Dilruba İsminin Anlamı

Dilruba İsminin Anlamı

Dilruba İsminin Anlamı Dilruba ismi, uzun yıllardır kullanılan ancak her dönemde popülerliğini sürdürmeye devam eden isimlerden biridir.  Anne ve baba adaylarının çocuğuna hoş söylenişli, anlamı güzel bir isim koyma arzusundan gelen Dilruba ismi, gerek anlamı gerekse söylenişi ile önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle karakter analizi, harf analizi ya da numerolojiye geçmeden önce Dilruba isminin anlamları incelenmelidir.  

Dilruba isminin anlamına bakıldığında bu ismin pek çok anlama sahip olduğu görülmektedir.  Uzmanların yaptığı açıklamalara göre Farsça kökenli Dilruba isminin dört farklı anlamı bulunmaktadır. Dilruba isminin ilk anlamı sevinçli, ikinci anlamı ilkler, üçüncü anlamı gönül almayı bilen kişi, dördüncü anlamı ise makam olarak bilinmektedir.

Farsça kökenine sahip olan bu isim hakkında merak edilen bir diğer soru ise Dilruba ismi Kur’an-ı Kerim’in içerisinde geçiyor mu? Sorusudur. Farsça kökenli Dilruba ismi Kur’an-ı Kerim’in içerisinde geçmemektedir. Ancak caiz olan isimler arasında yer alan Dilruba ismi gerek anlamı gerekse söylenişi bakımından pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Dilruba ismi hakkında merak edilenlerden bir diğeri de Dilruba isminde kaç kişi var? Sorusudur. 2022 yılının Mayıs ayına kadarki verilerine bakıldığında bu yıl 2371 bebeğe Dilruba isminin verildiği görülmektedir. Bu bebeklerden 544 tanesi İstanbul’da, 186 tanesi Ankara’da, 100 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır.  Son bir yıl içerisinde çocuğuna Dilruba ismini koyanların sayısı ise 51 kişi artmıştır. Bu nedenle en çok tercih edilen kız isimleri arasında Dilruba isminin de bulunduğunu söylemek doğru olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra Dilruba isminin analizi de büyük bir önem arz etmektedir. Hem ismin anlaşılması hem de doğru bir şekilde değerlendirilmesi için Dilruba isminin analizi incelenmelidir. Dilruba isminin analizine bakıldığında bu isme sahip olan çocukların genellikle siyah rengi sevdiği ve kader sayılarının ise bir olduğu görülmektedir. 

Dilruba ismine sahip olan kişilerin olumlu ve olumsuz yönleri arasında da pek çok özellik bulunmaktadır.  Bu özelliklerden olumlu olanlar arasında kendine güven duyma, kararlı olma, açık fikirli olma, önderlik eden bir karaktere sahip olma, cesurluk, sevecenlik, yeniliği sevme yer almaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Dilruba isminin olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. Olumsuz özellikleri arasında ise karamsarlık, disiplinsizlik, kırılganlık, çok çabuk faza gelme bulunmaktadır.

Dilruba isminin harf analizi de ismin doğru bir şekilde anlaşılması için son derece önemli bir yere sahiptir.  Genel bir değerlendirme yapıldığında ve Dilruba isminin harf analizi oldukça olumludur. D harfi  üstün güçlere, İ harfi hassaslığa, L harfi sanata olan ilgiye, R harfi tereddüte, U harfi berekete, B harfi önseziye, A harfi enerjiye işaret etmektedir.

Dilruba isminin numerolojisi de ismin içerisinde bulunan harflerin alfabede karşılık geldiği sıraya göre belirlenmektedir. Bu bilgi doğrultusunda Dilruba isminin numerolojisi ortaya koyulabilmektedir. D harfi beş, İ harfi on iki, L harfi on beş, R harfi yirmi bir, U harfi yirmi beş, B hafi iki, A harfi ise bir sayılarına karşılık gelmektedir. Tüm bu harflerin karşılık geldiği sayılar toplandığında ise 81 sayısı elde edilmektedir. Bu duruma göre Dilruba isminin numerolojisi 81’dir.

dilruba-isminin-anlami-37818
Dilruba İsminin Anlamı

Dilrube, Dilrüba, Dilrah, Dilron, Dilek, Dilara, Dilan, Dilber, Dila, Dilay, Diler, Gülruba, Canruba, Tuba, Diba, Derya, Damla, Doğa, Dünya, Dora, Duha, Dilşa, Dilaver, Dilşah, Diler, Dilhan, Dilovan, Durna, Dora, Duha, Deha, Deva, Dilşah, Tuvba, Tuğba isimleri Dilruba ismi ile benzeyen isimler arasında yer almaktadır. Bu isimlerden birinin tercih edilmesi durumunda Dilruba ismi ile uyumlu isimler elde etmek mümkündür.

Dilruba isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 4 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Gönlü Rahat, Sevinçli.
  • 2 – Ben İlk’İm Anlamında
  • 3 – Gönül Kapan, Gönül Alan.
  • 4 – Tahminen 2 Asırlık Bir Makam.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Dilruba ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Dilruba ismini kullanan 2.371 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Dilruba ismini kullanan 544 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Dilruba ismini kullanan 186 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Dilruba ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.

Dilruba isminin Türkiye sıralaması

Dilruba en çok kullanılan 2023. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 927. isimdir.

Dilruba ismini kullananların sayısı, son bir yılda 51 kişi artmıştır.

Dilruba isminin Harf Analizi

Kişiye Dilruba ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Dilruba İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Dilruba ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Dilruba isminin anlamını gözden geçirin!

Dilruba İsminin Numerolojisi

Dilruba isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

D: beş
İ: on iki
L: on beş
R: yirmi bir
U: yirmi beş
B: iki
A: bir
TOPLAM: 81

Dilruba ismiyle özdeşleşmiş bazı ünlü kişilere örnekler şunlar olabilir:

  1. Dilruba Sultan: Osmanlı İmparatorluğu’nun II. Mahmud döneminde yaşamış prenses. II. Mahmud’un kızlarından biriydi.
  2. Dilruba Ahmedova: Azeri keman virtüözü. Klasik müzik alanında uluslararası tanınmışlığı bulunan bir müzisyendir.
  3. Dilruba Ekici: Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. “Muhteşem Yüzyıl” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlarda rol almıştır.
  4. Dilruba Şimşek: Türk atlet. Uzun atlamada Türkiye rekoru sahibi olan başarılı bir sporcu.

Bu listedeki kişiler, Dilruba ismini taşıyan bazı ünlü örneklerdir. Daha fazla ünlü kişi Dilruba ismini taşıyabilir, ancak bu isim nadir kullanıldığından sayıları sınırlı olabilir.

72654