Zerdüşt İsminin Anlamı

Zerdüşt

Zerdüşt İsminin Anlamı Yeni doğan bebekler için isim belirlemek oldukça zor bir süreçtir. Aileler bebeklerine vermek istedikleri isimlerin anlamlarını ve özelliklerini internet ortamında araştırmaktadır. Son zamanlarda “Zerdüşt isminin anlamı nedir?” sorusu ise sıklıkla sorulur. Zerdüşt ismi, Avesta dilinde yaşlı anlamına gelen zareta ve deve anlamına gelen ustra kelimelerinden türetilmiştir. Bu ismin anlamı ise yaşlı develere sahip olan kişi olarak bilinir.

Günümüzde Zerdüşt isminin anlamı; kervancı, deve bakıcısı, büyük develer ve deve yetiştiricisi olarak sıralanabilir. Arapça kökenli bu isim genellikle yeni doğan erkek bebeklere verilir. Zerdüşt ismi Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılmaz. Ancak Arap toplumlarında bu isme daha sık rastlamak mümkündür.

İslamiyet’i benimseyen ve önem veren ailelerin “Zerdüşt ismi Kuran’da geçiyor mu?” sorusunu sıklıkla sordukları görülür. Zerdüşt ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Ancak uygunsuz anlamlar barındırmadığı için bu ismin caiz isimler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Zerdüşt ayrıca ateşe tapanların inandığı peygamberin adı olarak bilinir.

Zerdüşt isminin Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan bir isim olduğundan bahsetmiştik. 2022 verilerine göre Türkiye’de yalnızca 5 kişi Zerdüşt ismini taşımaktadır. Ayrıca bu ismin Türkiye sıralamasında 10873. Sırada yer aldığını ve son 1 yılda hiçbir bebeğe bu ismin verilmediğini söyleyebiliriz. Bu isim genellikle yeni doğan bebeklerine farklı bir isim vermek isteyen aileler tarafından araştırılmakta ve tercih edilmektedir.

İsim analizleri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. İsimden yola çıkarak bir kişinin sahip olduğu karakteristik özellikleri tahmin etmek mümkündür. Günümüzde Zerdüşt isminin analizi yapılacak olursa bu ismi taşıyan kişilerin arkadaş canlısı, yaratıcı, yumuşak, tarafsız, eğlenceli, adil ve uyumlu oldukları söylenebilir. Ancak bu kişilerin bazı olumsuz özellikleri de vardır. Bunlar; detaycı olmak, zor affetmek, aşırı sorgulamak ve kuşkucu olmak gibi özelliklerdir.

Zerdüst isminin rengi yeşildir. Bu ismi taşıyan kişiler genellikle atletik yapılı, pürüzsüz ciltli, ince ve düz gözlü, düz kaşlı, gamzeli, kısa çeneli ve düz saçlıdır. Ayrıca bu kişilerin kalın ve gür ses tonuna sahip oldukları söylenebilir. Bu analizler, yıllar boyu edinilen bilgi birikimleri sonucunda oluşturulmuştur.

Günümüzde isimlerin barındırdığı harflerden yola çıkarak analiz yapmak mümkündür. Zerdüşt isminde Z harfinin bilimselliği, E harfinin mücadele gücünü, R harfinin tereddütlü kimseyi, D harfinin üstün güçlere sahip olmayı, Ü harfinin iradeyi, Ş harfinin üretkenliği, T harfinin ise duygularını saklayan birini çağrıştırdığı bilinir.

Zerdüşt isminin sahip olduğu karakteristik özellikleri özetleyecek olursak, bu kişilerin başkalarından emir almayı sevmediği ve umursamaz oldukları söylenebilir. Aynı zamanda bu kişiler ikili ilişkilerinde çok kıskanç olabilmektedir. Bu durum, zaman zaman tartışmalara ve ayrılıklara neden olmaktadır.

Zerdüşt kelimesinin günümüzde isim olarak kullanılmamasının çeşitli nedenleri olabilir. Bu kelime genellikle yorgun düşen kişileri ifade etmek amacıyla kullanıldığı için pek çok kişi yeni doğan bebeklerine bu ismi vermemektedir. Ayrıca günümüzde Zerdüşt ismine sahip ünlüler ile alakalı herhangi bir veri yoktur.

Pek çok aile yeni doğacak bebeklerine isim düşünürken benzer isimleri de göz önünde bulundurur. Günümüzde kullanılan Zerdüşt ismine benzer isimler; Zeren, Zerin, Zerka, Zerre, Zerare, Zerda, Zerife, Zinet, Zerafet ve Zerdali olarak sıralanabilir. Ayrıca Zerya ve Zekavet isimleri de Zerdüşt ismi ile benzerlik gösterir.

zerdust-isminin-anlami-50389
Zerdüşt İsminin Anlamı

Kısaca özetlemek gerekirse Zerdüşt isminin deve bakıcısı anlamına geldiği, Kur’an-ı Kerim’de geçmediği, Türkiye’de yalnızca 5 kişinin bu ismi kullandığı ve bu isme sahip olan kişilerin güzel karaktere sahip oldukları söylenebilir. Sizler de bu verileri göz önünde bulundurarak bebeğinize Zerdüşt ismini vermeyi düşünebilirsiniz.

Zerdüşt isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1 – Ateşe Tapanların Peygamberinin Adıdır. Bu Adın Gerçeği Ve
  Anlamı Hakkında Dünyanın Farklı Âlimleri Çeşitli
  Düşüncelerbelirtmişlerdir.Eskiavestedilinde
  “Zaratuştra”(Zoroad, Zarad, Oroast Vs. Şekilleri De
  Olmuştur), Sonralar Değişerek Farklı Şekiller Alarak Şimdiki
  Şeklinde Gelip Bize Ulaşmıştır. Kimileri Bun “Büyük
  Develerin Sahibi”, “Kızıl Renkli Develerin Bakıcısı”, “Deve
  Yetiştiren”, Kimileri De Sadece “Kervancı”, “Büyük
  Develer”, “Develer” Vs. Gibi Açıklarlar. Bunu Ateşetapanlar
  Efsanevi Bir Kişinin Adı Gibi Anlamlandırırlar.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Zerdüşt ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Zerdüşt ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Zerdüşt ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Zerdüşt ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Zerdüşt ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.

Zerdüşt isminin Türkiye sıralaması

Zerdüşt en çok kullanılan 10873. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 5642. isimdir.

Zerdüşt ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Zerdüşt isminin Harf Analizi

Kişiye Zerdüşt ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

Ş : Çok üretken ve güçlü anlamlarını çağrıştırır, ş harfinin olması iyidir.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

Zerdüşt İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Zerdüşt ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Zerdüşt isminin anlamını gözden geçirin!

Zerdüşt İsminin Numerolojisi

Zerdüşt isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

Z: yirmi dokuz
E: altı
R: yirmi bir
D: beş
Ü: yirmi altı
Ş: yirmi üç
T: yirmi dört
TOPLAM: 134

11012