Atatürk’ün Türk Dili Üzerine Yaptığı Çalışmalar Nelerdir? Maddeler Halinde

Atatürk’ün Türk Dili Üzerine Yaptığı Çalışmalar

Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkenin gelişimi ve eğitim öğretimin daha etkin olması için her insanın eşit şartlarda eğitim alabilmesi için Türk Dili üzerinde birçok çalışma yapmıştır. Atatürk’ün Türk Dili üzerine yapmış olduğu çalışmaları sizler için hazırladık.

Bu makalede ve Atatürk Türk Dili Çalışmalar Türk Dil Reformu Dil Devrimi Harf Devrimi Türk Dil Kur ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Atatürk’ün
Atatürk’ün Türk Dili Üzerine Yaptığı Çalışmalar Nelerdir? Maddeler Halinde

Atatürk’ün yapmış olduğu en önemli yenilikler arasında bulunan yeni Türk alfabesinin kabulüyle birlikte okuma ve yazma oranında artışın gözlenmesiyle birçok gazete ve eserlerin basımı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde geçmiş dillerin etkisinden kurtulmak ve milli bir dil oluşturabilmek ve dili koruyabilmek için birçok çalışmalar yapılmıştır.

Atatürk’ün Dil üzerinde yapmış olduğu çalışmaların konusu dili diğer dillerden ve diğer dillerin etkilerinden mümkün olduğunca koruyarak Türk Dil yapısını sağlamlaştırmaya yöneliktir. Özellikle Atatürk döneminde kurulan Dil ve Tarih Fakültesi ile bu amaçları da gerçekleştirmeyi planlanmıştır.

Atatürk Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi gereğini Türk kültürünü korumakla eşdeğer bulmakta ve Türk tarih ve kültürünün en ideal şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanarak çalışmalar yapmıştır. Ve bu konuda örnek olmayı amaçlamıştır.

26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayını toplayarak Dil ve Tarih kurumunun çalışmalarının yolları ve yöntemlerinin de belirlenmesine dair çalışmaları şöyle sıralamıştır.

Buna göre;

  • Türk dilinin başka dil grupları ile karıştırılmaması gerekmektedir.
  • Türk dilinin tarihi araştırılarak gramer yapısı karşılaştırılması yapılmalıdır.
  • Anadolu ve Rumeli gibi yöresel lafızlarla oluşan kelimelerin derlenerek incelenmesi gerekmektedir.
  • Günlük hayatta kullanılan Osmanlıca ve diğer dillerle kullanılan kelimelere Türkçe karşılık bulunması gerekmektedir.
  • Türkçe bir sözlük hazırlanması gerekmektedir.
  • Türk dili üzerine yazılmış eserlerin ve toplanması ve yabancı dilde olanların çevrilmesi sağlanmalıdır.
  • Türk Dil kurumuna ait bir organ oluşturularak bir derginin basılması gerekmektedir.

Türk dilini korumak ve geliştirmek amacıyla alınan birçok karar doğrultusunda dilin karakterize özellikleri korunarak kültüre olan etkisi olumlu olmasına amaçlanmıştır.

DCrlf2o0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir