Kültürümüzde Kilimin Yeri Nedir?

Kültürümüzde Kilim

Türklerin Orta Asya’dan beri yaşam tarzlarının kültürel olarak yaşanması ve kullanılması ile birçok ürünün bu kültürle ilişkili olduğu görülmektedir. Kilim de bu kültürel ögelerden biri olarak kabul edilmektedir. Kültürümüzde kilimin yeri nedir ve ne şekilde etkili olmuştur hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Kültürümüzde
Kültürümüzde Kilimin Yeri Nedir?

Türk kültür ve medeniyetlerine bakıldığı zaman genellikle göçebe yaşam tarzını benimseyen ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar oldukları kabul edilmektedir. Bu nedenle yaşa tarzlarına uyumlu eşyalar kullanmışlar ve üretmişleridir.

Kilim dokumacılığı göçebe yaşamın gereklilikleri arasında olan bir unsur iken ilk zamanlarda hayvanların yünlerini değerlendirmek ve bunu ısınma ve zararlı hayvanlardan korunma malzemesi olarak kullanmışlardır. Zamanla ticaretin gelişmesiyle birlikte kilim dokumacılığında daha öne çıkan Türkler özellikle dokudukları kilimlerin üzerinde kendi kültürlerine ait resim ve figürler de kullanmışlardır.

Kilim dokumacılığı geçmişten gelen bir ata mirası olarak kabul edilmiş zamanla ihtiyaç olmasa dahi duvarları süslemek için de bu malzemelerden yararlanılmıştır. Kilim eski gelenek ve göreneklerin yansıtıldığı üzerindeki figürlerin kültürel armoni oluşturması nedeniyle kültürümüz için oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.

W12bBUyQ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir