Fiziksel, Biyolojik Ve Toplumsal Yasalara Örnekler

Fiziksel, Biyolojik Ve Toplumsal Yasalar

İnsan yaşamında önemli olan ve daha önce birçok şekilde araştırılarak denendikten sonra kabul edilen kurallara yasalar adı verilmektedir. Özellikle bilimsel araştırmalarda oldukça önemli olan yasalar her bilimin kendi çerçevesinde kabul ettiği önemli kurallar olarak kabul edilmektedir. Bu bilgiler ışığında fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara 10 adet örnek vererek sizler için hazırladık.

Bu makalede ve Fiziksel Yasalar Biyolojik Yasalar Toplumsal Yasalar Örnekler Doğa Yasaları Evrensel Yas ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Fiziksel,
Fiziksel, Biyolojik Ve Toplumsal Yasalara Örnekler

Fiziksel yasalar, bilimsel olarak maddenin oluşumunu inceleyen, maddenin yapısı, maddenin hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkiler gibi konuları inceleyen yasalardır.

Fiziksel yasalara örnek

 1. Suyun kaldırma kuvveti,
 2. Yer çekimi kuvveti,
 3. Basınç kuvveti,
 4. Suyun buharlaşması,
 5. Hava basıncı,
 6. Isıtılan metalin genleşmesi,
 7. Suyun kaynama noktası,
 8. Buzun erime noktası,
 9. Suyun özkütlesi,
 10. Özgül ağırlık,

Fiziksel yasalara örnek olmaktır. Bu yasalar bilimsel olarak geçerliliği kabul edilen kurallardır.

Biyolojik yasalar ise, diğer yasalar gibi evrensel olarak kabul edilmektedir. Biyolojik yasalar da deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan kurallardan oluşmaktadır.

Biyolojik yasalara biyolojik konular içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu yasalar şöyle örnek vermek mümkündür.

Biyolojik yasalara örnek

 1. Bir canlının doğması,
 2. Bir canlının üremesi,
 3. Bir canlının gelişmesi,
 4. Canlılığın devam etmesi,
 5. Canlılığın sona ermesi,
 6. DNA’nın yapısı,
 7. RNA’nın yapısı,
 8. Hareket Sistemi,
 9. Dolaşım Sistemi,
 10. Boşaltım Sistemi,

Toplumsal yasalar diğer yasalardan farklı olarak çok uzun yıllar toplumlar arasında yapılan incelemeler ve birleştirilen evrensel kurallar ile hazırlanmaktadır. Bu yasalar toplumsal varoluş, toplumsal gelişim, toplumsal değişim ve çözülme ile ilgili yasalardır. Toplumsal yasalar insan topluluklarının yaşantıları ile ilgilenmektedir.

Toplumsal yasalara örnek

 • Eğitim alınmasının faydaları ve ihtiyaç duyulması,
 • Şahıslar arasındaki eşitsizliklerin önlenmesinin ne kadar değerli olduğu,
 • Gelirlerin adil bir biçimde paylaştırılması,
 • Koşulların elverişli olmadığı hallerde, başka bir yere göç etmek,
 • Hukuk kurallarının ayrım yapmadan herkese adil biçimde uygulanması,
 • Deprem gibi doğal afetlerin ardından meydana gelenler ve insanların farklı bölgelere göç etme durumu,
 • Barınma gereksinimlerin giderilmesi,
 • Gelir dağılımı eğer dengesiz biçimde pay edilirse o halk içerisindeki huzur, barış ortamı son bulur,
 • Gelenek, görenek, örf ve adetlerinin uygulanması.
 • Toplumsal kanunlara örnek verilecek olursa, sınıf ayrımlarının yapılmaması diyebiliriz. Zengin ve fakir ayrımcılığının artması toplumda kaosa neden olabilir.
 • Toplumsal kanunlar, milletlerin hemen hepsinde benzerdir. Yani evrensel nitelikte sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir