2019-20 Eğitim Dönemi 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Öğrencilerin önceden çıkmış sorularla ders çalışma alışkanlığı başarının anahtarı olabilir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 5.Sınıf öğrencileri için hazırlanmış sınav örneği aşağıda yer almaktadır. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem ilk yazılı soruları bu şekildedir. Ayrıca aşağıdaki listede sınavda çıkan bu soruların doğru yanıtlarına da rastlayabilirsiniz. 

2019-20
2019-20 Eğitim Dönemi 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ………Ortaokulu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. İnsanlar akıllı varlıklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aklımız, öğrenmemizi sağlar.

B) Akıl, farklı şeyleri ayırt etmeyi sağlar.

C) Hayvanlar da akıllarıyla hareket ederler.

D) Akıl sayesinde olaylardan sonuç çıkarabiliriz

2. Biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmış-tır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası , bir yapanı vardır.

Bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden oluşamıyorsa bütün evren nasıl oluşmuştur?

a)Kendi kendine b)Tesadüfen oluşmuştur c)Allah yaratmıştır d)İnsanlar yapmıştır

3.Allah’ın eşi, benzeri, anne babası ve çocuğu olmadığından bahseden sure hangisidir?

A)Bakara suresi B) Yasin suresi C) İhlâs suresi D) Fatiha suresi

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Evrendeki varlıklar tesadüf sonucu oluşmuştur

B) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.

C) Allah yaptığımız her şeyi bilir.

D) Allah’ın her şeye gücü yeter

5. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?

A) Her şey yolunda giderdi.

B) Allahın işi kolaylaşırdı

C) Düzen bozulurdu.

D) İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi

6. … Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.

Ayetlerde anlatılmak istenen nedir?

a) Allah birbirimize yardım etmemizi ister.

b) Allah her şeyin iyisini yapmamızı ister.

c) Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.

d) Allah kullarına karşı çok merhametlidir.

7.Aşağıda ibadetlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah emrettiği için ibadet yapılır.

B) Allah’ın sevgisini kazanmak için ibadet yapılır.

C) Allah’a şükretmek için ibadet yapılır.

D) İnsanların görüp beğenmesi için ibadet yapılır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Namaz ibadetini yerine getirmek için taşımamız gereken şartlardan biri

değildir?

A) Akıllı olmak B) Erkek olmak C) Ergenlik çağına girmek D) Müslüman olmak

9. I. Ramazan ayında tutulur.

II. Yeme-içme ve bir takım bedensel isteklerden uzak durmaktır.

III. Bu ibadeti yerine getirmek için sağlıklı olmak gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan ibadet İslam dinindeki başlıca ibadetlerden hangisidir?

A)Namaz B)Hac C)Oruç D)Zekat

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?

A) Hiçbir çaba harcamayıp Allah’ın yardımını beklemek.

B) Çalışırken Allah’ın kendisine yardım edeceğini dü-şünmek.

C) Allah’ın yarattığını düşünerek canlılara eziyet etmemek.

D) Çalışmalarının sonunda Allah’ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.

11. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına ( Y) koyunuz. (10 puan)

(D) Allah, her zaman ve her yerde bizi görmektedir.

(Y) İnsan her şeyi işitip görür.

(Y) İki tane Tanrı olsaydı her şey mükemmel olurdu.

(D) Evrendeki her şey düzenli ve uyumludur.

(D) Allah’ın çocukları yoktur.

12.Aşağıdaki kelimelerin karşılığını tablodan bularak numaralandırın ya da çizgi ile gösterin. (20 puan)

2. Farz – Allah’ın Kur’ân-ı Kerimde kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara denir.

4. Sünnet – Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve bizimde yapmamızı istediği iş ve davranışlara denir.

3. Samed – Kimseye muhtaç olmayan (ihtiyacı olmayan) demektir.

5. Vacip – Farz kadar kesin olmamakla beraber yapılması gerekli olan iş ve dav-ranışlardır.

1. Tevekkül – Elimizden geleni yaptıktan sonra Allah’a güvenmek anlamına gelir.

13. a) İnsanı diğer canlılardan ayıran belirgin özellikler nelerdir? (10 puan)

1- Akıllı olması

2- İrade sahibi olması

b) İhlas suresinin anlamını yazınız.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir denk de olmadı.

14. Aşadaki tabloda boşlukları doldurunuz. ( 10 puan )

Gul hüvallahu …………

Allahus …………..

Lem …………….

Ve lem …………….

Ve lem yekullehü

………………… ehad.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

15. Ertesi gün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sınav olacaklardı. Arda sınav için gerekli bütün çalışmayı yapmış ve Allah’a dua ederek sonucu Allah’tan beklemeye başlamıştır. Ahmet ise sınava fazla çalışmadan: ‘Allah’ım ben sana inanıyor ve güveniyorum. Benim sınavdan başarılı olmamı sağla ve yüksek not alayım’ diyerek Allah’a dua etmiş. 

Sizce bu sınavdan Arda mı daha başarılı olur, yoksa Ahmet mi? Nedenini kısaca açıklayın. ( 10 puan)

Arda daha başarılı olur.

NY5Hknco

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir