Eflak ve Boğdan Beylikleri Günümüzde Hangi Ülke?

Eflak ve Boğdan Beylikleri

Tarihi konularda sık sık dile gelen ve aynı zamanda önemli bir lokasyona sahip olmasıyla bilinen Eflak ve Boğdan beylikleri günümüzde hangi ülkenin olduğu konumda diye merak ediliyor.

İçeriğimizde ve Eflak Beyliği Boğdan Beyliği Günümüzde Ülke Tarih Coğrafya Sınırlar konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Eflak
Eflak ve Boğdan Beylikleri Günümüzde Hangi Ülke?

Soru: Eflak ve Boğdan beylikleri bugün hangi ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor?

  • Polonya
  • Romanya
  • Gürcistan
  • Lübnan

Sorunun doğru cevabı B şıkkı Romanya’dır. Eflak ve Boğdan beyliklerinin olduğu bölge günümüzde Romanya sınırları içerisindedir.

Eflak ve Boğdan Neresidir?

Eflak ve Boğdan aslında Osmanlı Türkleri tarafından günümüzde de halen varlığını sürdüren Romanya’ya verilmiş bir isimdir. Yüzyıllar boyunca da Eflak ve Boğdan olarak anıldıktan sonra günümüz şartlarında Romanya ismini almıştır. Fakat sonrasında bir ayrılma gerçekleşmiş ve aslında Eflak direkt olarak Romanya olurken, Boğdan ise Moldovya olarak yer almıştır.

Eflak merkezi olarak bilinen Targovişte 1600’lü yıllara kadar başkentliği sürdürmüş, sonrasında ise yerini Bükreş’e bırakmıştır. Merkez açısından bakıldığında Boğdan’ın merkezi ise önceden Suçeva iken şimdilerde Yaş olarak görülüyor.

Eflak bir prenslik olarak 1247 yılında kurulmuş, Boğdan ise 1352 yılında prenslik olarak kurulmuştur. Bir prenslik olarak Macaristan’a bağlı olarak Eflak bu bağlılığı 1364 yılına kadar sürdürmüştür. 1364 yılında bağımsızlığını ilan edip 17 yıl kadar tamamıyla bağımsız şekilde kalmıştır.

Boğdan ise 1352 yılında kurulduğunda direkt olarak Macaristan’a bağlı olup 1360 yılına kadar da bu şekilde ilerlemiştir. Ardından 1455’e kadar süren Lehistan bağı başlar. Lehistan’a bağlandıktan sonra uzunca bir süre bu şekilde konumlanmıştır.

1390 yılında Osmanlı Türkleri tarafından Eflak kontrol altında alınınca 488 yıl süren bir hakimiyet oluşmuştur. Öyle ki Osmanlı Türkleri Eflak’ı 1878’e kadar himayesi altında tutmuştur. Boğdan da 1455 yılında Lehistan’a bağlandıktan hemen sonra aslında Osmanlı Türkleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Türk hakimiyetinin burada egemen oluşu Berlin anlaşması yapılana kadar sürmüştür. Yani 1878 yılına kadar yaklaşık olarak 423 yıl kadar Boğdan hakimiyet altında kalmıştır.

Sürekli olarak Voyvoda ayaklanmalarına sahne olan Boğdan bu noktada hassas bir süreç yaşamıştır. Çünkü hem Fatih hem de Kanuni sürekli olarak Boğdan seferleri ile bu bölgeyi kontrol altında tutmayı amaçlayan hamleler yapmıştır.

Eflak ve Boğdan’ı diğerlerinden ayrı kılan nokta ise aslında işleyiş şeklidir. Normla şartlarda Osmanlı İmparatorluğu pek çok uzak ülkeyi hakimiyeti altına almış, hakimiyeti altına giren bu yönetimleri ise vilayet olarak atamıştır. Ancak Eflak ve Boğdan birer prenslik olarak Osmanlı hakimiyetindeyken de içte bağımsız yapılarını sürdürmüşlerdir. Romen prensliklerinin Voyvodalar tarafından sıkıca kontrol edildiğini söylemek mümkündür. Zira hem en yüksek vergiyi ödeyip ekonomiyi belirleyen unsur olmaları hem de askeri süreçleri kontrol etmeleri bunu mümkün hale getirmiştir.

İslam’ı benimseyen Voyvodalar olduğu gibi aslında Voyvodaları görevlerine atayan da bir noktada Osmanlı idi. Fakat buna rağmen tam bağımlı bir vilayet değil hem Eflak hem de Boğdan birer prenslik olarak Berlin anlaşmasına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir