Aklından Bir Sayı Tut Bilmecesinin Cevabı Nedir?

Aklından bir sayı tut bilmecesi herkes tarafından duyulan ama nasıl oluyor da bu cevap çıkıyor diye merak attiği bir türdür. Farklı çeşitleri mevcuttur, merakınızı giderecek yanıtlar bu formülde…

A: Aklından Bir sayı tut.

B: Tuttum. (20)

A: Şimdi, bu sayıyı 2 ile çarp.

B: Çarptım. (40)

A: Tuttuğun sayıya 10 ekle.

B: Ekledim. (50)

A: Sayını 2’ye böl.

B: Böldüm. (25)

A: Son olarak; ilk tuttuğun sayıyı, elinde kalan sayından çıkart.

B: Çıkarttım (5)

A: Cevap 5 mi?

B: Evet, 5.


Hadi, bir de bu bilmecemize formül olarak bakalım:

  • Aklımızda tuttuğumuz bir sayımız var, bu sayı A olsun. [A]
  • Sayımızı 2 ile çarpıyoruz. [2A]
  • Bu sayıy 10 ile topluyoruz. [2A+10]
  • Şimdi, sayıların toplamını 2’ye bölüyoruz. [2A+10 / 2]
  • Elimizde X+5 kalıyor. Biz de, son olarak X sayısını çıkartıyoruz. [A+5 -A]
  • Cevabımız: 5

Şimdi, farklı bir aklından sayı tut bilmecesine bakalım:

A: Aklından üç basamaklı bir sayı tut.

B: Tuttum. (543)

A: Tuttuğun sayıyı ters çevir.

B: Çevirdim. (345)

A: Şimdi, büyük sayıdan küçük olanı çıkart.

B: Çıkarttım (543-345 = 198)

A: Bana son rakamını söyle.

B: Son rakamı “8” (1 9 “8”)

A: Madem ki son rakam 8, o zaman senin sonucun 198 değil mi ?

B: Evet çıkartma işleminin sonucu 198.

Gelin, bir de buna formül olarak bakalım :

  • Aklından bir sayı tut bilmecesinde, ortadaki rakam daima 9’dur. [X9X]
  • Geriye kalan 2 rakamdan bir tanesini istiyoruz ve o da bize söylüyor. [X 9 8]
  • Geriye sadece son rakamı bulmak kalıyor. Bunun için de 9’dan bize verdiği sondaki rakamı çıkartıyoruz. [X = 9-8 9-8 = X = 1]
  • Böylece cevabı buluyoruz.
33835