Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nelerdir? Siyasi, Dini, Ekonomik ve Bilimsel Neticeleri

Haçlı seferleri

Haçlı seferleri birçok ülkenin tarihi bakımından etkilenmesine neden olan seferlerdir. Tarihi olarak birçok açıdan sonuçlar meydana getirmişlerdir. Haçlı seferlerinin sonuçları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Haçlı
Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nelerdir? Siyasi, Dini, Ekonomik ve Bilimsel Neticeleri

Haçlı seferlerinin sonuçları haçlıların geçtiği birçok ülke ve medeniyette değişikliğe neden olmasının yanında haçlıların da zamanla kimliklerini değiştirmelerine ve gittikleri ülkelerden edindikleri bilgileri kendi ülkelerinde kullanmalarına neden olmuştur. Haçlı seferlerinin sonuçlarını siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan değerlendirmek mümkündür.

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları

 • Haçlı seferleri sırasında derebeylik sisteminin çökmesi nedeniyle Avrupa’da merkezi krallıklar ortaya çıkmıştır. Bu seferlerde yer alan soyluların eski güçlerini yitirmeleri ve bir çoğunun hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasi yapılanma değişmiştir.
 • Haçlı seferleri ile uğraşan Türklerin ilerlemesi durdurulmuş böylelikle daha batıya yönelmeleri geciktirilmiştir.
 • Haçlı seferleri Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Bizans etkinliğinin artmasına neden olmuştur.
 • Haçlılar ile savaşan Türkler İslamiyet’in yayılmasında daha hızla etkin olmuş ve Sebahattin Eyyubi gibi birçok hükümdarın saygınlığı daha da artmıştır.

Haçlı Seferlerinin Dinî Sonuçları Nelerdir?

 • Haçlı seferleri sonucunda Katolik kilisesi ve Ortodoks kilisesi daha fazla ayrıma uğramış ve aralarında rekabet doğmuştur.
 • Kudüs gibi önemli ve kutsal şehirlerin Müslümanlar tarafından alınması Hristiyan din adamlarına olan güveni sarsmıştır.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Sonuçları

 • Haçlı seferleri ticaretin gelişmesine ve ticari yolların daha da değerlemesine zemin hazırlamıştır.
 • Batı Akdeniz limanları önem kazanmıştır.
 • Avrupa’da tüccarlar gelişme gösteriş Doğu ve batı yönünde ticaret yapılması artmış ve tüccarlar bu dönemden sonra faaliyetlerini arttırmıştır.
 • Haçlı seferlerine maddi destek vermek isteyen krallar Venediklilerden borç para almış böylelikle bankacılık sistemi ortaya çıkmıştır.
 • Doğudan alınan bazı ürünler Avrupalı tüccarlar ile batıya götürülerek geliştirilmiştir. Bunlar arasında kumaşlar, porselen, cam eşyalar, ipek ve baharat ve yün halılar bulunmaktadır.
 • Seferler sonucunda birçok ülke tahrip edilerek ülkelerin gelişmesi için gerekli olan ekonomik faaliyetler ve tarım faaliyetleri durmuştur.

Haçlı Seferlerinin Bilimsel Ve Kültürel Sonuçları

 • Haçlı seferlerinin en önemli sonuçları arasında sayılan pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından öğrenilerek geliştirilmesidir.
 • Haçlı seferleri sayesinde İslam kültürünü ve medeniyetini tanıyan Avrupalılar birçok ilim adamının eserlerini tercüme ederek kültürel anlamda gelişme sağlamışlardır.
 • Avrupalılar bu seferlerden sonra bilim alanlarında daha fazla gelişme göstermiş ve birçok fikir akımının ortaya çıkması sağlanmıştır.

eQxdj1TH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir