bir araya gelerek kovalent bağa sahip bileşik oluşturabilirler. 
 • Erime noktası düşüktür.
 • Kaynama noktası düşüktür.
 • Son seviyede 4, 5, 6, 7 elektronları vardır. Reaksiyon sonucunda elektronların ortak kullanımıyla pozitif veya negatif değer alabilirler. 
 • Molekül yapıları iki atomludur. 
 • Canlı yapısında bol miktarda vardır. 

Soygazların Ortak Özellikleri

 • Işığı geçiren saydam bir yapıya sahiptirler. 
 • Isı iletkenlikleri yoktur. 
 • Elektriği iletemezler.
 • Oda sıcaklığında gaz formunda bulunurlar. 
 • Herhangi bir reaksiyona girmeleri mümkün değildir. Bir bileşik oluşturmaları bu yüzden mümkün olmaz. 
 • Erime ve kaynama noktaları aşırı derecede düşüktür. 
 • Son seviyede 8 elektronları vardır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir