İmamiye mezhebini diğer mezheplerden ayıran temel özellikleri nelerdir?

İmamiye Mezhebi nedir ve imamiye mezhebinin esasları ve diğer mezheplerden ayrı olan yönleri hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Yazımızda ve İmamiye Mezhebi Diğer Mezhepler Ayıran Temel Özellikler Şiilik Sünnilik İslam Me hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İmamiye mezhebi diğer mezheplerden bazı özellikleri ile ayrılmaktadır. Özellikle imamiye mezhebinin temel esasları onu diğer mezheplerden ayırt eden önemli bir farkıdır. İmamiye mezhebi İslamın kaynağı olarak Kuran-ı Kerim’i kabul ederken Hazreti Peygamberin hadislerini ve sünnetlerini kaynak olarak kabul etmemektedir. Kaynak olarak Şia imanlarının belirlediği hususları öne çıkarmaktadır. 

İmamiye
İmamiye mezhebini diğer mezheplerden ayıran temel özellikleri nelerdir?

İman esasları üç tanedir:

1. Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini ve fiillerinde adaletini tasdik etmek.

2. Peygamberlerin elçiliğine iman etmek.

3. Şia imamlarının imametini kabul etmek.

Dinin temel esasları tevhit, adalet, nübüvvet, imamet ve ahiret (mead) olmak üzere beştir.

İmamet, çözümü halka bırakılacak basit bir mesele olmayıp namaz, oruç, zekât gibi dinin rükünlerinden biridir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisinden sonra yerine geçecek kişiyi hayatında belirlemiştir ki bu Hz. Ali’dir. Hz. Ali’den önce kendilerine bağlanılan ilk üç halife meşru değildir.

İmamlar, başta Hz. Ali olmak üzere insanların muhtaç olduğu her şeyi bilir. Ayrıca imamlar, peygamberler gibi günahlardan korunmuştur yani masumdur. • İmamların sayısı on ikidir.

On ikinci imam Muhammed Mehdi, küçükken kaybolmuş, bir daha dönmemiştir. Kıyametin kopmasına yakın gelmesi beklenen kurtarıcı (mehdi) odur.

Takıyye vaciptir. Takıyyeyi terk eden, namazı terk etmiş gibi olur.

İmamiye mezhebinin yayıldığı yerler:

İmamiye mezhebi İslam âleminde Sünnilerden sonra en yaygın mezheptir. İran’ın resmî mezhebidir. Irak, Suriye, Hindistan ve Pakistan’da oldukça kalabalık bir kitleye sahiptir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir