Borçlardan Kurtulmak İçin Hangi Dua Edilir? Kısa Sürede Büyük Borçtan Kurtaran Dua

Zor zamanlarda geçimimizi sağlamak için ya da bir şeylere sahip olabilmek için borçlanıyoruz. Ekonomik ya da ruhani olarak dertleri bir kenara bırakabilmek için etkili dualar bulunuyor. Kısa süre içinde borçlarınızın silineceği, hızlı ve basit bir şekilde kurtulmak için edilecek duaları sizler için derledik.

Bu gibi kötü durumlar için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sıkıntıları gideren dua ederdi. Hem borçlarınızın biteceği hem de evinize bolluk bereket geleceği mucizevi dualar sizi çok rahatlatacak. 

Şimdiki zamanda birçok şeye ulaşmak kolaydır. Geçmişe nazaran alınabilecek daha çok şey var. Eski çağlarda sahip olunması gerekenler sadece ev iken bir süre sonra buna araba eklendi, ardından telefon, bilgisayar, tablet, özel mutfak eşyaları, diğer eşyalar… Yani eskiden ihtiyacımız olmayan birçok şeye şu an ihtiyacımız var ve bunlarda ek olarak maliyet demek. Bu da borç yükünün artmasına neden oluyor.

Her şey bir yana ALLAH’u Teâla bazı kullarını ekonomik olarak imtihan eder. Zor durumlarda nasıl davranacağınıza, isyan edip etmeyeceğinize bakar. Bu açıdan sabırlı olup, dua ederek zorlu günleri geride bırakarak borçlardan kurtulabilirsiniz. Tabii, bir de bu kadar borç yükü varken şeytan da boş duracak değil. Helalden uzaklaşmanız, kolay para kazanmanız için yasak yollara sürüklemeye çalışacak. İşte bu durumdan da kendinizi kurtarırsanız inşallah ALLAH’ın sevdiği kulları arasına girerseniz. 

Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim’de her derdimize deva olacak bir ayeti bulmak mümkündür. Şüphesiz ALLAH her şeyi düşünmüştür. Ayetler dışında Hadisi Şeriflerde de dertli günler için dua tavsiyeleri yer almaktadır. Tabii, bunlar okunurken gerçekten imanlı olmak, kalpten inanmak gerekiyor. Sadece borçlarınızı kapatmakla kalmaz, daha fazla kazançlar da sağlayabilirsiniz. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisi şerifinde şöyle demiştir: Kullar, siz yaradan Rabbinize tamamen güvenseydiniz, O sizleri milyonlarca kuşa rızık nasip ettiği gibi sizi de rızıklandırırdı. Onlar gün ağarınca aç olarak yola çıkar tok olarak dönerler.

Her mümin birbiri için değerledir ancak akrabaların yeri başkadır. Bunun önemine ithafen de şöyle bir hadisi şerif vardır: Eğer hanenize maddi olarak bolluk, yaşamının huzurlu ve daha uzun olması için akrabalarınıza sahip çıkın, buyurulmuştur. 

Borçlardan Kurtulmak için Hangi Dua Edilir? Kısa Sürede Büyük Borçtan Kurtaran Dua
Borçlardan Kurtulmak için Hangi Dua Edilir? Kısa Sürede Büyük Borçtan Kurtaran Dua

Borçtan Kurtaran Dua Arapça Latince Okunuşu

 “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Borçtan Kurtaran Dua Türkçe Anlamı Meali

Rabbim! Sen bana her zaman helal rızıklar ve beni yasak olanlardan sakın. Bağışlayıcılığınla, lütufkarlığınla bu kulunu senden başkasının eline muhtaç bırakma. 

Çok Yüklü Borçtan Kurtulmak için Dua

Hani hep deriz ya, dağlar kadar borcum var… İşte, bu dua öyle bir dua ki ALLAH’u Teala çok yüklü borçlardan bile kulunu kurtarır. 

Arapça Latince Okunuşu

Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Türkçe Meali

Ey her şeyin sahibi olan Rabbim! Sen ki malı istediğine nasip eder istediğinden de geri alırsın. İstediğiniz yüceltir istediğini de rezil edersin. Her şey senin isteiğinle olur. Şüphesiz ki senin gücünün yetmediği şey yoktur. Fani dünya ve ahirette en merhametli sensin. Sen ki isteyen verir istediğine vermezsin. Sen bu aciz kulunu başkasına muhtaç etme ve beni bağışla.

Dağlar Kadar Borcu Olan için Zikir Tavsiyesi

Hz. Ali’ye (r.a) o dönemlerde köle olan bir zat gelir ve kölelikten kurtulmak için para önermiştir ama taksiti bu ay ödeyemedim, yardımcı ol der. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir dua söylediğini ve onu zikrederse Uhud Dağı büyüklüğünde borcu dahi bulunsa ödenir der. 

Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.“

Sabah Namazına Müteakip 300 Kere Oku Borçlardan Kurtul

Arapça Latince Okunuşu

Kadiftereyna alallahi keziben in udna fi milletikum ba’de iz necceynallahu minha, ve ma yekunu lena en neude fiha illa en yeşaallahu rabbuna, vesia rabbuna kulle şey’in ilmen, alallahi tevekkelna, rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin.

Türkçe Anlamı

Allah bizi ondan kurtardıktan sonra dininize dönersek, O’nun hakkında yalanlar uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi dışında ona dönmemiz mümkün değildir. O, O’nun ilminde her şeyi kavrar. Biz Allah’a güveniyoruz. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkı ortaya koy ve hükmet, çünkü sen en iyi hüküm verensin.

Rızkı Artırmak için Vakıa Suresi

Vakıa Suresi öyle hikmetli ve güçlü bir suredir ki onu geceleri düzenli olarak okuyan kişi ömrü boyunca ne bir garibanlık ne de bir dert görür. 

82782

1 Yorum

Zorda kalana Allah’ım yardım etsin inşallah

Yorumlar kapalı.