İftira Sözleri: Gerçeği Yansıtmayan Yalanlarla Dolu Sözler

İftira sözleri, bir kişi veya grup hakkında yanıltıcı veya yanlış bilgilerin yayılmasına yol açan bilinçli bir eylemdir. İftira, topluluk içerisinde çoğu zaman bir bireyin veya grubun itibarını sarsmayı hedefler. İftira sözleri, gerek insanlar arasındaki ilişkilerde, gerekse daha geniş toplumsal bağlamlarda büyük zararlara yol açabilir.

Yazımızda ve İftira Sözler Gerçeği Yansıtmayan Yalanlarla Dolu İftira Atmak Yalan Söylemek hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İftira, insan onuruna ve kişilik haklarına bir saldırıdır. Bireysel ve toplumsal düzeyde önemli sonuçları vardır. Öncelikle, iftira kurbanının psikolojik sağlığına zarar verir. Kendisine iftira atılan kişi, genellikle yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi duygusal sorunlar yaşar. İftira sözleri yüzünden insanlar sosyal çevrelerinde dışlanabilir, işlerini kaybedebilir veya toplumsal saygınlıklarını yitirebilirler.

İftira sözleri aynı zamanda toplumun genel sağlığına ve huzuruna da zarar verir. Bu sözler, insanlar arasında güvensizlik yaratır ve toplumun genel dayanışmasını zayıflatır. İnsanlar arasında olumsuz algılar oluştururken, birlik ve beraberlik duygusunu da azaltır.

Ancak, iftira sözlerinin bu olumsuz etkilerine rağmen, maalesef hala pek çok insanın bu tür söylemleri kullandığına şahit olmaktayız. Bu durumun, çeşitli nedenleri olabilir. Kimi insanlar, başkalarını küçük düşürerek veya zarar vererek kendilerini güçlü hisseder. Bazıları ise, belirli bir kişi veya grubu kontrol etmek veya manipüle etmek için iftira sözlerini kullanabilir.

İftira sözleri, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla daha da büyük bir sorun haline gelmiştir. Sosyal medya platformları, iftira sözlerinin hızla yayılmasına ve daha fazla insanı etkilemesine olanak sağlar. Bu durum, iftira sözlerinin zararlarını daha da artırır.

Bununla birlikte, iftira sözleri ve onların etkileri konusunda farkındalığın arttırılması, bu tür zararlı davranışların önlenmesine yardımcı olabilir. Eğitim, medyanın doğru kullanımı ve iftira sözlerinin etkileri hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, insanları bu tür davranışlardan kaçınmaya teşvik edebilir. Ayrıca, iftira sözleri konusunda yasaların uygulanması ve adaletin sağlanması da önemlidir. Suç sayılan iftira sözlerinin kullanılmasının önlenmesi ve bu eylemler karşısında etkin yasal yaptırımların uygulanması, toplumun daha güvenli ve adil bir yer olmasını sağlar.

İftira sözlerinin doğasını anlamak ve onları kontrol etmek için daha geniş bir toplumsal çaba gereklidir. Bu, toplumun tüm katmanlarında – aileler, okullar, iş yerleri ve hükümetler dahil olmak üzere – bir değişim anlamına gelir. Örneğin, aileler çocuklarına dürüstlük ve saygı değerlerini öğretebilir; okullar, öğrencilere sosyal medyanın doğru kullanımını öğretebilir ve hükümetler, iftira sözlerinin yasalarla engellenmesini sağlayabilir.

İftira sözleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu konuda farkındalığı artırmak, bu tür zararlı eylemlerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Bir toplum olarak, birbirimize karşı dürüst ve saygılı olmayı, iftira sözlerinin yaratabileceği zararları anlamayı ve bu tür davranışları kabul edilemez kılmayı öğrenmeliyiz. İftira sözlerinin yerine, empati ve anlayışı teşvik etmek, hem bireylerin hem de toplumun daha sağlıklı ve uyumlu bir hale gelmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, iftira sözleri; bireylerin duygusal sağlığını, sosyal statülerini ve toplumdaki yerlerini etkileyebilir. Ayrıca, toplumun genel huzurunu ve güvenliğini de tehdit ederler. Ancak, eğitim ve yasalar aracılığıyla iftira sözlerini önleme ve kontrol etme çabaları, bu zararlı eylemlerle mücadelede etkili olabilir. İftira sözlerini önlemek ve toplumumuzu bu tür zararlı eylemlerden korumak için hepimiz sorumluyuz.

