Aşık Veysel’in Kara Toprak Şiiri

Kara Toprak

Ülkemizin en önemli ozanlarından birisi olup tüm dünyaya mal olmuş sanat aşığı Aşık Veysel Şatıroğlu sayısız eser bırakmıştır. Aşık Veysel’in en bilinen eserlerinden birisi ise Kara Toprak şiiridir. ‘’Benim sadık yarim kara topraktır’’ sözünü adeta bilmeyen yoktur. 25 Ekim 1894 yılında dünyaya gelmiş olan Aşık Veysel Türk halk ozanı olarak 21 Mart 197’te hayata gözlerini yummuştur. 

İçeriğimizde ve Aşık Veysel Kara Toprak Şiir Türk halk şiiri Türk edebiyatı Halk ozanları 7 konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Aşık
Aşık Veysel’in Kara Toprak Şiiri

Avşar boyuna bağlı olan Şatırlı obasından olan Aşık Veysel Sivas’ın Şarkışla’sında doğmuştur. Ölümü ise yine Sivas Sivrialan’da gerçekleşmiştir. Sayısız eser bırakarak bu dünyadan göçmüş olsa da halen daha Türk hal müziğinin en bilinir ozanı olması, eserlerinin günümüzde bile imrenerek seslendirilmesi takdir görmektedir. 

Aşık Veysel – Kara Toprak 

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yarim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yarim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne faydalandım

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sadık yarim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yarim kara topraktır

Âdemden bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyva yetirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sadık yarim kara topraktır

Karnın yardım kazma ile bel ile

Yüzün yırttım tırnak ile el ile

Yine beni karşıladı gül ile 

Benim sadık yarim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkesler gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yarim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yarim kara topraktır

Dileğin varısa iste Allah’tan

Almak için uzak gitme topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş Haktan

Benim sadık yarim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın kul da Allah’a

Hak’ın gizli hazinesi kara toprakta

Benim sadık yarim kara topraktır

Bütün kusurlarımı toprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarımı tuzluyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yarim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırr-ı mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’in  bağrına basar

Benim sadık yarim kara topraktır

oks2xfKO

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir