İsmi Azam Duası Türkçe Meali

İsmi Azam Duası Sıkıntıya girelim girmeyelim bizler için dua çok önemlidir. Arapça bilmeyenler için İsmi Azam duası okunuşu şöyledir.

İsmi Azam Duası, “Dua müminin silahıdır.” Peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle buyurmuştur.

Duaların kabulü için Allahüteala’nın isimlerinin dualarda yer alması önemlidir. İsmi Azam duası kelime anlamıyla en büyük isim demektir.

İsmi Azam Duası hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkmıştır Allahü Teala’nın 99 ismini Hacı temizle ve isteklerimizi uygun olarak kullandığımız Esmaül Hüsna’dan yani Allah’ın 99 isminden ortaya çıkmıştır.

İnsanların hayatta ihtiyaçları ve istekleri vardır. ihtiyaçları ve isteklerin gerçekleşmesi için İsmi Azam Duası çok etkilidir Bu duayı yapmak için önce güzelce abdest almalı insan tertemiz olmalıdır zaman olarak en uygun zaman sa gece yarısı ile imsak vakti arasıdır ihlaslı bir biçimde Allah’a güvenerek helal dairesi içerisindeki isteklerde İsmi Azam Duası çok etkilidir.

İsmi Azam Duası nasıl okunur?

İsmi Azam Duası Türkçe Meali
İsmi Azam Duası Türkçe Meali

İsmi Azam Duası

İsmi Azam duası Arapça yazılışı birçok sitede mevcuttur. Arapça bilmeyenler için İsmi Azam duası okunuşu şöyledir:

Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es’elüke Bi-enni leke’l-hamdü la ilahe illa ente’l-Mennanü, ya Hannanü, ya Mennanü, ya Bedi’as-semavati ve’l-ard, ya zel celali vel ikram. Ya Hayyu, ya Kayyum. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.

Allahümme inni es’elüke Bi – enni eşhedü enneke ente’l-lahü la ilahe illa ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, velem yuled, ve lem yekünlehû küfüven ehad. Elif lam mim, Allahü la ilahe İlla Hüve’l-Hayyu’l- Kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahidun la ilahe illa Hüve’ r-Rahmanü’r Rahim. Ya zel celali vel ikram. Ya Erhame’r-Rahimin. Allahümme inni es’elüke bi-enneke ente’l-lahü la ilahe, İlla entel vahidül- Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekünlehû küfüven Ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir. La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi. La ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir. Elhamdülillahi Süphan-Allahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu Allahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil azim.

İsmi Azam Duasının Anlamı

İsmi Azam duası anlamı şöyledir:

Yüce Allah’tan başka ilah yoktur ancak Celil ve Cabbar olan odur ondan başka ilah yoktur Ancak bütün kulların hallerine Vakıf olan ve kusurlarını örten odur Allah’tan başka ilah yoktur gece ile gündüzü halk eden odur Allah’tan başka ilah yoktur tektir şeriki yoktur tektir ve birdir Biz ona hamdüsena ederiz Allah’tan başka ilah yoktur Ancak o vardır tektir ortağı yoktur tek bir Allah’tır Biz ona ibadet ederiz Allah’tan başka ilah yoktur Ancak o vardır tektir ve ortağı yoktur tek bir ilahtır biz ona şükrederiz Allah’tan başka ilah yoktur Allah tektir ve ortağı yoktur Muhammed O’nun resulüdür hay ve kayyum odur Allah’ın rahmeti mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun şahadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halıkımızsın.

Allah’ım beni mağfiret eyle eyvallah eyvallah Hey Allah Rahmetinle beni yarlığa ulaştır Zira sen Merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Başka bir bakış açısına göre ismi azam duası Ayetel Kürside Gizlidir diyorlar

Ayetel Kürsi Duası

  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
  • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
  • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
  • velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
  • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim

Ayetel Kürsi Anlamı

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür

İsmi Azam duası meali bu şekildedir.

İsmi Azam Duasının Faziletleri

Düşmana galip gelmek için okunur çok tesirlidir düşmanınızın müsbet olması ve imana gelmesi için bu duan etkisi büyüktür. İsmi Azam Duası sevap boyutuyla da çok faydalıdır okuyan kişi imanını artırır.

Çalıştığınız yerde iş arkadaşlarınızla ve idarecilerle ilişkileriniz bozuksa onu düzeltmek için ismi azam duası okuyabilirsiniz. Okunduğunda tesiri büyüktür. Cezadan ve olumsuz durumlardan çalışanı korur. Vakit namazlardan sonra 111 kere okursanız size hayır kapıları açılır ve bazı sırlar ifşa olur. Malınızın bereketi artar. Bazı kişiler için aranızın düzelmesi maksadıyla okunursa o kişiler size karşı saygı duyacaktır, İyi düşünceler içerisine girecektir, aranızdaki muhabbetin artması için ismi azam duası okunmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, istediğiniz şeylerin helal dairesi içerisinde olmasıdır. İslamiyet’te ameller niyetlere göre şekillenir bunun için iyi niyet her zaman olumlu şeylerin olmasında Temel unsurdur. İsmi Azam Duası Faziletleri bakımından Çok etkili ve güçlü bir duadır. Gayrimüslim dahi okusa tesiri büyüktür. Çünkü Allah’ın isimlerinin zikredildiği bu büyük dua herkese öğretilmelidir.

Özellikle kötü niyetli olan kişiler bu duanın etkisiyle kötü amaçlarına ulaşabilirler. Onun içindir ki helal dairesi içerisinde müsbet kişilerce okunmalıdır. Güzelce abdest alıp  geçmiş günahlardan istiğfar ederek,  temiz bir kalp ile  ihlaslı bir biçimde,  kendi acizliğimizi bilerek, Allah’ın herşeye hakim olduğunu,  ancak ondan istenebileceğini  düşüncesiyle, tam bir teslimiyetle okunmalıdır. Bu duayı kendiniz okuyamıyorsanız vekaleten okunabilir bir akrabanıza ya da yakınınıza tanıdığınız bir kişiye kendi adınıza okutturabilirsiniz.

83733

1 Yorum

❤️‍  -  Mart 19, 2022 / 3:45 pm

ya hayyy

Yorumlar kapalı.