İslamiyet Döneminde Yaygın Olan Hastalıklar! Bulaşıcı Hastalıklar İçin Korunma Duası

İslam dini her zaman için insan hayatına katkıda bulunmuş bir din olmuştur. Allah(c.c) kelamı olan Kuran-ı Kerim’de pek çok mucizeye rastlamak mümkündür. Aynı zamanda O’nun elçisi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından da pek çok sünnetle karşılaşabiliyoruz. Bunlar arasında da mucizevi etkilere rastlamak mümkündür. Öyle ki tıbbi açıdan değeri olan çok sayıda ilmi Kuran ve hadislerde görebilmekteyiz.


Kuran-ı Kerim ve hadislere baktığımızda gördüğümüz bu tıbbi gerçekler ise Tıbb-i Nebevi olarak adlandırılır. Hepimizin bu geçici imtihan dünyasında pek çok sorunla boğuşmasına karşılık iyi bir kul olmayı amaçlaması dinimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Bununla ilgili olarak da ayeti kerimeye baktığımızda ‘’ Yâ eyyuhellezîne âmenustainû bis sabri ves salât(salâti), innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne)’’ buyrulduğunu görüyoruz. Türkçe karşılığı ise ‘’Ey inananlar her ne yaşarsanız yaşayın sabır göstermeye, namazınızı kılmaya devam edin. Şüphe yok ki Allah her zaman sabredenlerin yanındadır’’ şeklindedir.

Benzer şekilde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadisinde de ‘’Hangi Müslüman’ın ayağına bir diken batarsa, başına bir musibet gelirse, bir belanın içerisine düşerse, Allah bunları görür ve onun günahlarına kefaret olarak sayar’’ buyuruyor. Tıbbi açıdan her sağlık sorunumuza çare aramalı, gerekli müdahaleleri ve tedavileri yaptırmalıyız. Ancak onun evvelinde Allah’tan şifa dileyip sabretmeyi öğrenmeliyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV) tarafından da uygulanan pek çok tedaviyi bu noktada kendimize rehber edinebiliriz.

Salgından ve Bulaşıcı Hastalıktan Korunmak İçin Okunacak Dualar

Salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar şu sıralar insanlığın gündeminden düşmüyor. Koronavirüs öncesinde de dünyada yıkıcı etkilere sahne olan pek çok salgın yaşandı. Bunlarla ilgili olarak da pek çok çözüm üretildi. Aynı zamanda İslamiyet tarihi boyunca da hastalıklar ve şifası olmayan durumlar yaşanmaya devam etmiştir. Hz. Aişe rivayetlerine göre peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV) ‘’ Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.’’ Şeklinde hastalara dua ediyormuş.

Türkçe karşılığına baktığımızda ‘’Ey sana inanan insanların Rabbi, bu hastalığa bir şifa ver. Şifayı sen verirsin, senin vereceğinden daha ektili bir şifa yoktur. Öyle bir iyileştir ki hastalık hiç kalmasın’’ şeklindedir.

Özellikle Allah’a sığınmak isteyen inananlar salgından, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bu duaları okuyabilirler. İlacı olmayan hastalıklardan korunmak, bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve her gün sabah akşam okunacak bir dua olarak peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) tarafından okunan bu duayı tercih edebilirsiniz.

Sabah Akşam Okunabilecek Duanın Arapça Latincesi

‘’ Euzü bi kelimatihillahittammeti min şerri ma halaka.’’

Sabah Akşam Okunabilecek Duanın Türkçe Anlamı

 ‘’Allah’ım yarattığın her şeyin şerrinden sana sığınırım’’

Peygamber Efendimi(SAV) Döneminde Yaşanmış Hastalıklar

Tarih boyunca gerek peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV), gerekse ashabından kimseler çeşitli rahatsızlıklara tutulmuştur. Bu süreçte peygamber sünneti olarak geçen bazı tedavi metotları da günümüze kadar gelmiştir. Yaşadığınız sağlık sorunlarının giderilmesinde bunları rahatlıkla uygulayabilir ve şifa bekleyebilirsiniz. Önce Allah (c.c), sonra ise tıbbi tedavilerle sağlığınıza kavuşmanız daha da kolaylaşabilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) özellikle hadis-i şerifiyle ‘’Sağlık üç şeyde saklıdır. Bunların birincisi hacamat, ikincisi bal şerbetidir. Üçüncüsü dağlamaktır ama ben dağlamaktan pek haz etmem’’ buyurmuştur. Günümüzde de yapılan ve sağlıklı sonuçlar veren hacamat geçmiş dönemden gelen mucizelerin en önemlileri arasında sayılabilir.

Mide Ağrısı Nasıl Geçer?