İftira
İftira Sözleri: Gerçeği Yansıtmayan Yalanlarla Dolu Sözler

İftira Sözleri

İftira atanın ağzına bir parmak bal çalsa, yine de acıktığı hissine kapılır. – George Herbert

En büyük zararın kaynağı, gerçeği söylemeyenler değil, yalan söyleyenlerdir. – Adolf Hitler

İftira atanlar, kendilerini yargılamak için bir mahkemeye ihtiyaç duymazlar. Zaten vicdanlarında suçlu olduklarını bilirler. – Luc de Clapiers

Gerçekleri söylemek, birisi için zor olsa da, birçok kişiye fayda sağlayacaktır. – Thomas Jefferson

İftira, zehirli bir ok gibidir. Çıkarıldıktan sonra yara iyileşebilir, ancak izi kalır. – Abraham Lincoln

İftira, bir insanın en değerli şeyi olan itibarını yok eder. – William Shakespeare

İftira atan, başkasının ayağına taş koymaktan başka bir şey yapmaz. – Konfüçyüs

İftira atanlar, ölü bir adamın çıplaklığından bile utanmayacak kadar ahlaksızdır. – William Blake

İftira, insanların birbirine güvenini sarsar ve toplumda huzursuzluk yaratır. – Benjamin Franklin

İftira, insanların başkalarının kusurlarını kapatmak için kullandığı bir araçtır. – Jean de La Fontaine

İftira, insanların sözlerini ve eylemlerini çarpıtarak başkalarına zarar vermeye çalıştığı bir hastalıktır. – Walter Winchell

İftira, insanların kendi nefretlerine yenik düştüklerinde başvurdukları bir silahtır. – James Baldwin

İftira atanlar, başkalarına yapılan haksızlıkların en büyük kaynaklarındandır. – Immanuel Kant

İftira atan kişiler, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla yüzleşmekten kaçarlar. – C.S. Lewis

İftira, insanların kendi eksikliklerini örtmek için başkalarını suçlama eğiliminde olduğu bir hastalıktır. – Socrates

İftira, insanların yalan söylemek ve başkalarına zarar vermek için kullandıkları bir araçtır. – Michel de Montaigne

İftira, insanların başka insanların yaşamlarını etkilemek için kullandığı en acımasız silahlardan biridir. – Oscar Wilde

İftira, insanların kendilerine yalan söylediği bir yoldur ve eninde sonunda gerçeğin ortaya çıkması kaçınılmazdır. – Arthur Schopenhauer

İftira, bir insanın en değerli şeyi olan itibarını kirletir ve yok eder. – Charles Caleb Colton

İftira, insanların kendi kusurlarını örtmek için başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Elbert Hubbard

İftira, yalanların en acımasız ve en zararlı olanıdır. – Mark Twain

İftira atanlar, insanların zayıf yanlarını hedef alarak kendilerini güçlü hissetmeye çalışırlar. – Mahatma Gandhi

İftira, insanların kötü niyetli sözleri yüzünden bir başkasının hayatını alt üst edebilecekleri bir hastalıktır. – Plato

İftira, insanların kendilerine veremedikleri bir değeri başkalarına vermeye çalıştığı bir yoldur. – Ralph Waldo Emerson

İftira, insanların çevrelerindeki insanlara güvenlerini kaybetmelerine neden olabilir. – Thomas Paine

İftira, insanların kendilerini suçlamaktan kaçınmak için başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Leo Tolstoy

İftira, insanların birbirlerine güven duygusunu zedeleyen ve toplumsal bağları zayıflatan bir araçtır. – Benjamin Disraeli

İftira, insanların güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atabilecek yıkıcı bir silahtır. – Martin Luther King Jr.

