Eflin İsminin Anlamı

Eflin İsminin Anlamı

Eflin İsminin Anlamı Kız bebek bekleyen ebeveynlerin söyleniş ve anlam bakımından güzel isim arayışları vardır. Hem kulağa hoş gelen hem de güzel anlamı ile dikkat çeken isimlerden birisi de Eflin ismidir. Eflin isminin anlamı nedir? Son zamanlarda oldukça tercih edilen bu isim Farsça kökenli bir kelimedir.

Bazı kelimeler dilimize sonradan girdiği için TDK da Türkçe anlamı bulunmayabilir. Farsça kökeninde Eflin “cennete açılan kapı” demektir. TDK ya göre Eflin isminin anlamı aynıdır yani cennete açılan kapı olarak bilinmektedir. Cennete dökülen bir ırmak adı olarak da bilinir. Yine bazı sözlüklerde Sihirbaz ve can dostu anlamlarını da taşımaktadır.  Efl batmak gurup etmek anlamındadır. Eflin kelimesi de baktam sözcülüğünden türetilmiş söylenişi güzel bir kelimedir.  İsim olarak kullanılır. Söylenişi çok kolay olan, hoş bir his bırakan isim kız çocukları için tercih edilen güzel bir isimdir.

Eflin Kur’anda geçen bir isim midir?  Cennetle ilgili anlam taşısa da Farsça kökenli olup Kur’an da geçmemektedir. Ancak anlam açısından güzel olması nedeniyle isim olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Hem İslam kültüründe hem de Türk kültüründe anlamı güzel ve söylenişi güzel sözler çocuklara isim olarak koyulur. Bu bir nevi dua olarak çocuğun güzel ahlaklı ve iyi kişilik özelliklerinde olmasını istemek demektir.

İsmi koyarken ismin harf ve anlam analizi de oldukça önemlidir. Eflin isminin analizi öncelikle beş harfine göre güven veren dürüst bir kişi demektir. Bu isme sahip olanlar sanatçı ruhuna sahiptir. Uysal, kırılgan bir yapıdadır. Sağduyulu olması, olaylara objektif ve soğukkanlı bakması beklenir. Hassas ve duygusal bir yapıdadırlar. Heyecanlarını gizlerler.

İsmin kişilik özelliklerine göre olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur. Eflin isminin kişilik analizi olarak şunlar söylenebilir: Eğlenceyi ve çalışmayı seven bir kişilik özelliğine sahiptirler. Ailesine bağlı olurlar. Sadık ve olumsuzluklara karşı mücadeleci olan bu yapıdaki insanlar kötü gün dostudurlar.  Sevilen ve seven yapıları nedeniyle güçlü karakterde olabilirler. Başarılı insanlarda oluşabilecek kibir kaçınılması gereken bir histir.

Olumlu yönleri üretken, yenilikçi ve arkadaş canlısıdırlar. Arkadaş ortamlarında varlığı istenen sağduyulu sosyal yapıları ile aile ve topluma oldukça faydalı olabilirler. Çok yönlü kişilikleri ile lider pozisyonda olabilirler. Kendileri ile barışık olmaları da dikkat çeken güzel bir karakterdir. Çalışmayı eğlenceli bir hale getirerek etraflarına neşe kaynağı olurlar.

Olumsuz yönleri ise her sosyal insanda olduğu gibi duygularını ifade etmeyen ve katı karakterde olabilirler. Bu insanların önceliği görev ve iştir. Başarılar onlar için çok önemlidir.  Kontrol altına almaya çalıştıkları duyguları fazla otorite ile birleştiğinde çekingen ve iş odaklı bir hayatı benimseyebilirler. Bu karakterde insanların dengeyi bulması etrafındaki kendisini tanıyan ve seven insanların yardımı ile olur.

Eflin isimli insanlar küçük gözlü olurlar. Eflin isimli kişilerin fiziksel özellikleri geniş alını ince yapılı, uzun boylu olmaları muhtemeldir. İnce sanatçı parmaklarına sahip olabilirler. Kısık ve etkili bakışları olur. Aile genetiğine göre fiziksel özellikler şekillense de ergenlik dönemine kadar isim, yetişme tarzı, yaşanılan yer ve çevresel etkenlerin fiziksel özelliklere etkisi bilinmektedir.

eflin-isminin-anlami-98268
Eflin İsminin Anlamı

Eflin ismi, Pelin, Selin, Aylin gibi birçok isim ile uyumludur. Ceylin, Tülin, Helin yine Eflin ismine benzer isimler arasında bulunur.

Eflin ismi Türkiye de 3000’den fazla kişinin kullandığı bir isimdir. Kız isimleri arasında Eflin en çok kullanılan 812. İsim olmakla beraber son yıllarda popülerliği artmıştır. Söylenişinin güzelliği ve kulağa hoş gelmesi başlıca tercih nedenidir. Efin isminde bilinen meşhur bir kişi bulunmamaktadır.

Eflin isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 5 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Cennet Irmaklarından Birinin Adı.
  • 2 – Sihirbaz.
  • 3 – İnternet ortamında “cennete açılan kapı” olarak bilinir fakat gerçek anlamı bu değildir..Efl Farsçada ‘Gurub etmek, batmak’ demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir ve hiçbir anlamı yoktur.
  • 4 – Eş, hayat arkadaşı.
  • 5 – Can dostu.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Eflin ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Eflin ismini kullanan 3.303 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Eflin ismini kullanan 503 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Eflin ismini kullanan 160 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Eflin ismini kullanan 280 kişi bulunmaktadır.

Eflin isminin Türkiye sıralaması

Eflin en çok kullanılan 1769. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 812. isimdir.

Eflin ismini kullananların sayısı, son bir yılda 199 kişi artmıştır.

Eflin isminin Harf Analizi

Kişiye Eflin ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Eflin İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Eflin ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Eflin isminin anlamını gözden geçirin!

Eflin İsminin Numerolojisi

Eflin isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

E: altı
F: yedi
L: on beş
İ: on iki
N: on yedi
TOPLAM: 57

96129