Matematik ile İlgili Bilmeceler ve Cevapları

Telefondaki tuşların çarpımı kaç eder?

0 eder. Çünkü 0 bütün çarpılanları yutar.

2 ile 2 ne zaman 4 etmez?

Yan yana gelince

Bir telin üzerinde 5 kuş yan yana duruyor. Oradan geçen bir avcı, kuşları görüp ikisini vuruyor. Peki, geriye kaç kuş kalır ?

Vurulan iki kuş kalır. Diğerleri kaçar gider

Üç kedi, üç fareyi üç dakikada yakalarsa dokuz kedi, dokuz fareyi kaç dakikada yakalar?

Üç. Çünkü her kediye bir fare düşer.

Bir kayıkta 3 kişi varmış.Kayıklar devrildiğinde ise sadece 2 sinin saçı ıslanmış 3. sinin ki neden ıslanmamış?

Çünkü kelmiş

Hangi ayda 27 gün vardır ?

Bütün aylarda

Dairenin kaç kenarı vardır ?

2. İç kenarı ve dış kenarı

8 tane sekiz kullanarak 1000 yapabilir misin?

888+88+8+8+8

Ünlü yüzücü matematik sınavından kaç almıştır?

Yüz

Kürede 3 tane, dairede 2 tane ve noktada olmayan şey nedir?

Boyut. 3.boyut, 2.boyut

Matematik işlenen sınıfta kalan bitkiye ne olur?

Karekökü büyür

Tek işlemle nasıl 98’den 720’ye gidersin?

90x 8 yaparak

Hangi 3 sayı toplandığında ve çarpıldığında aynı sonucu verir ?

1,2 ve 3

1+2+3 = 6

1*2 *3 = 6

Hangi sayının başından harf çıkartırsan evlenebilirsin ?

b EŞ

Bir ağaç her yıl boyunu ikiye katlayarak büyüyormuş. 10 yılın sonunda, son uzunluğuna ulaşmış. Son uzunluğunun yarısına kaç senede ulaşır?

Dokuz senede

On metre uzunluğundaki bir delikteki solucan her gün 2 metre yukarı çıkıp 1 metre geri düşüyor. Kaç günde bu delikten çıkar?

Dokuz gün

İnsanlar hangi ay en az uykuyu uyurlar?

Şubat. Sonuçta en kısa ay

Satranç tahtasında kaç tane kare vardır?

204 kare vardır: 64 bire bir, 49 ikiye iki, 36 üçe üç, 25 dörde dört, 16 beşe beş, 9 altıya altı, 4 yediye yedi, ve 1 sekize sekiz

Dokuza, beş ekledim ve iki buldum. Cevap doğru, ama nasıl?

Saat 9’du. 5 saat ekledim ve öğlen 2 oldu.

Ben üç basamaklı bir sayıyım. ikinci sayım dört kere üçüncü sayım. ilk sayım ikinci sayımdan yedi düşük. Ben neyim ?

182 | 2.4 = 8 | 8-1=7

Eğer masada 4 elma varsa ve üçünü alırsan kaç elman kalır ?

Eline aldıkların, yani 3

Bir kilo demir mi daha ağırdır? yoksa bir kilo pamuk mu?

İkisi de bir kilodur.

Mehmetin 5 erkek kardeşi ve 6 kız kardeşi var ama 12 kardeşler. Bu nasıl oluyor?

Mehmet dahil olunca; 6 kız, 6 erkek = 12 oluyorlar.

Daire, teğet çizgisine ne demiştir?

Bana değmeyi bırak!

Paranızı ikiye katlamanın en kolay yolu nedir?

Bir aynanın karşısına koymak

Bir yarışta ikinciyi geçtin kaçıncı olursun?

İkinci olursun. Birinciyi geçmedin.

Bir atlet sonsuza dek zıplayabiliyor ama her zıplamasında yoruluyor ve önceki zıplamasının yarısı kadar zıplıyor. 1 metreyi kaç zıplamada geçer?

Asla geçemez çünkü sürekli daha küçük zıplamalar yapıyor.

25’ten kaç kere 5 çıkarabilirsin?

Sadece bir kere çünkü sonrasında 25’ten çıkarıyor olmazsın.

4122