Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Ve Bölümleri Nelerdir?

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Ve Bölümleri Nelerdir?

Türkiye coğrafi bölümler açısından 7 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler arasında daha küçük alanlar ise bölüm olarak adlandırılmaktadır. Türkiye coğrafi bölgeleri ve bölümleri hakkındaki genel bilgileri sizler için hazırladık.

Ülkemizde coğrafi bölgeler birbiriyle benzer özellikler gösteren yerlerin ayrılması ve kıyılarda yer alan denizlerin isimleri ile bölgelerin adlandırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin ekonomik, beşeri ve doğal iklim özelliklerinin daha kolay incelenmesi amacıyla bölgelere ayrılmaktadır. Bölümler ise bölgeler içerisinde bulunan ve farklı iklim ve diğer özellikleri taşıyan kısımlardır. Bölümler bölgelere göre daha küçük alanları kaplamaktadır.

Bölgelerin Ve Bölümlerin Özellikleri

Bölge coğrafi olarak aynı kıyı veya kesimi ifade eden daha geniş sınırlara ait yer olarak kabul edilirken bölüm ise bölge içerisinde yer alan ve kimi zaman bölgeden farklı iklim ve bitki örtüsüne sahip olan yerler anlamına gelmektedir. Ülkemizde 7 coğrafi bölüm ve bu bölümlere ait 21 adet bölge bulunmaktadır.

Türkiye’nin Bölgeleri Ve Bölümleri

Ülkemizin bölgeleri iklim ve denize yakınlık özellikleri göz önünde tutularak 7 bölgede incelenmektedir. Bunlar Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesidir. Bölgelerin bölümleri ise şöyledir;

Karadeniz Bölgesi; Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Karadeniz’den adını alan bölge 3 adet bölümden oluşmaktadır. Bunlar Batı Karadeniz bölümü, Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz bölümü olmaktadır.

Ege Bölgesi; Ege denizi kıyısında yer alan bölge Ege bölümü ve İç Batı Anadolu bölümü olarak bölümleri bulunmaktadır.

Akdeniz Bölgesi; Akdeniz bölgesinde Adana bölümü ve Antalya bölümü yer almaktadır.

İç Anadolu Bölgesi; Konya bölümü, Yukarı Sakarya bölümü, Orta Kızılırmak bölümü ve Yukarı Kızılırmak bölümü yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Dicle bölümü ve Orta Fırat bölümü bu bölgede yer almaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi; Erzurum Kars bölümü, Yukarı Fırat bölümü, Yukarı Murat Van bölümü ve Hakkari bölümler burada yer almaktadır.

Marmara Bölgesi; Yıldız bölümü, Ergene bölümü, Çatalca Kocaeli bölümü, Güney Marmara bölümü olarak 4 bölümden oluşmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap