Sohbetleri Dinlemenin Faziletleri Nelerdir? İnternetten Dinlenen Sohbetler Sevap Mı?

Sohbet kelimesinin dini anlamda da kullanılması ve aynı zamanda tasavvufun önemli bir parçası olması Müslümanların dikkatini çekebiliyor. Öyle ki dinin ilmini yaymak, feyz alınmasını sağlamak ve Müslümanlar arasında bir bilgi alışverişi yaratacak olan toplantılara sohbet adı veriliyor. Bu bağlamda da sohbetlere katılmak ve sohbetlerin faziletlerinden faydalanmak aslında her Müslüman için gereklilik addediyor. Günümüz çağında ise internetin hayatımıza girmesiyle birlikte akla takılan ilk detay internetten sohbet dinlemek ne kadar sevap oluyor.

Tabii ki burada hangi mecranın söz konusu olacağı ya da nasıl bir standart yaratıldığı değil, nihai amaca ne kadar hizmet ettiği ve Müminde oluşan niyet baz alınabilir. Örneğin Peygamber efendimiz tarafından hadis olarak belirtilen ‘’Mümin’in niyeti önemlidir. Ameli sonrasında gelir’’ ifadesi bunu açıkça ortaya koyabiliyor. Bu hadis-i şerifin açıklamasında verilen örnekte bir Mümin sohbete katılmaya niyet etti ancak bir aksaklık çıktı ve katılamadı. Buna rağmen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) o Mümin’in sohbete katılmış kadar sevap kazandığını, niyetiyle bunu sağladığını vurgulamıştır. 

Sohbetler dini ilim üzerine çok doygun bir yapıya sahip olup Müslümanları adeta keyfe sürüklemektedir. Bu aşamada da dine sadık, Allah’a yönelmiş ve Salih amellerini önemseyen kişilerle birlikte hareket etmek önem arz etmektedir. Hatta Şeyh Said tarafından altı çizilen hadis-i şerif ‘’Ashab-ı Kehf’in köpeği olan Kıtmir her zaman Allah yolunda olanlarla birlikteydi ve sadakatini bir an olsun kaybetmedi. Bu onu Kuran-ı Kerim’de yer alma noktasına götürdü. Nuh ve Lut’un hanımlarıysa fasıklardan kopamadıkları için her zaman cehennemde kendilerine yer buldular’’ şeklindedir. 

Hadis-i şerifin anlamını Kuran-ı Kerim kelamı da doğrulamaktadır. Tevbe suresinin 199.ayetinde ‘’Müslümanlar, Allah’tan korkun ve Allah’tan korkanlarla birlikte hareket edin’’ buyruluyor. Bir sohbet ortamı yaratıldığında ve İslam’ın en uç noktalarına değinilen hoş bir tasavvufa imza atıldığında tüm o mekânı meleklerin koruduğu, oradaki insanların etrafını meleklerin sardığı bilinir. Allah ‘’Herhangi bir topluluk Allah’a zikretmek için bir araya gelip Allah’ı anarsa melekler tarafından kuşatılır. Üzerlerine rahmet ve nur inerken aynı zamanda huzur bizzat melekleri tarafından anılır’’ buyurmuştur. 

İnternet Üzerinden Sohbet Dinlemenin Fazileti Var Mı?

Dini sohbetlere hem fiziki olarak hem de internet üzerinden riayet etmek bir Müslüman için sevap niteliği taşımaktadır. Keza günümüz çağında interneti böyle vasıflı ve hayırlı bir eylem için kullanmak her kul için önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından dini sohbetler ile ilgili çok net açıklamalar yapılmıştır. 

‘’Sohbetler cennet bahçeleri gibidir. Bunlardan istifade edin’’ şeklinde buyuran Hz Muhammed’e sahabeler ‘’Cennet bahçesi nerededir’’ diye sormuşlardır. Resulullah (s.a.v) buna istinaden sohbetleri kastederek ‘’orası İslam ilminin meclisidir’’ ifadesini kullandı. 

Şuraya dikkat kesilin lütfen, ne dinlerseniz, ne izlerseniz, mutlaka başka kaynaklardan teyit edin. Size tavsiyemiz en az 3 kaynakdan teyit alın. Çünkü bir çok insan bazen kendi hissiyatı ve düşüncesini aktarabilir. Bu konuda senin bulunduğun durumdan dolayı ağır gelebilir veya itici gelebilir. O yüzden mutlaka kaynaklar iyi araştırmalıdır.

Peygamberimiz Muhammed Mustafa a.s şöyle bir sözü vardır : “Mü’min, bal arısına benzer. Temiz olanı yer (helâl yer), temiz olan şeyler ortaya koyar (Hakk’ın rızâsına uygun işler yapar), temiz yerlere konar (sâlih ve sâdık kişilerle dost olur) ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar (bilâkis ihyâ ve âbâd eder).” (Ahmed bin Hanbel, II, 199)

Bu yüzden sizde bal arısı misali konduğunuz çiçeklerden ilminizi alın değerlendirin Ama kovanızı “aslınızı” unutmayın! haddi aşanlardan olmayın!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından böylesine önemli kılınan sohbetlerin tüm İslam âlemi için yol gösterici olduğunu söylemek mümkün.

Hz. Mevlana ise bunu çok güzel bir nutuk-u şerif ile nesilden nesle aktarmayı tercih etmiştir. 

Erenlerin sohbeti, ele giresi değil.

Sohbete kavuşanlar, mahrum kalâsı değil.

Gezmek gerek her yeri, bulmak için, bir eri,

Sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil.

Bir pınarın yanına, kapalı testi kona,

Kırk yıl orada dura, kendi dolâsı değil.

Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan.

İnsanı arif yapan, fesi, hırkası değil.

Önce doğru iman et, haramdan el etek çek

Ruha gıdadır sohbet, badem helvası değil!

Değerlendirmenizi dilerim Tabiki “En doğrusunu Allah bilir.”

68660