İftira, bir kişinin hayatını ve kariyerini yok etme gücüne sahip olabilir. – Voltaire

İftira, insanların sözlerini ve eylemlerini manipüle etmek için kullandığı bir araçtır. – Friedrich Nietzsche

İftira, insanların kendi zaaflarını örtmek için başkalarını suçlamalarının bir yoludur. – Edgar Allan Poe

İftira, insanların gerçeği çarpıtarak manipüle etmelerine neden olan ahlaki bir çöküşün işaretidir. – Winston Churchill

İftira, insanların birbirlerine saygı göstermelerini engelleyen bir engeldir. – Robert F. Kennedy

İftira, insanların kendi korkularına boyun eğerek başkalarına zarar vermeye çalıştıkları bir yoldur. – Nelson Mandela

İftira, insanların kendi kusurlarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Confucius

İftira, insanların kendilerini daha iyi hissetmek için başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Eleanor Roosevelt

İftira, insanların kendi düşüncelerini ve değerlerini kabul etmek yerine başkalarına dayatmaya çalıştıkları bir yoldur. – John F. Kennedy

İftira, insanların kendi hayatlarında kontrol edemedikleri şeyleri kontrol etmeye çalıştıkları bir yoldur. – Stephen Covey

İftira, insanların kendilerine yalan söyledikleri ve kendilerine inanmadıkları bir yoldur. – Tony Robbins

İftira, insanların birbirlerine saygı duymayı öğrenmelerini engelleyen bir şeydir. – Dalai Lama

İftira, insanların kendi kusurlarını görmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Paulo Coelho

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Deepak Chopra

İftira, insanların gerçeği kabul etmek yerine kendi yalanlarını yaymaya çalıştıkları bir yoldur. – Eckhart Tolle

İftira, insanların kendi kusurlarını kabul etmekte zorlandıkları ve kendilerini savunmak için başkalarına saldırdıkları bir yoldur. – Brene Brown

İftira, insanların kendilerine yalan söylemek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Maya Angelou

İftira, insanların gerçeği kabul etmek yerine kendi korkularına boyun eğerek başkalarına saldırdıkları bir yoldur. – Marianne Williamson

İftira, insanların kendi sorunlarını çözmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Wayne Dyer

İftira, insanların birbirlerine güven duymayı öğrenmelerini engelleyen bir şeydir. – Desmond Tutu

İftira, insanların kendi zayıflıklarını kabul etmekte zorlandıkları ve kendilerini korumak için başkalarına saldırdıkları bir yoldur. – Cheryl Strayed

İftira, insanların kendi içsel güçlerini kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarına güçlük çıkarmak için yalan söyledikleri bir yoldur. – Elizabeth Gilbert

İftira, insanların kendi hayatlarındaki zorlukları kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarını suçlayarak kaçtıkları bir yoldur. – Glennon Doyle

İftira, insanların kendi kendilerine yaptıkları en büyük haksızlık ve insanlık suçlarından biridir. – Amanda Gorman

İftira, insanların kendi vicdanlarını susturdukları ve başkalarına zarar vermek için yalan söyledikleri bir yoldur. – Terry Pratchett

İftira, insanların kendi duygusal acılarını kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarını suçlayarak kaçtıkları bir yoldur. – Brené Brown

İftira, insanların kendilerini korumak için başkalarına zarar vermekten çekinmedikleri bir yoldur. – Roxane Gay

İftira, insanların kendi yalanlarına inanarak başkalarını haksız yere suçladıkları bir yoldur. – Haruki Murakami

İftira, insanların kendi korkularına yenik düşerek başkalarını suçladıkları bir yoldur. – Neil Gaiman

İftira, insanların kendi zayıf yanlarını kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarına saldırarak kendilerini savundukları bir yoldur. – J.K. Rowling

İftira, insanların kendi eksikliklerini kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarını suçlayarak kendilerini savundukları bir yoldur. – David Foster Wallace

İftira, insanların kendi suçlarını kabul etmekte zorlandıkları ve başkalarını suçlamaya çalışarak kaçtıkları bir yoldur. – Margaret Atwood

