Eyyam İsminin Anlamı

EYYAM İSMİNİN ANLAMI

Eyyam İsminin Anlamı Anne ve babalar tarafından çocuklarına koymuş olduğu isimler onların kişiliği hakkında bilgi verir.   Günümüz modern çağında popülariteden ve geleneklerden dolayı anne ve babalar çocuklarına isim koyarken yeni ve güncel isimleri tercih ederler. Yakın tarihimize kadar toplumumuzda modern isimler tercih edilse de bazı kesimler büyüklerinin isimlerini çocuklarına koymaya halen devam etmektedir. Bu durum atalarına olan saygıdan kaynaklanır. Birçok ismin anlamı gibi Eyyam isminin anlamı da çok merak edilenler arasındadır.

Ebeveynler  yani anne ve babalar tarafından çocuklarına konulacak isim çocuğun kişiliğinin şekillenmesine etki edeceği için isim seçiminde çok dikkatli olunması gerekir. Anne ve babalar tarafından koyulan isim çocuğun karakteri üzerinde olumlu ya da olumsuz özellikler kazanmasına sebebiyet vereceğinden tam bir araştırma yapılmadan isim seçilmemelidir. Kişiliğin gelişmesine katkı sağlayan kişiye hitap etmede, kişilerin isimlerinin ne olduğu ve kişiye nasıl seslenildiği önem arz eder. Eyyam isminin anlamı bu nedenle bilinmesi gerekli isimlerdendir.

Eyyam isminin TDK deki anlamı, toplumumuzda çok bilinmemekte olup tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Bakıldığında; günler, gündüzler, zaman anlamlarına gelir. Başka bir kaynağa göre eyyam ismi sözü geçen anlamına gelir. Eyyam isminin anlamı, incelenecek olursa kelime kökeni olarak Arapça kökenli bir isim olup günümüzde kullanımı pek yaygın değildir. Genellikle Eyyam ismi erkek çocuklarına verilmektedir. Ayrıca Eyyam ismi yumuşak anlamına da gelmektedir.

Eyyam isminin anlamı göz önüne alınarak Eyyam isminin kişilik analizi yapıldığında bu isme sahip kişiler hedeflerine bağlı, idealist ve her zaman iyimser olmaları ile bilinirler. Çok gergin ortamlarda önemsemez tavırları ile rahat davranırlar. Yaşamdaki temel amaçları dengeli olarak hareket özgürlüklerini hiç kısıtlamamaktır. Kalabalığı severler bu nedenle çok fazla arkadaş edinirler. Zevkleri ve sanat anlayışları güçlüdür.  

Eyyam ismi anlamı bakıldığında bu isim Kuran-ı Kerim’de geçen isimler arasında da yer almamaktadır. Türkiye’de Eyyam ismini taşıyan 20 kişi vardır. Eyyam ismini taşıyan kişilerden 1’i İstanbul, 1’i Ankara’da bulunur. Eyyam ismi ülkemizde fazlasıyla yaygın olan isimler arasında yer almaz.

Eyyam ismini taşıyan kişiler, duygusal yapıya sahip olmakla birlikte ayrıca ince fikirli ve romantiktirler. Sıcak kanlı bir yapıya sahip olmaları nedeniyle arkadaş edinme problemi yaşamazlar. Çok güzel konuşurlar. Maneviyata daha fazla önem verirler. Aşk tam onlara göredir ve kalpleri herkese açıktır.  Fazla dürüstlerdir ve eleştiriyi hiç sevmezler.  Eyyam ismini taşıyan kişiler düşünceli, ağır başlı, nerede nasıl davranacağını bilen kişilerdir.

Eyyam ismini taşıyan kişiler bağlanmaktan korkan, marjinal düşünen, sabit kirleri olan aşırı risk almaktan korkmayan abartıcı, sınırlarını belirleyemeyen, aşırı hareketli, hırs duygusu ön planda olan kişilerdir.

Eyyam ismini taşıyan kişiler genellikle geniş omuzlu, gamzeli,  uzun boylu, aşırı belirgin yüz hatlarına sahiptirler. Vücutları kemikli ve ince elleri ve ayakları büyüktür. Belirgin elmacık kemikleri vardır.  Saçları dalgalı ve gözleri genellikle koyu renklerdedir. Vücut yapısı orantılıdır. Alın kısmı geniştir.  Ses tonları kalındır.

Eyyam ismi caiz mi; diye sorulacak olunursa, Eyyam isminin anlamı dikkate alınarak bakıldığında çocuklara konulması caiz isimlerden olduğu söylenebilir. Ancak yine de isim koyarken Eyyam isminin anlamı gözden geçirilmelidir.

eyyam-isminin-anlami-49389
Eyyam İsminin Anlamı

Eyyam isminin isim analizi;

  • E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi ifade eder
  • Y : Geçmişten iyi ders alan manasına gelir
  • Y : Geçmişten iyi ders alan manasına gelir
  •  A : Atılgan-enerjik anlamı gelir
  • M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır
  •  

Eyyam ismine benzer isimler; Heyyam, Eyyar, Eyyüb, Hayyam

Eyyam isminin numerolojisine bakıldığında; toplam 79 çıkmaktadır. Eyyam isminin alfabedeki harf sıralaması ile bu sonuç bulunur.  Eyyam ismine sahip ünlüler ülkemizde bulunmamaktadır.

Eyyam isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Günler, gündüzler
  • 2 – Zaman.
  • 3 – Sözü geçerlik, nüfuz.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Eyyam ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Eyyam ismini kullanan 20 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Eyyam ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Eyyam ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Eyyam ismini kullanan bulunmamaktadır.

Eyyam isminin Türkiye sıralaması

Eyyam en çok kullanılan 8887. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 4520. isimdir.

Eyyam ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Eyyam isminin Harf Analizi

Kişiye Eyyam ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

Eyyam İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Eyyam ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Eyyam isminin anlamını gözden geçirin!

Eyyam İsminin Numerolojisi

Eyyam isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

E: altı
Y: yirmi sekiz
Y: yirmi sekiz
A: bir
M: on altı
TOPLAM: 79

91526