Mensur İsminin Anlamı

Mensur İsminin Anlamı

Mensur İsminin Anlamı Çocuk bekleyen kişiler isim seçimi gerçekleştirirken pek çok isimle karşılaşmakta ve bu isimler arasından güzel anlama sahip olan isimleri tercih etmeye çalışmaktadır. Türkiye’de ise çocuklara koyulabilecek pek çok isim bulunduğu için ebeveynler bu aşamada çeşitli sorunlar yaşayabilmekte ve kararsızlık içerisine düşebilmektedir. Bu durumda isimlerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve anlamlarının ortaya koyulması, isim seçimi sürecinin düzgün bir şekilde atlatılması için son derece önemlidir.

Ebeveynlerin çocuklarına koymayı düşündüğü ancak bu süreçte kararsız kaldığı isimlerden biri de Mensur ismidir. Hem modern hem de geleneksel bir havası olan Mensur isminin anlamı pek çok ebeveyn tarafından merak edilmekte ve yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.

Mensur ismi ile ilgili merak edilenlere geçmeden önce ilk olarak Mensur isminin anlamları öğrenilmelidir. Geçmişten günümüze kadar pek çok kişinin aktif olarak kullandığı Mensur isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki saçılmış, ikincisi ise uyaksız, manzum olmayan söz olarak bilinmektedir. Oldukça anlamı bir isim olarak görülmüyor olsa da Mensur isminin anlamı iyi midir? sorusunun cevabına evet demek mümkündür.

Ebeveynlerin pek çoğunun çocuğuna isim verirken dikkat ettiği noktalardan biri de verilecek olan ismin Kur’an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Bu nedenle pek çok kişi Mensur ismi Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu? Sorusunun cevabını araştırmaktadır. Uzmanlar tarafından verilen yanıtlara göre Mensur ismi Kur’an-ı Kerim içerisinde geçen isimler arasında yer almaktadır. Hatta ve hatta Kur’an-ı Kerim’in İnsan suresi içerisinde ve Furkan suresi içerisinde Mensur isminin geçtiği bilinmektedir.

Mensur ismi hakkında merak edilenlerden birisi de Türkiye’de mensur ismine sahip olan kişiler olmaktadır. 2022 yılında paylaşılan isim verilerine bakıldığında Mensur ismine sahip olan 1156 kişinin bulunduğu ve bu isme sahip olanların 240 tanesinin İstanbul, 31 tanesinin Ankara, 53 tanesinin ise İzmir’de yaşadığı bilinmektedir. Bu duruma göre Mensur isminin Türkiye sıralaması belirlenmektedir. En çok tercih edilen erkek isimleri arasında 1144. Sırada yer alan Mensur isminin analizi de son derece önemlidir.

Mensur isminin analizine bakıldığında genellikle bu isme sahip olan kişilerin en sevdiği rengin siyah, kader sayısının ise bir olduğu görülür.  Bu isme sahip olan kişilerin karakter analizi yapıldığında genellikle pozitif, çevreye karşı duyarlı, arkadaşlarını seven, ilgili ve sevgi dolu insanlar oldukları görülür. Tüm bunların aksine Mensur isminin olumsuz özellikleri de vardır. Mensur isminin olumsuz özellikleri arasında ise tembellik, her şeyi erteleme isteği, umursamazlık gibi özellikler bulunmaktadır. Bu nedenle çocuğuna Mensur ismini vermek isteyen ebeveynler son derece dikkatli olmalı ve olumlu – olumsuz tüm özellikleri göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

Mensur ismi hakkında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da Mensur isminin harf analizidir. Harflerin titreşimlerine göre hangi anlamlara geldiğini gösteren Mensur isminin  harf analizi, ismin analiz edilebilmesi adına önem taşır. Buna göre M harfi ticarete olan yatkınlığı, E harfi sıkıntıdan kurtulma gücünü, N hafi sağduyulu olmayı, S harfi hayalperestliği, U harfi bereketi ve R harfi de tereddütlü olmayı işaret eder.

mensur-isminin-anlami-2268
Mensur İsminin Anlamı

 Mensur ismini araştıran kişilerin araştırdığı bir diğer konu da Mensur ismine benzeyen isimler konusudur. Genellikle çocuğuna iki isim koymayı düşünen aileler Mensur ismini seçtikten sonra uyumlu bir isim daha aramaktadır. Bu duruma göre Mensur ismi ile uyumlu isimler aşağıda yer almaktadır.

Mensuri, Mensup, Menderes, Menşur, Menaf, Mennan, Mengü, Mengüç, Menes, Mansur, Unsur, Cesur, Maksur, Meysur, Mesrur, Meşhur, Mestur, Menzur, Mebrur, Meşkur, Mehcur, Muzaffer, Muammer, Mahir, Mukadder, Münir, Mazhar, Muhtar.

Mensur isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 2 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Saçılmış, Dağılmış. Ölçüsüz, Uyaksız, Manzum Olmayan Söz.
  • 2 – [Bakınız: Mansur]

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Mensur ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mensur ismini kullanan 1.556 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mensur ismini kullanan 240 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mensur ismini kullanan 31 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mensur ismini kullanan 53 kişi bulunmaktadır.

Mensur isminin Türkiye sıralaması

Mensur en çok kullanılan 2376. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1144. isimdir.

Mensur isminin Harf Analizi

Kişiye Mensur ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Mensur İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mensur ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mensur isminin anlamını gözden geçirin!

Mensur İsminin Numerolojisi

Mensur isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
E: altı
N: on yedi
S: yirmi iki
U: yirmi beş
R: yirmi bir
TOPLAM: 107

20845