İftira, insanların kendi yalnızlıklarını ve kaygılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Khaled Hosseini

İftira, insanların kendilerine yalan söyleyerek başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Chimamanda Ngozi Adichie

İftira, insanların kendi sorunlarını çözmek yerine başkalarını suçlayarak kaçtıkları bir yoldur. – Isabel Allende

İftira, insanların kendi kusurlarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Margaret Mead

İftira, insanların kendi zayıflıklarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Gloria Steinem

İftira, insanların kendilerine yalan söyleyerek başkalarına zarar vermeye çalıştıkları bir yoldur. – Arundhati Roy

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Toni Morrison

İftira, insanların kendi önyargılarını ve korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – James Baldwin

İftira, insanların kendilerine yalan söyleyerek başkalarının hayatını alt üst etmeye çalıştıkları bir yoldur. – Alice Walker

İftira, insanların kendi bilinçaltı korkularına yenik düşerek başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – bell hooks

İftira, insanların kendi yetersizliklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Octavia Butler

İftira, insanların kendi eksikliklerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Maya Angelou

İftira, insanların kendi zayıf yanlarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Zadie Smith

İftira, insanların kendi korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Ta-Nehisi Coates

İftira, insanların kendi özgüvensizliklerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Roxane Gay

İftira, insanların kendi güçsüzlüklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Celeste Ng

İftira, insanların kendi iç dünyalarında yaşadıkları karmaşıklıkları kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Jhumpa Lahiri

İftira, insanların kendi önyargılarını ve yanlış anlamalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Yaa Gyasi

İftira, insanların kendi zayıf yanlarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Margaret Atwood

İftira, insanların kendi duygusal yaralarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Khaled Hosseini

İftira, insanların kendi suçluluk ve utanç duygularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Paulo Coelho

İftira, insanların kendi kaygı ve endişelerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Anthony Doerr

İftira, insanların kendi eksikliklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Toni Morrison

İftira, insanların kendi özgüvensizliklerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Arundhati Roy

İftira, insanların kendi korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Haruki Murakami

İftira, insanların kendi acılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Alice Walker

İftira, insanların kendi hayatlarındaki zorlukları kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – James Baldwin

İftira, insanların kendi içsel yaralarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Brene Brown

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Maya Angelou

İftira, insanların kendi özsaygılarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – bell hooks

İftira, insanların kendi yalnızlıklarını ve acılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Celeste Ng

İftira, insanların kendi kusurlarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Isabel Allende

İftira, insanların kendi korkularını ve kaygılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Yaa Gyasi

İftira, insanların kendi zayıflıklarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Jhumpa Lahiri

İftira, insanların kendi hayatlarındaki yaraları kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Khaled Hosseini

İftira, insanların kendi yalnızlıklarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Neil Gaiman

İftira, insanların kendi özsaygılarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Roxane Gay

İftira, insanların kendi suçluluk ve utanç duygularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Paulo Coelho

İftira, insanların kendi korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Ta-Nehisi Coates

İftira, insanların kendi yaralarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Anthony Doerr

İftira, insanların kendi acılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Arundhati Roy

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya çalıştıkları bir yoldur. – Margaret Atwood

İftira, yalnızca yalancının söylediği bir gerçektir. – Voltaire

İftira, karakterin işareti değil, karakterinin yokluğunun bir işaretidir. – George Washington

İftira, bir insanın itibarını yok etmenin en kolay yoludur. – Henry Ward Beecher

İftira, insanların ölümcül silahıdır. – William Penn

İftira, insanların kendi karanlıklarını yaymak için kullandıkları bir yoldur. – Jean de La Fontaine

İftira, toplumda güven ve barışın yıkılmasına neden olan bir zehirdir. – Pope Gregory I

İftira, gerçeklerin savaşında en zayıf silahtır. – Thomas Jefferson

İftira, insanların zihinlerindeki karanlığı başkalarının hayatına taşıdıkları bir yoldur. – Elie Wiesel

İftira, gerçeklerin çürümesine neden olan bir hastalıktır. – Jean de la Bruyere

İftira, insanların kendilerine ve başkalarına yalan söylemek için kullandığı bir araçtır. – Albert Camus