Mide ağrısı günlük hayatımızda sık sık yaşanabilecek bir sorundur. Yediklerimiz ya da sindirim sorunları buna neden olabilir. Bal şerbeti bunun için son derece etkili bir çözüm sunar. Geçmiş dönemde Ebu Said el-Hudri bir gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ile konuşurken kardeşinin karnının çok ağrıdığından söz etmiştir.

Peygamber efendimiz (SAV) ise kendisine ‘’Kardeşine bal şerbeti içir ve iyileşsin’’ buyurmuştur. Birkaç gün sonra Ebu Said el-Hudri peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ile karşılaşmış ve ‘’Ya Resulullah, dediğini yaptım ama kardeşimin karın ağrısı daha çok arttı’’ demiştir.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (SAV) ‘’Şüphe yok ki Allah’ın dediği doğrudur. Senin kardeşinin karnı yalancıdır’’ buyuruyor. Ebu Said el-Hudri kardeşine bir kez daha bal şerbeti içirdiğinde ise kardeşinin mide ağrısı tamamıyla kesiliyor.

Kanama Nasıl Durur?

Kanama gibi acil durumlarda medikal müdahale en önemli etkenlerden birisi. Dini açıdan bakıldığında ise Hz. Muhammed( SAV) Uhud savaşı esnasında yaşadığı yaralanma neticesinde alnı, alt dudağı ve yüzünün bazı kısımları hasar almıştı. Miğferinin ikiye ayrılması sonucu aldığı bu darbe neticesinde kanaması olan peygamber efendimiz ilk olarak yarayı su ile temizlemiş, ardından ise Hz. Fatima’nın uyguladığı tedaviye sessiz bir şekilde onay vermiştir. Hz. Fatima hemen bir parça bezi yakmış ve yaktığı bezin küllerini alarak yaranın üzerine koyarak baskı uygulamıştır. Kanama çok kısa bir süre içerisinde durmuştur.

Kurdeşen’e Ne İyi Gelir?

Kurdeşen özellikle hassas cilt yapısına sahip olanlarda sıklıkla görülebilecek bir dermatolojik rahatsızlıktır. Geçmiş dönemlerde de bu rahatsızlığı yaşayan çok sayıda insan vardı. Normal şartlarda ipek elbise giymenin yasak olduğu dinimizde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ipek elbiseyi Abdurrahman b. Avf ve Zübeyr b. Avvam’ın yaşadığı cilt probleminden dolayı serbest kılmıştır. Kurdeşen gibi dermatolojik problemlerde soğan ve sarımsak tüketmenin cilt yenilenmesine katkıda bulunduğu da bazı sahih kaynaklarda yer almaktadır.

Bunama ve Deliliğe Karşı Ne Yapılır?

Bunama ve delilik ile ilgili o dönemde erken yaşta yaşanması durumunda kullanılan tanım Cünum idi. Cünum olanlara ise peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) tarafından önerilen tedavi hacamat olmuştur. Hadis-i şerifte ‘’Ense çukurunuza hacamat yaptırmanız 72 farklı hastalığa iyi gelmektedir. Cünum bunlardan birisidir. Ayrıca Baras(cillte beyaz lekeler çıkması), Cüzzam ve diş ağrısı bunlar arasındadır’’ buyurmuş.

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Yoğun stres altında yaşadığımız gündelik hayatımızda en sık karşılaşabileceğimiz durumlardan birisi baş ağrısıdır. Bunun çözümü için de hacamat önerilir. Zira peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) Ebu Taybe isimli Haccam’a yaptırdığı hacamatın ardından ‘’Sizin için en etkili ve en doğru tedavi metodu hacamattır’’ buyurmuştur.

Veba Salgını Nasıl Geçer?

İslamiyet döneminde salgın hastalıklar son derece sık yaşanmıştır. Veba salgını da bunlardan birisidir. O dönemlerde yaşanmış salgınlar ise şöyle sıralanabilir.

  • Hz. Ömer döneminde Şam’da yaşanan veba salgınında 25 bin kişi hayatını kaybetmiştir.
  • Hicretin 6.yılı itibariyle Medain’in Şireveyh kısmında veba salgını yaşanmıştır.
  • Hicretin 69.yılında ortaya çıkan veba salgını Şevval ayında etkili olmuş ve İbni Zübeyr’de yaklaşık olarak 70 bin kişinin ölmesine sebep olmuştur.
  • Hicretin 87.yılında ise Feteya vebası yaşanmıştır.
  • Hicretin 131. Yılında yaşanan veba ise Recep ayına denk gelmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bunun üzerine veba salgını ile ilgili ‘’Herhangi bir yerde veba gibi güçlü bir salgın ortaya çıktıysa oraya gitmeyin. Eğer ki sizin bulunduğunuz yerde veba çıktıysa sakın ola ki oradan ayrılıp başka bir yere gidip yaymayın’’ buyurmuştur.

32786