Hamile Kalabilmek İçin Hangi Dualar Edilir? Gebe Kalmayı Sağlayacak Etkili Dualar

Hemen her Müslüman aile, çocuğu veya çocukları olsun ister. Bazen hamilelik süreci uzun sürer bazen de gebelik için tedavi gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kıyamet zamanı gelip çattığında sizlerin çokluğu ile kıvanç duyacağım demiştir. Bu hadisten sonra bizler de hayırlı evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Hayırlı bir hamilelik ve çocuk için dua etmek gerekir. Sizler için en etkili, denenmiş, sure ve duaları derledik. Meryem Suresi gebelik için nasıl okunmalı?

Her kişinin sağlık durumu diğeriyle aynı değil. Bazen kadında bazen erkekte çeşitli rahatsızlık nedeni ile çocuk olmayabiliyor. Tıp gelişti, tabi çareler çok ama bazen onlar da bir çözüm bulamıyor. Etraftan duyduysanız, 10 sene boyunca çocukları olmayan ailenin gün gelir çocukları olur. Buna iyileşme deyin, ilahi güç deyin, nasıl adlandırırsanız adlandırın ama ALLAH izin vermeden hiçbir şey olmaz.

ALLAH’a candan inanın, sadece ona güvenin, sırtınızı O’na yaslayın, dayanın, evladım olmuyor diye de kafanıza takmayın. Siz yaradan Rabbimizden hayırlısı talep edin, gerisini O’na bırakın. Tabii, sadece dua ile de olmaz. Tıbbi olarak çözülecek bir sorunsa değerlendirin. Neticede o çözümün bulunmasına yardımcı olan da Yüce Mevla’mızdır. 

Hz. Zekeriya Çocuk Sahibi Olabilmek için Şu Duayı Etmiştir

ALLAH’ım! Kuşku yok ki, artık kemiklerim gevşedi, kafam da ilerleyen yaşım nedeniyle alevlendi, hiçbir zaman dua ederken neşesizliğe kapılmadım. İşin aslı, benden sonra gelecekler için endişelendim, eşimin çocuğu olmuyor, kısırdır. Lütfen o mübarek katından varis hediye et. O benim ve Yakupoğulları’nın varisi konumuna geçsin. ALLAH’ım! O varisi razı olunanlardan eyle. (Meryem Suresi 3-4-5-6. Ayet)

Ayrıca İmran Suresi 38. Ayette Der ki: Bunun üzerine Zekeriya, Rabbine dua etti ve dedi ki: “Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitensin.”

Hamile Kalabilmek için Hangi Dualar Edilir? Gebe Kalmayı Sağlayacak Etkili Dualar
Hamile Kalabilmek için Hangi Dualar Edilir? Gebe Kalmayı Sağlayacak Etkili Dualar

Hamile Kalabilmek için Okunabilecek Etkili Sure ve Dua Tavsiyeleri

Hepimiz bir çocuk isteriz ama önemli olan onun hayırlı olmasıdır. Dua ederken de bu ayrıntıları vermek gerekir. Gerçi ALLAH’tan istediğimiz her şey için önce hayırlıysa nasip et dememiz gerekir. Bildiğiniz üzere, bizleri her türlü kötülükten sakınan duaların başında Ayetel Kürsi yer alır. 

Bizler için en mübarek günlerden olan Cuma gece vakti yedi kere Ayetel Kürsiyi okuyun. Bunun ardından da yine yedi sefer Ya Rahmân, Ya Rahîm, Ya Halim, Ya Kerim, Ya Rezzâk, Ya Hannan, Ya Deyyan, Ya Hâkim, ALLAH’ın en güzel 99 isminin hatırına bu kuluna hayırlı çocuk ver. 

Hayırlı bir çocuk isteyen aileler Kenzül Arş duasını yönü kıbledeyken okumalıdır. Ardından yedi sefer Ayetel Kürsi okuyun. Dilerseniz bir kere de Türkçesini söyleyebilirsiniz. 

