Hanefilik Mezhebi Hakkında Neler Biliyorsunuz? Özellikleri Nelerdir?

İslam dininde yer alan Sünni fıkıh mezheplerinden olan Hanefilik mezhebine ülkemizde çok sık rastlıyoruz. Dört Sünni mezhep arasında en çok nüfusa sahi p olan Hanefilik mezhebi aynı zamanda İslam âleminin %60‘lık oranına da sahiptir

Bu içerikte ve Hanefilik Mezhebi Hanefilik Özellikleri Hanefilik Hakkında Bilgi Hanefilik Mezhebi İnançları Hanefilik hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

. Bu mezhebin kurucusu olan Ebu Hanefi, mezhebe de adını veren kişidir. Ebu Hanefi yaşadığı dönemlerde en büyük imam anlamına gelen İmam-ı Azam unvanın sahipti. Yaşadığı dönemde dini görüşlerini bir sonraki nesille aktarabilmek için okul kuran ve öğrenci yetiştiren Ebu Hanefi, Hanefiliğin temellerini bu şekilde atmıştır. Kısa zaman içerisinde Ebu Hanefi’nin görüşleri bir mezhep haline dönüşmüş ve Hanefiliği oluşturmuştur. 

Hanefilik
Hanefilik Mezhebi Hakkında Neler Biliyorsunuz? Özellikleri Nelerdir?

Hanefi ve Hanefilik

Hanif sözcüğünden türeyen Hanefi, anlam olarak Allah’ın emirlerini yerine getiren demektir. Takva sahibi, yasaklardan uzak duran kişi anlamındaki Hanefilik İslam’da yer alan MALİKİ, Hanbeli ve Şafii mezheplerinin dördüncüsüdür. Hanefi mezhebine göre Kur’an-ı Kerim esas kaynaktır.  Kur’an hükümlerinden çıkılmaz ve önemli meselelerin çözümü için Kur’an’a başvurulur. Kur’an’da net bir cevap bulamayan Hanefiler hadisleri esas alarak ilerlerler. Hadisler de çözüm olmadıysa eğer bir kişi içtihat yapar. Bu sebeple de Hanefiler ehl-i rey olarak tanımlanır. İçtihat yani düşünerek hareket etmeyi benimseyen mezhep, akıl ve iradeyi ön planda tutar. 

İmam Ebu Hanife Kimdir?

Asıl adı Numan İbn Sabit olan İmam Ebu Hanife, 80/699 yılında Küfe’de doğarak, 150/767 yılında da Bağdat’ta vefat etmiştir. Hanefi, hocası olan Hammad İbn Ebi Süleyman’dan fıkıh dersi aldı ve İmam Ca’fer es- Sadık, Muhammed Bakır hazretlerinden de yararlandı. 

Hocası Hammad’ın vefatı sonrasında münazara şeklinde ders vermeye başlayan Hanefi, İmam Muhammed ile müzakereler eder bu müzakeratları kaleme alırdı. Hanefi mezhebinde yer alan Zahiru’r-Rivayedenilen ilk eser Ebu Hanife, İmam Muhammed ve Ebü Yusuf’un görüşlerinden oluşur. Bu görüşler ise şu şekildedir;

 • El-Asl, el-Camius’-Sağir, el-Camiu’l-Kebir, es-Siyeru’s-Sağır, es-Siyeru’l-Kebir ve ez-Ziyadat.

Hanefilik Mezhebinin Özellikleri 

 • Hanefilik mezhebinde iman etmek gönülden gelmelidir. 
 • Allah’ın emirlerine önem veren mezhepte bu emirleri inkâr etmeyen kişiler dinden çıkarılmaz.
 • Allah tektir ve sıfatlarını tartışmakta doğru değildir. 
 • Mezhebe göre İslam’ın başında olan kişiye itaat edilir aynı zamanda sahabelerin fetvaları da çok önemlidir. 
 • Hanefiliğe göre kitap, sünnet, sahabe fetvaları, örf ve adetler, kıyas, icma, istihsan delil olarak kabul edilir. 
 • Bu mezhebe göre kadere inanmak şarttır.

Hanefilik Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Tacikistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Bangladeş ve Pakistan’da yaygındır. 1.7 Milyar İslam nüfusunun %60’ını Hanefiler oluştururlar. Dört büyük fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefilik orta Doğu ülkelerinde oldukça etkilidir. 

Hanefilik Mezhebine Göre Haram Olan Hayvanlar

Hanefilik mezhebine göre kanıt sunularak bazı hayvanların yenilmesi haramdır. Bu hayvanlardan biri balıktır. Balık kendiliğinden ölür ise ancak helal sayılır. Balık dışındaki deniz canlılarının kendiliğinden ölmesi durumunda yenilmesi ise haramdır. Hem suda hem de karada yaşayan yengeç, yılan, timsah ve kaplumbağa gibi hayvanların yenmesi de haramdır. Bunun yanı sıra Hanefiliğe göre alkol ve uyuşturucu gibi zihni uyuşturan maddelerin tüketilmesi de haramdır. 

Hanefiliği Diğer Mezheplerden Ayıran Namazda Yapılması Gereken Kurallar 

Hanefilik mezhebine göre namazda Müslümanların uyması gereken mutlak kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde namaz bozulacaktır. Bu kurallar ise şu şekildedir;

 • Baş açık bir şekilde namaz kılmak,
 • Yırtık ve kirli elbiseler ile namaz kılmak, ( imkân yok ise kılınabilir)
 • Namaz kılarken göğe bakmak ya da gözleri tamamen kapalı bir şekilde namaz kılmak,
 • Esneme geldiği anda elinin tersi ile ağzı kapatmamak,
 • Namaz kıyafeti üzerinde herhangi bir canlıya ait resim bulunması,
 • Farz namazında vücudu bir yere dayamak,
 • Ön saflarda yer olmasına rağmen tek başına, arka tarafta namaz kılmak,
 • Elinde bir nesne tutarak namaz kılmak,
 • Secdeden kalkerken ayaklardan birini öne atıp destek alarak doğrulmak,
 • Cemaatle namazda uygunsuz davranmak ve aceleci olmak. 

Hanefilik Mezhebinde Abdest Bozan Şeyler 

 • Abdestliyken gaz çıkartmak,
 • Vücudun ön ya da arka tarafından, kan, idrar, irin, meni gelmesi
 • Vücudun herhangi bir yerinin iğne ucu kadar bile kanaması,
 • Kişinin ağız dolusu bir şekilde kusması,
 • Teyemmüm alan kişinin abdest alacak bir su görmemesi ile abdesti bozulmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir