Adolf Hitler Sözleri

Adolf Hitler Sözleri Tarihimizde önemli bir yeri olan Adolf Hitler Almanya’da kurduğu Nazi Partisi ile tarihin akışını değiştiren liderlerden birisidir. Hem siyasi kimliği hem de savaşçı kimliği ile tarih boyunca gelen liderler arasında belki de en diktatör liderlerden birisidir. Bu nedenle onun yaptıkları, sözleri ve faaliyetleri tarih de ki oluşum ve gelişmelere de zarar vermiştir. Fakat başka bir taraftan bakarsak Adolf Hitler aynı zamanda bazı insanlar için söylediği sözler ile de tesir bırakmıştır. Bu nedenle rol model alınacak bir yaşamı ve küllerinden doğurup tüm dünyaya yaydığı düşünceleri ile Adolf Hitler’in
Ünlü sözleri bulunmaktadır.

Geçmişten bu yana belki de en gaddar lider olarak tanımlanan Adolf Hitler yaptığı kötülüklerle birlikte ikinci dünya savaşının oluşumunu başlatan Almanya Nazi Partisi’nin lideridir. Onun bu kimliği bugün bile birden çok kitap ve filme konu olmaktadır.

Almanya tarihinin diktatör olarak tanımladığı Adolf Hitler’in kötü kimliğinin yanı sıra aynı zamanda söylediği sözler de vardır. Bugün bile meşhur olan Adolf Hitler sözleri geniş kesimler tarafından beğenilmektedir.

Adolf Hitler Sözleri
Adolf Hitler Sözleri

Adolf Hitler Sözleri

  • Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.
  • Politika, yapılan tarihtir.
  • Fuhuş, insanlığa karşı bir hakarettir.
  • Hayat güçsüzlüğü affetmez.
  • Başarının şartlarından ilki sürekliliktir.
  • Zayıfa acımak doğaya ihanettir.
  • Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.
  • Önemli olan doğruluk değil, zaferdir.
  • İmanı sarsmak, ilmi sarsmaktan daha zordur.
  • Büyük yalancılar, büyük sihirbazlardır.

Düşünce özgürlüğü tüm kötülüklerin anasıdır.

Kuvvetli, yalnız kalınca daha kuvvetlidir.

Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.

Ya bir sonuca varmalı ya da yok olmalıyım.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.

Gün gelecek, öldürmediğim her Yahudi için bana küfredeceksiniz!

İslam halkı bize, örneğin Fransa’dan hep yakın olacak.

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiç bir önemi yoktur.

Amerika’yı yalnız bırakın. Onlar kendilerini yok edecek.

Yeterince büyük bir yalan söyleyip yeterince sık tekrarlarsanız inanılır.

Diktatör bisiklete binen adama benzer, durursa devrilir.

Hayatım boyunca tek bir şeye asla tahammül edemedim: Teslim olmak.

Milletler hayasızlıklarla değil, fedakarlıklarla kurtarılır.

Büyük kitlelerin ruhu, yarım önlemlere ya da zayıflıklara açık olmamalıdır.

Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.

Nasyonal sosyalizm Yahudilerden başka hiçbir ırka karşı tecavüzkar değildir!

İnsan ancak sevdiği ve inandığı şey uğruna mücadele eder.

Cesedimi Ruslar’ın eline asla vermemelisiniz, beni Moskova’da heykel yaparlar.

Dünyayı Tanrı’ya içinde Yahudiler olmadan teslim edeceğim.

Tedhiş ancak tedhiş ile yok edilir, dünyada yalnız cüretkar ve azimli kimse her zaman galip gelir.

Türkler öyle bir millettir ki, hayatta bir tane bile kalsa devlet kurup intikamını alır.

Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.

Şeref ve namustan yoksun milletler er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Ne hayal gücü ne hayal ne de istidatın olmadığı yerde enternasyonalist olmaktan başka çare kalmıyor.

Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.

Cephede ölmek her zaman bir ihtimaldir. Ama cepheden kaçarken ölmek bir ihtimal değil, kaçınılmaz bir sondur.

Seçim yolu ile büyük bir adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.

Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.

Biz vatanımızın hayatı milletimizin birliği çocuklarımızın her günkü ekmeği için mücadele etmek zorundayız.

Kişi, yaşamında ne kadar ilkelse, o kadar çok hayvana benzer ve sonunda yaşamın amacını yalnızca beslenme olarak görür.

Kendinizi dünya üzerinde hiç kimseyle karşılaştırmayın. Karşılaştırıyorsanız, kendinize hakaret ediyorsunuzdur.

Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır.

Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.

Milletlerin mahvolmasına sebep savaş kaybetmek değildir. Asil ve saf bir kanda bulunan direnç kuvvetinin yok edilmiş olmasıdır!

İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir.

Asla yalan söylemedim asla başkaları gibi gerçekleşmeyecek şeyler vaat etmedim. İşte bu yüzden insanlar benden nefret ettiler.

Büyük adamların fikirlerine çağdaşlarının hayalleri bile yetişemez. Onlar fikir ve idealleri için hiçbir kavgadan çekinmezler.

Mustafa Kemal; bir milletin, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Nazi Partisi; kamuoyunun muhafızı değil, yönlendiricisi olmalıdır. Nazi Partisi; kitlelerin hizmetçisi değil, efendisi olmalıdır!

Gaye hak temin etmek değildir. Esasen hak temin edilmiş ve ele geçirilmiş olsa idi, ortada ihtilaf da olmazdı. Esas gaye en kuvvetli olmaktır.

Özgürlüğe giden bir yol var ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.

Niyeti savaş başlatmak olmayan tüm ittifaklar saçma ve gereksizdir. Düşmanınızı şaşırtarak, terör, sabotaj ve suikast ile demoralize edin. Geleceğin savaşı budur.

İhtilal niteliğindeki büyük hareketler, zinde ve tek başına bir grubun harcıdır. Öyle birçok zayıf güç bir araya gelip bu hareketleri ortaya çıkaramaz.

Doğal zenginliklere Rusya üzerinden erişeceğiz. Türkiye’ye girersek zafer için bütün Türkleri öldürmemiz gerekir. 1941 – Alman orduları Türk sınırına dayandığı sırada

Günlük yaşamında her koşul altında ulaşmaya çalıştığın belirli bir amacın olması seni amaçsız insanlar karşısında üstün kılar ve bu ülkeler için de aynıdır.

Eğer savaş kaybedilmişse bu benim umrumda bile değil. İnsanlar perişan olurlarsa olsunlar. Bir tek gözyaşı bile dökmem onlar için onlar hiç bir şey hak etmediler. 1945 Almanya’nın yenilgisinin kesinleşmeye başlaması üzerine söyledikleri.

İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda var olma içgüdüsü galip çıkacaktır. Budalalık, korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.

Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbette ki geçici anlaşmalara yer yoktur.

3597