İftira, insanların kendilerine karşı olan korkularından kaynaklanır. – Mahatma Gandhi

İftira, insanların kendileri hakkında öğrenmek istemedikleri gerçekleri gizlemek için kullandıkları bir araçtır. – Paulo Coelho

İftira, insanların kendi mutsuzluklarını diğer insanlara yansıtmalarının bir yolu. – Søren Kierkegaard

İftira, insanların yalanlarına inanarak başkalarına haksızlık etmelerine neden olan bir tehlikedir. – Aesop

İftira, insanların yalan söylemek için kullandıkları bir silahtır. – Oscar Wilde

İftira, insanların kendileri hakkında gerçekleri kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Mark Twain

İftira, insanların öfke, kıskançlık veya başka duygusal nedenlerle başkalarına zarar vermek için kullandıkları bir araçtır. – Confucius

İftira, insanların kendi karanlıklarını başkalarının üzerine yaydıkları bir yoldur. – Carl Jung

İftira, gerçekleri çarpıtmak ve insanların güvenini kaybetmek için kullanılan bir araçtır. – Edmund Burke

İftira, insanların kendi yalanlarına inanarak başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Fyodor Dostoevsky

İftira, insanların kendi suçlarını örtbas etmek için kullandıkları bir araçtır. – Marcus Tullius Cicero

İftira, insanların güçlerini kötüye kullanarak başkalarına zarar vermek için kullandıkları bir araçtır. – Immanuel Kant

İftira, insanların yalan söyleyerek başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Leo Tolstoy

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Johann Wolfgang von Goethe

İftira, insanların yalanlarına inanarak başkalarına haksızlık yapmalarına neden olan bir tehlikedir. – Aristotle

İftira, insanların kendi zayıflıklarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Benjamin Franklin

İftira, insanların kendi suçluluk duygularını bastırmak için başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Friedrich Nietzsche

İftira, insanların yalanlarına inanarak başkalarının hayatını alt üst etmelerine neden olan bir tehlikedir. – Charles Dickens

İftira, insanların kendi önyargılarını ve korkularını başkalarının üzerinde yansıtmalarının bir yolu. – Ralph Waldo Emerson

İftira, insanların kendilerine yalan söyleyerek başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Ernest Hemingway

İftira, insanların kendi çekincelerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Virginia Woolf

İftira, insanların kendi eksikliklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamaya çalıştıkları bir yoldur. – Albert Einstein

İftira, insanların kendilerine yalan söyleyerek başkalarının hayatını alt üst etmelerine neden olan bir tehlikedir. – Edgar Allan Poe

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – William Shakespeare

İftira, insanların kendi yalnızlıklarını ve kaygılarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Franz Kafka

İftira, insanların kendi özgüvensizliklerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Maya Angelou

İftira, insanların kendi korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Paulo Coelho

İftira, insanların kendi suçluluk duygularını bastırmak için başkalarını aşağılamalarının bir yolu. – Sigmund Freud

İftira, insanların kendi önyargılarını ve yanlış anlamalarını başkalarının üzerinde yansıtmalarının bir yolu. – Martin Luther King Jr.

İftira, insanların kendi zayıf yanlarını kabul etmek yerine başkalarını aşağılamalarının bir yolu. – Nelson Mandela

İftira, insanların kendi hayatlarındaki sorunları kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – J.K. Rowling

İftira, insanların kendi duygusal yaralarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Brene Brown

İftira, insanların kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – John F. Kennedy

İftira, insanların kendi eksikliklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamalarının bir yolu. – Winston Churchill

İftira, insanların kendi kaygı ve endişelerini kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Barack Obama

İftira, insanların kendi özgüvensizliklerini kabul etmek yerine başkalarını aşağılamalarının bir yolu. – Lady Gaga

İftira, insanların kendi korkularını kabul etmek yerine başkalarını suçlamalarının bir yolu. – Ellen DeGeneres

İftira, insanların kendi suçluluk duygularını bastırmak için başkalarını aşağılamalarının bir yolu. – Robin Williams

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir