II. Selim’in Hayatı

II. Selim’in Hayatı

II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğludur. Üvey kardeşi şehzade Mustafa tahtın esas varisi olarak görülüyordu. Çeşitli saray entrikaları ile Şehzade Mustafa boğularak öldürüldü. II. Selim’in tahta çıkmasının önündeki en büyük engel olan Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine önünde pek engel kalmamış oluyor. Öz kardeşi Beyazıt önündeki diğer bir engeldir. Kardeşinin ölümü üzerine rakipsiz olarak tahta geçmiştir. Hürrem Sultan II. Selim’i desteklediği için oğlunu tahta çıkarmıştır. Küçük oğlu cihangir hasta olduğu için iki oğlu arasında tercih yapması gerekmiştir. Bu tercihini II. Selimden yana kullanmıştır.

Yazımızda ve II. Selim Osmanlı İmparatorluğu Sultan Hayatı Dönemi Hükümdarlık Saltanat hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

II.
II. Selim’in Hayatı

Ayrıca, II. Selim Kütahya’da şehzade olarak bulunuyorken babasının ölüm haberini almıştır. Hemen Kütahya’dan İstanbul’a gelip rakipsiz olarak tahta geçmiştir. Tahta geçtikten sonra ilk iş olarak Eyüp Sultan’a ziyarete gitmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, II. Bayezid’in türbesini ziyaret etmiştir. Dedelerinin mezarını ziyaret ederek bir geleneği başlamıştır. Daha sonra bu gelenek devam etmiştir. Padişahlığı çok sevmiştir. Annesinin tam desteğini alarak özgüven sahibi olmuştur. Babasından üç kıtaya yayılan bir imparatorluk devralmıştır. Ancak yine de gözü pek fazla yönetimde olmamıştır. Babası her konuda fikir ve söz sahibi olmak isterdi.

Son ana kadar yönetimin her alanından haberdar olmak ister ve kendisinden habersiz kuş uçurmazdı. II. Selim ise böyle olmayı tercih etmedi. Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur mührünü hazineye kaldırmış ve koca bir devrin kapanmasını resmi hale getirmiştir. Kendisi ise devlet işlerine pek fazla karışmamıştır. Bütün yetkileri Sokollu Mehmed Paşa’ya devretmiştir. Mührünü Sokollu Mehmed Paşa’ya devrettikten sonra yönetim ile alakadar olmamıştır. Kimsenin sadrazamını sorgulamasına da müsaade etmemiştir. Kendisi de sorgulamamıştır. Sebebi ise kardeşi Bayezid ile yaptığı taht kavgasında, Sokullu Mehmet Paşa II. Selimin tarafını tutmuştur. Tahta çıkmasına yardımcı olmuştur.

Hayatı Nasıl Yaşadı?

II. Selim yönetimi Sokollu Mehmed Paşa’ya devredip kendisi zevke ve sefaya dalmıştır. Gece hayatını sevmiştir. Av merakını her daim devam ettirmiştir. En çok bilinen özelliği ise içkiye düşkünlüğüdür. Bu sebeple kendisine sarhoş Selim dediler. İçki kullandığı için üç kıtaya yayılan imparatorluğu başkasına devredip ilgilenmemiştir. Halkın durumundan haberdar değildir. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra böyle bir padişah gelmesi halkı hiç memnun etmemiştir. Sarhoşluğu sebebi ile halk kendisini pek sevmemiştir. Tebdil-i kıyafet yapıp halkın arasına katıldığında halkın memnuniyetsizliğini görmüştür. İçkiye tövbe etmiştir.

Padişah ilan edildikten sonra ilk iş olarak Sarı Selim içkiyi serbest hale getirdi. Buna rağmen hayatının son dönemlerinde içkiye tövbe etmiştir. Halk arasında Sarı Selim ya da Sarhoş Selim olarak bilinen padişah II. Selim tüm zorlanmalarına rağmen türbesini bozmamıştır. Kimse onun içkiyi bırakabileceğini düşünmüyordu. Tövbe edince bun kimse inanamadı. O ise herkesi tandırdı. Sözünden dönmedi ve bir daha içki içmedi. İçki kadar kadınları, zevki sevdiği söylenir. Haremi çok kalabalık olmuştur. Yine de en sevdiği kadın ve gözdesi Nurbanu Sultan olmuştur.

Nurbanu Sultan karakter olarak annesi Hürrem Sultana çok benzemektedir. Onun gibi sarayın ve padişahın yönetimini de eline almıştır. Nurbanu Sultanı annesi de sevmiş ve onaylamıştır. Venedik doğumludur. Çok güzel, zeki, hırslı ve entrikacı olduğu söylenir. Rakipleri ile mücadelesini kazanmıştır.

Sarı Selim’in Sanat Aşkı

Ayasofya’yı Mimar Sinan’ın onarmasını istedi. Boşuna değil demek ki türbesi de ordadır. Babası gibi güzel bir cami yaptırmak istedi. Mimar Sinan İstanbul’da yer olmadığını belirtince Edirne teklifini reddetmedi. Şimdiki muhteşem yapı Edirne Selimiye Camii onun emriyle ve onun adına inşa edildi. Bilinenin aksine sarhoşluktan ölmedi. Yine Mimar Sinan’a yaptırdığı bir hamamı görmeye giderken baş dönmesi sebebi ile yere düştü. Birkaç gün sonra da vefat etti.

nsShHBDl

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir