Tarih ile İlgili Sözler

Tarih ile İlgili Sözler Geçmiş yıllarda yaşanan olayları ve yaşananları tarih defterine yazarız. Geçmişten süre gelen savaşlar tarih kitaplarında da yerini almaktadır. İnsanların bu gibi konularda bilgilenmesi ve tarihini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Geçmişini bilmeyen, tarihini de bilemez. Bu yüzden Tarih ile ilgili sözler okuyarak az da olsa bir fikir sahibi olabilirsiniz. Her ülke vatandaşı kendi devletinin tarihini bilmek ve bu doğrultuda yaşamak zorundadır.

Yazımızda ve Tarih Sözler Tarih Sözleri Tarihi Sözler Ünlü Tarih Sözleri Tarihle İlg ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Ülke vatandaşları yaşadıkları yıllar boyunca pek çok olayın içinde istemeden de olsa bulunabilir. Bu durumlardan biri de savaştır. İnsanın tarihini bilmesi son derece güzel ve önemlidir. Kimin dost, kimin düşman olduğunu ya da ülkesini düşmana vermemek için şehit düşen bu güzel insanların hatırına tarihini öğrenmesi gerekir. Tarih ile ilgili en güzel sözler okuyarak tarihiniz ve geçmiş yaşam hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dönem dönem yaşanan olaylar insanların tarihinde en büyük değerlere sahiptir. Tarihte atalarımızın ve insanların verdiği mücadele saygı ve minnetle anılmalıdır. Bir insan tarihini unutur ise geleceğine ışık tutamaz. Bunun için tarihimizi öğrenelim.

Tarih ile İlgili Sözler
Tarih ile İlgili Sözler

Editörün Seçimi Tarih ile İlgili Işık Tutan Sözler

 1. “Tarih, yaşanan olayları hatırlamak ve unutmamak için bir ışıktır.” – Marcus Tullius Cicero
 2. “Geçmişi bilmeyen insanlar, çocuklar gibi her gün yeni bir şey keşfediyorlar.” – Marcus Garvey
 3. “Tarihsiz bir toplum, hafızasız bir insandır.” – Michael Parenti
 4. “Tarih, yaşanmış olayların şu anki ve gelecekteki kuşaklar tarafından hatırlanmasıdır.” – Khalil Gibran
 5. “Tarih, dünün yankılarını bugüne taşıyan bir mektuptur.” – Thomas Carlyle
 6. “Tarihi bilmeyen toplumlar, geçmişi ile bağları kopmuş ağaçlar gibidir.” – Aleksandr Solzhenitsyn
 7. “Tarih, bize yaşadığımız dünyanın nasıl oluştuğunu anlatan büyük bir hikayedir.” – Anne Frank
 8. “Geçmiş, şimdiki zamanın temelini oluşturur.” – Herbert Hoover
 9. “Tarih, hafızamızın soluk olduğu bir ayna gibidir.” – Jean-Paul Sartre
 10. “Geçmişten ders almayanlar, geleceği yalnızca tekrar ederler.” – Konfüçyüs
 11. “Tarih, geride bıraktığımız adımların izleri ve geleceğe açılan bir kapıdır.” – Walter Raleigh
 12. “Tarih, insanlığın öğretmenidir.” – Cicero
 13. “Tarih, insanın kendi geçmişiyle yüzleştiği bir aynadır.” – Medea Benjamin
 14. “Geçmiş, şu an için bir hazine, gelecek için bir rehberdir.” – Laozi
 15. “Tarih, insanlığın aynası ve onun düşüncelerini yansıtan bir kitaptır.” – John Stuart Mill

Bu sözler, tarihin önemini ve insanlığın geçmişi ile olan bağını vurgulamaktadır. Tarih, bir toplumun kimliğini ve kültürel mirasını anlamak için hayati bir role sahiptir. Geçmişin öğretileri ve hataları, gelecek kuşaklara değerli dersler sunar ve insanlığın ilerlemesi için bir kılavuz olabilir.

Tarih İle İlgili Sözler

 • Dünya tarihi, özgürlüğün bilincinde ilerlemelidir. Hegel
 • Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust
 • Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir. Norman Cousins
 • Yenilenlerin tarihini, yenenler yapmıştır. Berthold Brecht
 • Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Emile Alain
 • Tarih; cinayetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire
 • Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R. Necdet Kestelli
 • Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft
 • Tarih; maziyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.
 • Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. Adolf Hitler

Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir. W. Van Loon

Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır. Voltaire

Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana

Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz. Bernard Shaw

Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur. Wolfgang Van Goethe

Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir. H. G. Wells

Tarih ile efsanenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk

İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin

Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere

Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. J. J. Rousseau

Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. F. Calloge

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur. Kari Marx

Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. Mustafa Kemal Atatürk

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. M. Cevdet Anday

Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir. John Sheran

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand

Tarih bir kâğıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. O. V. Bismarck

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur. Cevdet Paşa

Tarih şuuru sadece geçmişin geçmişliğini bilmek değil onun halde de var olduğunu anlamak demektir. Thomas S. Eliot

Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir. Albert Camus

Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. Otto von Bismarck

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır. M. T. Cicero

Tarihin en çekici ve esrarengiz tarafı, değişen çağlarla birlikte her şeyin tamamen farklılaşması, fakat hiçbir şeyin değişmemesidir. Aldoux Huxley

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Peyami Safa