Adalet hakkındaki ayetler ve hadisler nelerdir?

Adalet

Adalet, herkese hakkaniyetli davranmak ve herkesin hakkını hukukla sağlamak, korumaktır. Adalet dinimizde çok önemli, vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bununla ilgili çok sayıda ayet ve hadis yer almaktadır.

Bu makalede ve Adalet Ayetler Hadisler İslam Kuran Peygamber sözleri Dini öğretiler İ hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adalet
Adalet hakkındaki ayetler ve hadisler nelerdir?

Adaletli olmak her insan için elzemdir. Tabii, sadece insanların özgür iradesini bırakılamayacak kadar da önemlidir. Eskide adaleti sağlamakla kadılar görev yaparken bugün hâkimler aynı görevi üstlenmektedir. Polisler, savcılar ve birçok kamu görevlisi de bu konuda iş birliği yapar. İslam’ı diğer dinlerden ayıran en önemli özellik: Adaleti, güzel ahlakı, aileyi – akrabayı gözetmeyi, iyilik yapmayı buyuran bir dindir. Adaletle ilgili 4 farklı ayeti ve 5 hadisi sizler için paylaştık.

Adaletle ilgili Ayetler Nelerdir?

Nahl Suresi 90. Ayet: Şüphesiz Allah, Adl’yi (yani adaleti ve Allah’tan başkasına ibadet etmemeyi) ve Al-İhsanı [yani Allah’a karşı vazifelerinizi tamamen Allah rızası için ve Sünnete (hukuk yollarına) uygun olarak yerine getirmekte sabırlı olmayı emreder. Peygamber’in (s.a.v.) mükemmel bir şekilde ve yakın akrabaya yani Allah’ın onlara vermenizi emrettiği her şeye, örneğin: servet, ziyaret, onlara bakmak veya başka herhangi bir yardım vb.)

ve Al-Fahsha (yani tüm kötü işleri, örneğin yasadışı cinsel eylemler, ana babaya itaatsizlik, şirk, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek, haksız yere can almak, vermek vb.) ve El-Münker (yani İslam hukukunun yasakladığı her şey: Her türlü şirk, küfür ve her türlü kötülük, vb.) ve El-Bağî (yani her türlü zulüm), örnek alasınız diye size öğüt veriyor.

Nisa Suresi 58. Ayet: Allah, size emanet edilenleri sahiplerine iade etmenizi ve insanlar arasında hükmederseniz adaletle hükmetmenizi emrediyor: Allah’ın size talimatları güzeldir, çünkü O, her şeyi işitir ve görür.

İmran Suresi 18. Ayet: Allah, melekler ve ilim sahipleri gibi O’ndan başka ilah olmadığına şehadet eder. Adaleti savunur. O’ndan başka ilah yoktur, Aziz ve Hâkimdir.

Nisa Suresi 135. Ayet: Ey iman edenler! Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun, kendinizin, ana-babanızın veya akrabalarınızın aleyhine de olsa zengin veya fakir olsun, Allah her ikisine de (sizden daha iyi) vekildir. O halde (kalplerinizin) şehvetlerine uymayın ki, adaletten kaçasınız ve eğer şehadetinizi çarpıtır veya şehadet etmekten vazgeçerseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Adaletle İlgili Hadisi Şerifler Nelerdir?

Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında adaletli davranın (Ebu Davud, Buyu, 80)

Her hak sahibine hakkını ver. (Buhari, Savm, 51)

(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil olun. (Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat, IV, 40-41)

Devlet otoritesi en büyük hamidir(koruyucudur). Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) mücadele edilir ve onun vasıtasıyla (tehlikelerden) korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar, Allah’tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederlerse bu yaptıklarından sevap kazanırlar. Bunun aksine davranırlarsa (vebalini) çekerler. (Müslim, İmare,43)

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. (Nesai, Adabul-kudat, 1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir