Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Kadınlardan Bahseden Ayet ve Hadisler

Annelerimizin kadın olduğunu düşündüğümüzde zaten onların bizler için ne kadar değerli olduğunu hemen anlarız. Zaten herkesin bildiği “Cennet anaların ayaklarının altındadır” hadisi tek başına bile yeter. İslam dini kızları çok önemsemiştir, bunu farklı ayetlerde ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sözlerinden de daha iyi anlayacağız. Hatta öylesine sevap davranışlar var ki belki de duyunca inanamayacaksınız. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkındaki hadis ve ayetleri sizler için hazırladık.

Eski dönemler insanlar bilgisizdi, o yüzde de cahiliye devri olarak da adlandırılır. Erkekler eşlerinden sürekli bir erkek evlat beklerdi. Kendi soyunun devamını sadece erkekte olabileceğini düşünürdü. Hatta o dönemlerde insanların namının bile arttığı, göğsünün kabardığı söylenir. Aslında günümüzde de benzer şeyleri halen görüyoruz. Bunlar da günümüzde bilgisiz kişilerin davranışlardan meydana geliyor. Zira bir bebeğin cinsiyetini erkek belirler, kadında kusur aramak da cahilliktir.

Zira o çağlarda kadınlar bebeğin cinsiyetinin erkek olmadığını bildikleri andan itibaren, kocalarının laf söylemesinden, dövecek diye korkmasından, hatta bazılarını ölüm tehlikesi bekliyordu o yüzden de söyleyemiyorlardı. Bir dönem kız olduğu zaman canlı şekilde toprağa gömerlerdi. Çok şükür ki Rabbim bu zulmü ve diğerlerini önlemek, insanların gerçek ve tek Yaratana tapmaları için Kur’an-o Kerim’i indirdi. Bu konuyla Nahl Suresi 58-59. Ayetlerde der ki: İçlerinden birine kız çocuğu müjdesi verildiğinde, öfkesini bastırdığı için yüzü asık olur. Aldığı kötü haber nedeniyle kendini insanlardan gizler. Onu utandırmalı mı, yoksa onu “canlı” toprağa gömmeli mi? Onların hükmü gerçekten kötüdür! Böylesi düşünceler hakimken Yüce Kitabımız ise aksini söyler. Kadınlara verilen değer en üst noktalardayken, erkeklerin yapması gereken bazı görevleri söylenmiştir.

Kadınlara hiçbir noktada çalışma zorunluğu bulunmaz. Ama erkek; eşine, çocuklarına bakmak durumundadır. Nisa suresi 4.ayette: Kadınla evlendiniz mehirlerini nezaketle verin. Ama eğer bir kısmından isteyerek vazgeçerlerse, o zaman siz de onu gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Aslında kadınlar nikah ve tazminat gibi kurallar ile korunma altına da alınmışlardır.

İslam Dininde Kadının Ne Kadar Değerli Olduğunu Gösteren Ayetler ve Hadisler

Herkesin dilinde olan ve bizleri kendi canından çok seven annelerimiz için: “Cennet annenin ayakları altındadır”

Bu fani dünyada bana 3 şey çok fazla beğendirildi: Namaz, hoş kokular ve kadın

Kadınlara şiddet uygulamayın! Zira onlara bunu yapanlar için size hayırlı olmazlar.

Hangi mümin; 3 tane kız evladını ya da bacılarını korumasına alıp onları yetiştirir, layıkıyla terbiyesini verir, hayırlı bir eş ile evlendirir, kızlara faydalı ve iyi şeyler yapmayı sürdürürse o kul ki cennetliktir.

İçinizde hayırlı olanlarınınız kadınlara hayırlı hareketlerde bulunanlardır.

Kadınlara karşı iyilik dileyen, iyi davranan kişi olun, hayır olanı öneriyorum.

Bakara Suresi 49. Ayette der ki: Hatırlayın, size korkunç bir azap yaşatan, oğullarınızı boğazlayan ve kadınlarınızı esirgeyen Firavun’un kavminden sizi nasıl kurtardığımızı. Bu, Rabbinizden şiddetli bir imtihandı.

Bakara Suresi 223. Ayette der ki: Eşleriniz sizin için tarım arazisi gibidir,  onlara istediğiniz gibi rıza ile yaklaşın.  Ve kendiniz için iyi bir şey gönderin.  Allah’tan sakının ve O’na kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele.

Bakara Suresi 228. Ayette der ki: Boşanmış kadınların yeniden evlenebilmeleri için üç aylık döngüyü beklemeleri gerekir. Rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helâl değildir. Eğer Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorlarsa, Kocaları da bu süre içinde barışmak isterlerse onları geri alma hakkını saklı tutarlar. Erkeklerin üstlerinde bir “sorumluluk” derecesi olmasına rağmen, kadınların erkeklerinkine benzer haklara eşit olarak sahiptir. Ve Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Birçok farklı ayette kadınlarla ilgili konulara değinilmiştir.

88278