Kenzül Arş Duası Arapça Latince Okunuşu

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
 • La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
 • Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
 • La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
 • Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
 • Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
 • Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
 • İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duası Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum
 • Hak, Hükümdar ve Tek olan Allah’tır. O’ndan başka Rab yoktur.
 • Metin olan Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Bzim ve atalarımızın tek Rabbidir.
 • O’ndan başka ilah yoktur.
 • O, her şeyden münezzehtir.
 • Rabbim! Ben zalimlerden oldum. Beni affet. Senden başka yaratan yok.
 • Ortağı yoktur.
 • Tüm irade ve yönetim ona aittir.
 • En iyi iltifatlar onun içindir.
 • Sadece o diriltir ve sadece o öldürür.
 • Sonsuza kadar var olacak. Dönüş kesinlikle ona olacaktır.
 • Her şeye kadirdir ve biz sadece ona soruyoruz.
 • Rabbim! Cebrail’in ve Mikail’in (a.s.) kanadı üstünde yazılı adın saygısına,
 • İsrafil’in (a.s.) alnına kazınmış adın hürmetine,
 • Azrail’in (a.s.) avucuna yazılmış adın saygısına ve sadece Senin vermiş olduğun şiddetli ve korkulu adın hürmetine ve kullarının sadece sende olan bilinmeyenlerin saygısına, 
 • İslam’ı tamamladığın kendi adın hürmetine ve Hz. Âdem’in (a.s.) cennetten ne zaman ki indirildi ve Rabbine söyledi ve Rabbi de kabul eyledi işte o adın saygısına,
 • Şit’in (a.s.) Rabbine söylediği adın hürmetine,
 • Arşı sırtlayan melekleri kendinden kuvvetlendirdiğin adın saygısına, 
 • Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı adın saygısına, 
 • Kullarına verdiğini sonsuz rahmeti eriştirdiğin adın saygısına, 
 • Senin kullarına söyledin bütün kelimelerin hürmetine, 
 • İbrahim (a.s.) ne zaman ki ateşe gönderildi ve sana bir adla seslendi, o ateş yok oldu ve mutlulukla sona erdi işte o adın saygısına,
 • İsmail (a.s.) tam kesileceği sırada sana bir isimle söylendi ve Sen onu duydun ve o durumdan çekip aldın, işte o adın hürmetine, 
 • İshak (a.s.) Rabbine yakardı, Sen ki onu duydun ve istediklerini kabul edin, işte o adın saygısına,
 • Hud (a.s.) Rabbine hangi adla söylendiyse o ismin saygısına,
 • Yakup (a.s.) Rabbine nasıl bir ad ile dua etti ki, Rabbi olarak ona görmeyi tekrar nasip ettin, üstüne de evlatlarını bağışladın, işte o adın saygısına,
 • Davut (a.s.) Rabbine ne söyledi de Rabbi ona halifelik makamını uygun gördü, ve en sert maddelerden demiri yumuşacık yaptı, o adın saygısına,
 • Süleyman (a.s.) ki o öyle bir dua söyledi ki Rabbi onu dünyanın hükümdarı ilan etti, o adın saygısına, 
 • Eyüp (a.s.) Rabbine nasıl bir ad ile seslendi ki Rabbim onu bütün dertlerinden arındırdı, işte o adın saygısına, 
 • Meryem oğlu İsa (a.s.) öyle bir şey söyledi ki sen elçinin sesini duydun ve ölmüş bir bedeni tekrar canlandırdın, o adın saygısına, 
 • Musa (a.s.) Rabbine ne söyledi ki Sen ona Tur’da hitap ettin o adın saygısına, 
 • Firavun’un karısı Asiye (a.s.) Rabbine ne dedi ki ona cenneti nasip ettin, o adın hürmetine, 
 • İsrailoğulları zor durumda sana ne söylediler de sen onları denizin ortasından çekip kurtardın, o adın saygısına, 
 • Hızır (a.s.) Rabbine ne söyledi de hiçbir kulun yapamadığını yapıp suda yürümeye başladı, işte o adın saygısına,
 • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) mağarada sana ne dedi de son onu her şeyden çekip kurtardın, o adın saygısına senden talep ediyorum. 
 • Hiçbir endişe yok ki senden cömerti, yücesi ve büyük yok. Bize bir tek Yaradan Rabbimiz kafidir. O ki en güzel vekildir. Hayırlı işleri uygulamayı, şer işlerden de sakınmaya yalnızca senin kudretin yeter çünkü sen ulu ve büyüksün. Rabbim! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e onun soyuna, yanında olanlara desteğini esirgemesin onları her daim korusun. Âmin.

Hamile Kalmak için 41 Tane Hurmaya Meryem Suresi Okuyun

Uzun zamandır çocuk isteyen ama olmayan kişiler için Meryem Suresi en etkili dualardandır. Hayırlı bir hamilelik ve evlat için 41 tane hurmaya teker teker Meryem Suresi okuyun. Tabii, sureyi okumadan önce niyetinizi net şekilde belirtin. Gebelik isteyen kadın bu meyveleri yemelidir. Şeker hastalığı, alerjisi olanlar farklı duaları, zikirleri denemelidir. 

Hayırlı Bir Çocuk İsteyenler için Söylenebilecek Esmaül Hüsna Zikirleri Nelerdir?

 1. Allahumme Ya Evvelü zikrini gebe kalmak niyeti ile yüz kere okunmalıdır. 
 2. Allahumme Ya Mubdiu zikri, hamile olup çocuğunu kaybetme ihtimali olan anne adayları okumalıdır.
 3. Allahumme Ya Mucib zikrini 60 sefer okuyun, ALLAH’ın da müsaadesiyle ettiğiniz dualar kabul olabilir. 
 4. Allahumme Ya Semiu hiçbir şey söylemeden 100 kere okunduktan sonra duaya başlanırsa yaradan Rabbimizin izniyle kabul olacaktır. 
 5. Allahumme Ya Varis zikrini 707 sefer söylediğinizde hayırlı bir evlada sahip olmanız mümkün olabilir. 
42429